Archiwum

Przedszkolaki w świecie ruchomych dinozaurów

Dzień 23 czerwca br. był bardzo radosnym dniem dla dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego.
W tym dniu przedszkolaki, pod opieką wychowawczyń: K.Kiełek, J.Ozimkowskiej i K.Zalewskiej oraz rodziców, wybrały się do parku ruchomych dinozaurów w Malborku. Po przyjeździe na miejsce dzieci przywitała pluszowa maskotka „Dinuś”. Wkraczając na ścieżkę edukacyjną, przedszkolaki miały możliwość przeniesienia się do czasów świata baśni i wyobraźni, gdy żyły dinozaury i bajeczne smoki. Realistycznie wyglądające eksponaty wydawały dźwięki oraz ruszały głową, ogonem a nawet tryskały wodą. Uczestnicy wycieczki mogli również podziwiać zwierzęta mieszkające w Mini ZOO. Niebywałą atrakcją okazał się ogromny plac zabaw, na którym dzieci wspinały się po siatkach i zjeżdżały długimi tunelami ślizgawek. Niezwykłe emocje przedszkolaki przeżyły także w Kinie 5D Extreme. Po krótkim odpoczynku i posiłku dzieci zwiedziły Muzeum Skamieniałości, gdzie mogły nie tylko oglądać kolekcję eksponatów ale również zakupić pamiątki.
Mimo nie do końca sprzyjającej pogody wycieczka była bardzo udana. Dzieci wracały z Dinoparku uśmiechnięte i pełne wrażeń.Lelkowscy uczniowie zdobyli wiedzę w programie
"Przyroda wokół nas - Ptaki"

W czerwca grupa uczniów klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Lelkowie pod opieką nauczycieli uczestniczyła w wycieczce do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy uczniów na temat podstawowych gatunków ptaków i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.
Zajęcia prowadzone w Ptasiej Akademii były podzielone na trzy etapy: zwiedzanie Ptasiej Akademii, zajęcia edukacyjne i zajęcia plastyczne.
Podczas spaceru z przewodnikiem uczniowie obserwowali ptaki, które w związku z trwałą niepełnosprawnością nie mogły powrócić na wolność. Przewodnik rozbudzał zainteresowanie uczniów opowiadając ciekawostki z życia ptaków. Kolejnym punktem wyprawy były zajęcia edukacyjne pt. "Czy sowa to mądra głowa?". Uczniowie poznali różne rodzaje sów, a także dowiedzieli się wielu cennych informacji na temat budowy i życia tych ptaków. Największe wrażenie zrobiło na dzieciach spotkacie z sową z bliska, którą chętni uczniowie mogli pogłaskać. Po części edukacyjnej nadszedł czas na lepienie sów z modeliny. Utwardzone wysoką temperaturą dzieła plastyczne uczniowie zabrali na pamiątkę.
Na koniec wszyscy zasiedli przy ognisku i dzielili się wrażeniami. Zajęcia prowadzone w Ptasiej Akademii wzbogaciły wiedzę uczniów, dały możliwość bliskiego spotkania ze światem ptaków i stanowiły podsumowanie wiedzy zdobytej w trakcie realizacji programu przyrodniczego "Przyroda wokół nas - Ptaki".
Wyjazd do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie był możliwy dzięki dofinansowaniu z Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i środków WFOŚiGW w Olsztynie.Święto Rodziców w Punkcie Przedszkolnym

Dnia 03.06.2015r. dzieci z punktu przedszkolnego świętowały Dzień Mamy i Taty. Przedszkolaki prezentowały swoje umiejętności przed najbliższymi: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Rodzice z uśmiechem i wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy. Po pięknym występie artystycznym dzieci wręczyły Gościom wykonane własnoręcznie upominki. Następnie odbył się słodki poczęstunek.Lelkowscy uczniowie na Mazurach

Dnia 02 czerwca 2015r. grupa uczniów z Zespołu Szkół w Lelkowie, pod opieką nauczycieli uczestniczyła w dwudniowej wycieczce do Giżycka. Celem wyjazdu było rozbudzanie zainteresowań młodzieży dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Warmii i Mazur oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem.
Pierwszym punktem wycieczki było ZOO Safarii w miejscowości Okrągłe. Uczniowie mogli tam obserwować życie i obyczaje dzikich zwierząt żyjących w naturalnych warunkach. Przewodnicy zapoznali wszystkich z hodowlą zwierząt parzystokopytnych z rodziny świniowatych, jeleniowatych, krętorogich, a także wielbłądowatych. Następnie z mazurskiego ZOO przejechaliśmy do Giżycka. Z wieży ciśnień mogliśmy oglądać panoramę największego miasta Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Kolejnym miejscem zwiedzania był jeden z najważniejszych i najcenniejszych zabytków Giżycka - Twierdza Boyen. Przewodnik ciekawie opowiedział historię powstania twierdzy i losy fortyfikacji w czasie I i II wojny światowej.
Interesującym miejscem w Giżycku był most obrotowy zbudowany w 1889 r. Most spina brzegi żeglownego i w sezonie letnim pełnego jachtów oraz statków Kanału Łuczańskiego łączącego jeziora Niegocin i Mamry. Jest zabytkiem techniki, unikalnym w skali Europy i obsługiwanym ręcznie przez jedną osobę. Uczniowie mieli okazję przyglądać się tej pracy.
Uczestnicy wyjazdu w sposób praktyczny utrwalili i uzupełnili wiedzę poznaną zarówno na lekcjach biologii, geografii jak i historii. Uczniowie poznali walory przyrodniczo - kulturowe Giżycka i jego okolic.
Wyjazd na ścieżkę był możliwy dzięki dofinansowaniu z Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i środków z WFOŚiGW w Olsztynie.Impreza rekreacyjno - sportowa
"Wspierając rozwój duchowy i fizyczny młodego człowieka
inwestujesz w przyszłość"

Dnia 1 czerwca 2015 r. na kompleksie rekreacyjno – sportowym przy Zespole Szkół w Lelkowie odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Miała ona charakter profilaktyczny.
W zabawach mogli brać udział uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie tj. odział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz rodzice ze swoimi dziećmi, które jeszcze nie chodzą do szkoły.
Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z zabaw organizowanych przez nauczycieli i pracowników Gminnego Centrum Kultury.
Oddział przedszkolny i klasy 0 – III bawiły się na placu zabaw, dmuchanych zjeżdżalniach, skoczniach oraz brały udział w konkursie indywidualnym (wędka szczęścia), w którym każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Klasy IV i V rozegrały charytatywny mecz w „Dwa ognie”. Klasa VI i klasy gimnazjum dziewcząt rozegrały charytatywny turniej siatkówki, natomiast chłopcy gimnazjum charytatywny turniej piłki nożnej. Warunkiem uczestnictwa w powyższych turniejach było ofiarowanie na rzecz Domu Dziecka we Fromborku słodkiego podarunku. Słodycze zebrane z turniejów charytatywnych były przekazane przez Panią Andrejuk – Klufas. Oprócz tego każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum mógł uczestniczyć w konkurencjach indywidualnych o charakterze sportowym, gdzie zdobywał nagrody.
W przerwach między konkurencjami wszyscy uczestnicy imprezy byli zaproszenie na kiełbaskę z grilla.
Fundusze na zakup nagród i sfinansowanie imprezy zostały pozyskane z Urzędu Gminy Lelkowo, Gminnego Centrum Kultury oraz Zespołu Szkół w Lelkowie.
W ramach projektu w każdej klasie Zespołu Szkół w Lelkowie były przeprowadzone pogadanki na temat profilaktyki uzależnień. Ponadto gimnazjaliści w ramach projektów edukacyjnych mieli możliwość przedstawienia różnych form aktywności fizycznej jako alternatywy dla komputera i TV.
Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie finansowe.Wesoła gromadka dzieci z Lelkowa

Zespół wokalny "Lelkiwśki Wesełuszky", nazwa oznacza "Wesoła gromadka dzieci z Lelkowa", wystąpił w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na 49-tym Dziecięcym Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Na koncercie galowym zaśpiewał wiązankę piosenek, którą przyjęto burzliwymi oklaskami.
Jak co roku w maju na dwudniowym festiwalu prezentowały się zespoły dziecięce. Najmłodsi artyści śpiewali, grali na instrumentach, tańczyli, recytowali i przedstawiali krótkie formy teatralne. W tym roku wystąpiło ponad 400-ta dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego: w Węgorzewie, Gdańsku, Elblągu, Lęborku, Pieniężnie, Lelkowie, Zagajach, Przemyślu, Bartoszycach, Olsztynie, Bytowie, Bożytuchomiu, Kruklankach, Pozezdrzu, Pasłęku, Nowicy, Gotkowie, Młynarach, Dobrym Mieście, Kandytach, Ostródzie, Wydminach oraz na Łemkowszczyźnie. Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy festiwalu obejrzeli przedstawienie - bajkę muzyczną pt. "Kaczątko Puszek i Kogut Zadziora" z Akademickiego Obwodowego Dramatycznego Teatru im. Tarasa Szewczenki w Tarnopolu.
Kierownikiem "Lelkiwśkich Wesełuszek" jest pan Jan Sołoducha, a instruktorem muzycznym pan Michajło Semotiuk. Do 2015 r. do zespołu należało 74 uczniów z 39 rodzin. Obecnie w skład zespołu wchodzą: Julka Gnes, Ulanka Puszkar, Martynka Gnes, Jarek Horak, Milenka Pusz, Martyna Werbowska, Roksana Gałan, Karolina Bliźniuk, Ela Horak, Piotrek Krupa.
Uczniowie, pod opieką pani Ireny Sołoduchy na zajęciach rozwijających zainteresowania, spotykają się w Gminnym Centrum Kultury. Prowadzenie zespołu ma na celu: rozwijanie u dzieci muzycznych talentów; reprezentowanie i promowanie na zewnątrz szkoły i gminy Lelkowo; podtrzymywanie narodowej tożsamości; propagowanie ukraińskiej kultury; branie aktywnego udziału w kulturalnym życiu, które prowadzi do integracji miejscowego środowiska. Dzięki Zespołowi szkoły, do których idą nasi absolwenci, otrzymują "rozśpiewanych" uczniów.
Serdeczne podziękowania składamy panu Wójtowi, pani Dyrektor GCK i Dyrekcji Zespołu Szkół za wsparcie w działalności Zespołu.
Członkowie i Opiekunowie Zespołu oraz RodziceWiosenny Koncert

Miłośnicy przyrody z klasy I i II SP, uczęszczający na zajęcia koła przyrodniczego „Sekrety ptaków” przygotowali przedstawienie, na które zaproszono najmłodszych uczniów naszej szkoły, Panią dyrektor oraz rodziców, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu strojów.
Młodzi aktorzy wprowadzili widzów w wiosenny nastrój. Piękne przebrania przedstawiające postaci przylatujących do naszego kraju ptaków oraz radosna muzyka, której towarzyszyła gra na instrumentach zamieniły salę lekcyjną w „zielony gaik”.
Miejmy nadzieję, że to wspaniałe przedstawienie przywoła do nas ciepłą wiosnę z promykami słońca, kolorowymi kwiatami i śpiewem ptaków.Lelkowscy uczniowie recytowali poezję Jana Pawła II

29.04.2015r. piętnastu uczniów Zespołu Szkół w Lelkowie wzięło udział w szkolnym konkursie recytatorskim pt. Poezja Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Celem konkursu było m.in. przybliżenie i popularyzacja dorobku twórczego Papieża oraz czynne włączenie się w obchody ogłoszonego 2015 Roku Jana Pawła II. Zgromadzona publiczność w skupieniu, blasku świec i kameralnej atmosferze z przyjemnością wysłuchała utworów Papieża Polaka w oryginalnej interpretacji uczniów.
Jury w składzie dyr. szkoły p. Iwona Chojecka, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Joanna Bujko, bibliotekarka GCK p. Dorota Wieczorek, nauczycielka j. polskiego p. Justyna Masiewicz-Grodź i ks. Piotr Piasecki wyłoniło laureatów.
W Szkole Podstawowej: I m-ce Natalia Omelan za "II,III List do przyjaciela"; II m-ce Patrycja Perkowska za "Renesansowy psałterz"; III m-ce Julia Pusz za "Opowieść o drzewie zranionym". W Gimnazjum: I m-ce Sebastian Jarka za "Rozważanie o śmierci I MYŚL O DOJRZEWANIU"; II m-ce Anna Horak za "Jakub"; III m-ce Oliwia Derwisz za (… A GDY PRZYSZEDŁ DAWID DO ZIEMI-MACIERZY SWEJ". Przy ocenianiu jury brało pod uwagę następujące umiejętności recytujących: stopień opanowania pamięciowego tekstu, oryginalność interpretacji utworu, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo mówienia oraz ogólny wyraz artystyczny.
Laureatom wręczono: dyplomy, nagrody rzeczowe, książki i słodycze. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział, książki i słodycze Nagrody sponsorowali: p. Iwona Chojecka, ks. Piotr Piasecki, p. Joanna Bujko, Justyna Masiewicz-Grodź.Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie zaprasza …

27 kwietnia do Gimnazjum im. Orła Białego zaproszono szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej z Zagaj i Szkoły Podstawowej w Lelkowie, którzy przybyli do biblioteki szkolnej pod opieką wychowawczyń: Agnieszki Sidor i Ewy Karczewskiej.
Pani dyrektor Iwona Chojecka powitała zaproszonych nauczycieli i uczniów oraz przedstawiła zasady rekrutacji do naszego gimnazjum. Następnie uczniowie obejrzeli dwie prezentacje multimedialne przedstawiające historię naszego gimnazjum. Pod opieką przewodniczącej SU Martyny Ciężkowskiej i jej zastępczyni Ireny Balcerzak zwiedzili klasopracownie naszej szkoły. Uczestnicy Dnia Otwartego Gimnazjum mogli dowiedzieć się jak funkcjonuje i co ciekawego oferuje gimnazjum.
Na zakończenie przy słodkim poczęstunku uczniowie mieli okazję bliżej się poznać.LIKWIDACJA "DZIKICH" WYSYPISK ŚMIECI
I OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

Uczestnicy innowacji pedagogicznej „Miłośnicy przyrody – program rozwijania zainteresowań przyrodniczych i działań ekologicznych” obchodzili Światowy Dzień Ziemi podejmując kolejne konkretne działania służące poprawie stanu środowiska naturalnego. Światowy Dzień Ziemi wiąże się z akcjami prowadzonymi wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
Tym razem zajęcia pozalekcyjne odbyły się w sobotę 25 kwietnia 2015r. w miejscowości Wilknity. Oprócz realizatorów innowacji czyli uczniów i nauczycieli, byli również rodzice i myśliwi z WKŁ „Łoś” z Olsztyna. Nawiązaliśmy również współpracę z Urzędem Gminy w Lelkowie - otrzymaliśmy nieodpłatnie worki na śmieci i rękawiczki potrzebne podczas sprzątania.
Na początku nauczyciele przedstawili obecnym cel spotkania: obchody Światowego Dnia Ziemi i sprzątanie terenów zielonych. Poważnym problemem, który występuje na terenie całego kraju, jest istnienie tzw. dzikich wysypisk śmieci. Dlatego też, aby aktywnie włączyć się w obchody Światowego Dnia Ziemi, postanowiliśmy podjąć konkretne działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego na naszym terenie. Nadrzędnym celem podczas organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzenie i kształtowanie postaw proekologicznych u młodego pokolenia.
Na początku spotkania wszyscy obecni wysłuchali wykładu informacyjnego na temat: „Istota recyklingu i segregacji śmieci”. Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz myśliwi zaopatrzeni w worki na śmieci przystąpili do sprzątania terenów zielonych. Po drodze, którą szliśmy zebraliśmy mnóstwo szklanych butelek, puszek, worków foliowych. Na trasie dostrzegliśmy „dzikie” wysypisko śmieci, odpady budowlane takie jak: papierowe worki po cemencie, kawałki blachy, stara umywalka itp. były wyrzucone tuż przy drodze. Reakcja dzieci i ich komentarze na temat „góry” śmieci wyrzuconej przy drodze są dowodem na rozbudzenie wrażliwości ekologicznej i właściwą postawę na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Na zakończenie sobotnich zajęć zostaliśmy zaproszeni przez rodziców naszych uczniów na poczęstunek. Pani Anna i pan Marek Cieślik przygotowali dla nas prawdziwą ucztę: była zupa, kiełbaska z ogniska, hot-dogi, wata cukrowa, słodycze i owoce. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Podejmowanie działań razem z rodzicami, ich udział w sobotnich zajęciach terenowych oraz gościnność potwierdza, że to co robimy daje pozytywne efekty nie tylko dydaktyczne, ale również sprzyja zaangażowaniu rodziców w życie szkoły.Pasowanie na czytelników pierwszaków z Lelkowa

16 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem pani Justyny Masiewicz-Grodź przygotowali inscenizację pt. "Zaczarowany świat bajek", podczas której przekazali wiedzę o książce i zachowaniu się w bibliotece. W postacie bajkowe wcielili się aktorzy: Wiktoria Horak (Czerwony Kapturek), Elżbieta Horak (Kot w butach), Patrycja Perkowska (Calineczka), Julia Jendrzejewska (Sierotka Marysia), Karolina Bliźniuk (Królowa Książka).
Dzieci zdały egzamin odpowiadając na pytania zadawane w trakcie przedstawienia. Uroczyście ślubowały szanować książki, słuchać ich rad oraz wypełniać obowiązki czytelnika. Królowa Książka pasowała pierwszoklasistów na czytelników. Na pamiątkę spotkania otrzymali pamiątkowe dyplomy, prośby książki oraz zasady zachowania się w bibliotece. Pani dyrektor Iwona Chojecka złożyła im gratulacje i wręczyła książeczki.
Bibliotekarz pani Irena Sołoducha podziękowała wszystkim uczestnikom biorącym udział w uroczystości. Nowym czytelnikom życzyła wspaniałych przygód w zaczarowanym świecie bajek i zaprosiła do biblioteki, gdzie zawsze będą mile widziani.GIMNAZJALIŚCI Z LELKOWA
"WYPOŻYCZYLI" NAUKOWCÓW

Dnia 15 kwietnia w Zespole Szkół w Lelkowie gościliśmy wykładowców uniwersyteckich panią dr Agatę Żmijewską oraz panią dr hab. Janinę Dziekońską-Rynko, prof. UWM. Uczniowie naszego gimnazjum brali udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach akcji „Wypożycz sobie naukowca”. Organizacją spotkania z wykładowcami zajęły się Anetta Majewska i Anna Andrejuk-Klufas.
Organizatorem akcji jest Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Celem akcji jest upowszechnianie i popularyzacja nauki oraz instytucji zajmujących się problematyką przyrodniczą poprzez przekazywanie wiedzy w formie przystępnych pokazów, warsztatów, prelekcji, wykładów, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i Internecie (m.in. blogi i portale społecznościowe). Założeniem akcji jest wzbudzanie ciekawości oraz chęci poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej, w celu kształtowania poglądów pozwalających na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania przyrody oraz na nieszkodliwe obcowanie ze światem żywym (biologicznym). Celem jest również przedstawienie podstawowych, ale ważnych zagadnień, poszerzających wiedzę społeczeństwa na temat funkcjonowania świata przyrodniczego (m.in. problemy biogospodarki, biotechnologii, zdrowia ludzkiego czy ochrony przyrody) jak i zagadnień budzących wiele kontrowersji.
Gimnazjaliści brali udział w następujących wykładach: „Kryminalne zagadki CSI – czy biolog molekularny może wskazać przestępcę?”, „Czy pasożyty zawsze szkodzą?”, „Nowe niebezpieczne choroby pasożytnicze.” Podejmowane tematy obejmowały nie tylko zagadnienia przewidziane przez podstawę programową, ale również poszerzały i wzbogacały wiedzę uczniów. Młodzież miała niebywałą okazję uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich, którzy w ramach prowadzonej akcji nieodpłatnie odwiedzają szkoły odpowiadając na zaproszenie i dzielą się wiedzą z uczniami.
Interesujące prelekcje, prezentacje multimedialne i ciekawe ćwiczenia, w których uczestniczyli gimnazjaliści podczas spotkania z pracownikami naukowymi były doskonałą okazją do powtórzenia i wzbogacenia wiadomości z biologii. Akcja „Wypożycz sobie naukowca” daje możliwość uzupełnienia i pogłębienia wiedzy oraz jest wspaniałą inicjatywą promującą ideę studiowania.Projekty gimnazjalne

W Zespole Szkół w Lelkowie odbył się pokaz szkolnych projektów edukacyjnych, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje dokonania. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności, jak również rozwijanie samodzielnej twórczości młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie szukając rozwiązania problemu, zdobywają nową wiedzę i umiejętności. Grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, komunikacji i samooceny.
Społeczny projekt edukacyjny pt. ,,Problemy współczesnej młodzieży na przykładzie uczniów z Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie", realizowany był przez sześciu uczniów z klasy II. Opiekunem projektu była p. Joanna Trzebińska. Celem projektu było poznanie problemów uczniów uczących się w naszym gimnazjum, a także ich przyczyn. Uświadomienie skutków i zagrożeń wynikających z trudnych sytuacji życiowych, a także z nieodpowiedzialnego zachowania. Poznanie objawów i skutków uzależnień.
W projekcie językowym pt. "Zabytki Londynu" brało udział osiem uczennic, a opiekunem była p. Daria Daćko. Celem projektu było poznanie wybranych zabytków Londynu i wykonanie o nich prezentacji multimedialnej.
Projekt humanistyczny pt. "Wygrać miłość" realizowało 10 uczniów pod kierunkiem p. Haliny Sutkowy. Uczniowie przygotowali przedstawienie i prezentację. Przedstawienie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: Czym miłość nie jest i czym miłość jest. Dla uczestników i obserwatorów odpowiedzi były często zaskakujące. Elementy humorystyczne, ciekawa scenografia, świetna, bardzo naturalna gra młodych aktorów sprawiły, że wszyscy z zainteresowaniem i uwagą obejrzeli całość projektu.
Pani Anna Urawska była opiekunem dwóch projektów matematyczno-przyrodniczych realizowanych przez dwa zespoły dwuosobowe. W projekcie pt. "Polskie obiekty na liście UNESCO", uczniowie poznali walory przyrodnicze i kulturowe Polski, dostrzegli atrakcje turystyczne naszego kraju oraz wykonali prezentację multimedialną. Uczniowie z projektu pt.: Wady postawy ciała zgromadzili materiały tekstowe i ilustracje nt. układu ruchu oraz wykonali prezentację multimedialną.
Wszystkie zadania w realizowanych projektach zostały wykonane, a założone cele osiągnięte. Uczniowie zgodnie z ustaleniami wywiązywali się ze swojej pracy, tym samym wszyscy otrzymali zaliczenie projektu.Konkursy wokalne dla uczniów klas I-III SP Lelkowo

Kolejny koncert AA"MAT" dla Szkoły Podstawowej w Lelkowie w dniu 24 lutego br. rozpoczął się od konkursu wokalnego dla uczniów kl. III SP. Na scenie wystąpiły uczennice, wytypowane przez wychowawczynię, które najlepiej śpiewają w klasie. Pierwsze miejsce zajęła Kornelia Sempowicz, drugie Martynka Werbowska, a trzecie Natalia Frankowska.
W bajkowej muzycznej opowieści pt. "Grający wiatr" wystąpili: Paweł Oniszko - Król Muzykolog I; Weronika Popowicz-Królowa; Julka Pusz-Bojka; Dawid Wieczorek-mąż Baby Jagi -Czarnoksiężnik; Julka Klufas -Baba Jaga; Samanta Czarkowska - Flutka.
Artyści przekazali dzieciom informację na temat instrumentów dętych drewnianych. Dzieci poznały historie, budowę i brzmienie oboju, fletni pana, fletu prostego i poprzecznego. Dowiedziały się, że walc jest to popularny taniec na całym świecie. Jest pochodzenia niemieckiego i liczymy go na trzy. Tańczymy go w parach, a cechą charakterystyczną jest wirowanie.
Na zakończenie koncertu z publiczności zgłosili się: Karolina Bliźniuk, Kostek Sutkowy, Nikola Gałan, Bartek Nowosiak i razem z występującymi zatańczyli walca na scenie. W konkursie wiedzy o muzyce I miejsce zajął Konrad Król, drugie Szymon Urawski, a trzecie Jakub Taube.
Dnia 31 marca br. koncert pt. Frak i Batuta również rozpoczął konkurs wokalny dla uczniów z klasy pierwszej i drugiej. W konkursie udział wzięły osoby wytypowane przez wychowawczynie i zaśpiewały piosenkę pt. "Muzyczny lekarz". Występujący artyści przyznali: pierwsze miejsce dla Natalii Beredy, drugie miejsce - Amelii Rejs i Emilce Sempowicz, a trzecie miejsce - Weronice Popowicz i Norbertowi Miliszkiewicz.
W muzycznym przedstawieniu wystąpili: Dominik Niewiadomski (stolarz), Radek Dworak (Stukowski), Kuba Stachura (Klarnecki), Kuba Bartczak (kompozytor), Julka Jendrzejewska (skrzypaczka), Emilka Zienkiewicz (Królowa Muzyka), Kostek Sutkowy ( Pan Trąbaliński), Ksawery Derwisz (krawiec), Maja Kopańska, Anielka Wieczorek i Natalka Frankowska (trzy siostry). Grupa uczniów wspaniale odegrała role rodziny królewskiej i muzyków z królewskiej orkiestry. Na zakończenie koncertu wszyscy tańczyli na balu z okazji urodzin Królowej Muzyki.
Na kolejnej lekcji muzycznej uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca w orkiestrze oraz o tym, że dyrygent odpowiada za kierowanie zespołem muzycznym. W czasie koncertu ubrany jest w czarny frak i w ręku trzyma specjalną, drewnianą pałeczkę, zwaną batutą, którą dyryguje orkiestrą. Uczniowie przypomnieli sobie także wiedzę na temat instrumentów dętych drewnianych i dętych blaszanych.
Tradycyjnie koncert zakończył konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę prze uczniów. Pierwsze miejsce zajęła Justyna Bereda, drugie Samanta Czarkowska, a trzecie Krystian Domański.Przedszkolaki z Lelkowa w "Małpim Gaju"

Dnia 30 marca 2015r. odbyła się wycieczka do Centrum Rekreacyjno-Sportowego "Małpi Gaj" w Olsztynie. W wycieczce wzięło udział 15 dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego pod opieką p. J.Ozimkowskiej, p. K.Zalewskiej oraz p. I.Sołoducha. Już sama podróż autobusem była dla dzieci ogromnym przeżyciem, gdyż niektórzy podróżowali tym środkiem lokomocji pierwszy raz.
W sali zabaw przedszkolaki mogły skorzystać z licznych atrakcji takich jak: wielopoziomowe konstrukcje z labiryntami, zjeżdżalnie, rurowe ślizgi, tuby, baseny z piłkami, ścianki wspinaczkowe, trampoliny, mini pojazdy i wiele innych. Dodatkową radość sprawiło dzieciom malowanie twarzy.
Nasze dzieciaczki były bardzo odważne, bez trudu pokonywały przeszkody i zanurzały się w kolorowych piłeczkach. Jak widać na zdjęciach był czas zarówno na zabawę, jak również na regenerację podczas posiłków. Dwie godziny szalonej zabawy minęły bardzo szybko. Zmęczone i pełne wrażeń dzieci pożegnały się z tym bajkowym miejscem i powróciły z wycieczki, gdzie przed szkołą czekali stęsknieni rodzice.MIŁOŚNICY PRZYRODY TROSZCZĄ SIĘ O ŚPIEWAJACYCH MIESZKAŃCÓW LASU

Miłośnicy przyrody z Zespołu Szkół w Lelkowie przywitali wiosnę, podejmując kolejne działania sprzyjające środowisku naturalnemu i mieszkańcom lasu. Po okresie zimowym było to długo wyczekiwane spotkanie.
W sobotę 28 marca 2015 roku uczestnicy i realizatorzy innowacji pedagogicznej "Miłośnicy przyrody - program rozwijania zainteresowań przyrodniczych i działań ekologicznych" spotkali się na zajęciach pozalekcyjnych, terenowych w okolicach miejscowości Jarzeń. Głównym celem spotkania było podjecie działań służących ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa lęgu ptakom czyli budowa budek lęgowych. Budki lęgowe służą ochronie gatunkowej i sprzyjają bioróżnorodności. Nauczyciele-organizatorzy spotkania zaprosili do współpracy myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego "Łoś" w Olsztynie, którzy wspomagają nas w działaniach prowadzonych podczas realizacji innowacji.
Zajęcia terenowe rozpoczęły się przedstawieniem celu spotkania, planu działań i pogadanką na temat: "Budki lęgowe - cel i użyteczność". Następnie nauczyciele przekazali uczniom podstawowe informacje dotyczące następujących zagadnień: z czego można robić budki lęgowe, czym powinna charakteryzować się prawidłowo wykonana budka, jak odpowiednio zawieszać i mocować budki lęgowe, kiedy je wieszać itp. Po części teoretycznej spotkania myśliwi: Dariusz Klufas, Mirosław Skibiak i Michał Koziej objaśnili i zademonstrowali uczniom jak zbudować budkę lęgową. Z drewna pozyskanego z wiatrołomów, wcześniej przygotowanego przez myśliwych, uczniowie zaczęli budować budki. Dzieci i młodzież podzieleni na dwuosobowe zespoły z zapałem przystąpili do pracy, oczywiście pod kierunkiem nauczycieli i myśliwych. Podczas tego zadania doskonale spisały się dziewczynki, które jako pierwsze wykonały budki ściśle według zaleceń i wcześniejszych wskazówek. Następnie udaliśmy się do lasu, by tam zawiesić wykonane budki lęgowe przeznaczone dla małych ptaków. Mieliśmy również okazję by się przekonać, że budki zamieszczone przez nas w ubiegłym roku są zasiedlone przez śpiewających mieszkańców lasu.
Pan Cyprian Czerwiński z WKŁ "Łoś", który przybył na nasze spotkanie, przywiózł jeszcze ponad 20 budek lęgowych i materiał, z którego uczniowie wykonywali kolejne budki. Część z nich zawiesiliśmy w lesie, a pozostałe zostaną wykorzystane i zamieszczone w okolicach miejscowości Lelkowo podczas obchodów Dni Przyjaciół Lasu.
Spotkanie zakończyło się ogniskiem, przy którym mogliśmy się ogrzać i posilić. Sponsorem poczęstunku było Wojskowe Koło Łowieckie "Łoś" z Olsztyna. Myśliwi przygotowali ognisko, zaś rodzice, którzy uczestniczyli w zajęcia terenowych pomagali w przygotowaniu poczęstunku.
Spotkania w plenerze, zajęcia terenowe i praktyczne sprzyjają nabywaniu przez uczniów wiedzy w sposób bardziej atrakcyjny i trwały. Po raz kolejny dzieci i młodzież mieli okazję podejmowania konkretnych działań, tym razem na rzecz ptaków, ochrony gatunków występujących na naszym terenie.Uczniowie z Lelkowa w BCK

26 marca br. wychowawczyni naszej kl. VI SP w Lelkowie pani Ewa Karczewska zorganizowała nam wycieczkę na zajęcia artystyczne i film do Braniewskiego Centrum Kultury.
Kustosz galerii - braniewski malarz Andrzej Zieliński oprowadził nas po gmachu instytucji. W pracowni rzeźbiarskiej w "Galerii w Podziemiach" obejrzeliśmy rzeźby pt. "Moje diabły, moje anioły" Andrzeja Kurowskiego. Potem udaliśmy się do dwóch pracowni malarskich, gdzie zachwyciły nas rysunki ołówkiem, węglem, tuszem, suchymi pastelami, akwarelami oraz obrazy sztalugowe na płótnie, drewnie malowane farbami akrylowymi i olejnymi. Następnie pan Andrzej przeprowadził dla nas warsztaty, na których przybliżył nam tajniki rysunku ołówkiem. Rysowaliśmy portrety oraz postacie mężczyzn i kobiet. W przerwie mieliśmy możliwość posłuchania piosenki pt. "O niebo lepiej" w wykonaniu instruktora muzycznego Tomasza Owczarka, który bardzo miło i ciepło nas przyjął. Instruktorzy zachęcili nas do brania udziału w zajęciach sekcji BCK.
Po zajęciach posililiśmy się w Pizzerii & Pub "Fantazja". Na zakończenie wycieczki relaksowaliśmy się w sali widowiskowo-kinowej oglądając film pt. "Asterix i Obelix osiedle Bogów". Czas spędziliśmy miło i pożytecznie.Przedszkolaki z Lelkowa powitały wiosnę

"Marzanno, Marzanno - Ty zimowa Panno,
Ciebie pożegnamy, a wiosnę przywitamy!"

W tym roku dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego wspólnie świętowały nadejście wiosny. Ten dzień był bardzo wesoły i kolorowy.
W piątek, 20 marca pod opieką p. J. Ozimkowskiej i p. K. Zalewskiej, maluszki wspólnie przygotowały ekologiczną "Marzannę"- symbol zimy. Na czele z kukłą wyruszyły na barwny wiosenny pochód po okolicy. Głośnymi okrzykami żegnały zimę i witały wiosnę. Następnie powróciły na plac szkolny, gdzie ostatecznie pożegnały "Marzannę", która za pomocą czarów odeszła do zimnych krajów... Resztę tego pięknego dnia dzieci spędziły na boisku szkolnym, mając też okazję obserwować częściowe zaćmienie słońca.69-ta rocznica założenia Szkoły Podstawowej w Lelkowie

W Szkole Podstawowej w Lelkowie obchodzono kolejną 69-tą rocznicę jej założenia. 23 marca br. na spotkaniu poświęconym obchodom, swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Bujko i nauczyciel emeryt Jan Sołoducha.
Rys historyczny SP przedstawiła uczennica Kasia Horak. Pierwszą nauczycielką naszej szkoły była pani Leokadia Łosiewicz, która została również kierownikiem. Mieliśmy zaszczyt gościć panią Leokadię na 60-rocznicy naszej szkoły. W ciągu 69-lat istnienia szkoły funkcję dyrektora szkoły pełnili: Pogonowski Edmund, Browarski Kazimierz, Mazurko Leon, Mańkut Alina. Z dniem 1 stycznia 2003 r. pani Iwonie Chojeckiej powierzono obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Lelkowie, które pełni do dnia dzisiejszego. W historii szkoły zapisało się wielu wspaniałych nauczycieli, pracowników i uczniów. Jest ona upamiętniona na kartach kronik: szkolnych, sportowych, samorządu uczniowskiego oraz za nośnikach audiowizualnych, które można obejrzeć w bibliotece szkolnej.
Uczniowie Arek Wewersajtys i Jakub Taube pokazali prezentację multimedialną pt. "Tworzymy historię Szkoły Podstawowej w Lelkowie"- ilustrującą wydarzenia z życia szkoły podstawowej z tego roku szkolnego. W części artystycznej piosenki o szkole zaśpiewały pierwszaki, które przygotowała wychowawczyni pani Anna Rutkowska. Następnie wystąpiło koło teatralne pod kierunkiem pani Justyny Masiewicz-Grodź z przedstawieniem pt. "Kto odczaruje Pamelkę?".
Celem upamiętnienia tego wydarzenia było: zapoznanie i przypomnienie historii Szkoły Podstawowej w Lelkowie; rozwijanie zainteresowań historią regionalną; uczenie istnienia w kulturze, tak by stawała się zewnętrzną i osobistą własnością uczniów; uczniowie odczytują wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń - wrogość, miłość - nienawiść, prawda - kłamstwo, wierność - zdrada).
Następnie goście, dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi w bibliotece szkolnej obejrzeli archiwalne nagrania imprez i uroczystości szkolnych z 1997 roku: Dzień Kobiet, Dzień KEN, Otwarcie sali gimnastycznej i innych. Był to czas wspomnień, refleksji, a także wielu wzruszeń. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku.
Dzięki wsparciu dyrektora pani Iwony Chojeckiej mogliśmy świętować jubileusz SP. Organizatorkami imprezy były nauczycielki: Anna Andrejuk-Klufas, Justyna Masiewicz-Grodź, Anna Rutkowska, Irena Sołoducha.
Dziękujemy pani Przewodniczącej Rady Rodziców pani Joannie Bujko za zaangażowanie w życie naszej szkoły i upominki.GIMNAZJALIŚCI Z LELKOWA KREUJĄ MODĘ NA CZYTANIE

W ramach zajęć rozwijających zainteresowania grupa 11 gimnazjalistów z kl. Ia z Gimnazjum Orła Białego w Lelkowie pod opieką p. E. Karczewskiej spotyka się w Dyskusyjnym Klubie Książki dla młodzieży założonym z inicjatywy p. Doroty Wieczorek z Gminnej Biblioteki Publicznej.
Jest to kolejny Dyskusyjny Klub Książki na Warmii i Mazurach działający w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego Programu Instytutu Książki "Tu czytamy". W 2014 r. projekt ten został wpisany w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nasze comiesięczne spotkania mają na celu promocję kultury literackiej i czytelnictwa. Wynikają z potrzeby wspólnych rozmów o literaturze. W miłej atmosferze uczniowie poznają nowych autorów i nowe gatunki. Nie muszą prowadzić poważnych dyskusji o literaturze. Najważniejsze, że lubią czytać i chcą rozmawiać o książkach, które otrzymujemy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Ich wyboru dokonuje moderator spotkań p. D. Wieczorek. Przedmiotem naszych rozmów były do tej pory książki: "Do rana daleko" Marty Fox i "Czarne okna" Stanisława Kowalskiego. Kolejna lektura to "Dziecko ze śmietnika" Jacqueline Wilson.
Klubowicze z lelkowskiego gimnazjum mogą śmiało za Wisławą Szymborską powiedzieć, że "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła".Pani doktor czytała uczniom w Lelkowie

Uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej w Lelkowie odwiedzili panią dr Hannę Zach w gabinecie lekarskim i poprosili o przeczytanie im książeczki. Pani doktor miło przyjęła dzieci i bardzo chętnie włączyła się do kampanii społecznej "Cala Polska czyta dzieciom".
27 lutego w kąciku czytelniczym biblioteki szkolnej, pani doktor przeczytała pierwszoklasistom książeczkę pt. "A Zosia ma raka na smyczy" (Bianca-Beata Kotoro). Edukacyjna lektura w zabawny sposób przedstawiła temat nowotworu złośliwego, jakim jest rak jelita grubego. Choroba nowotworowa w rodzinie jest tematem bardzo trudnym i niewdzięcznym do dyskusji, nawet dla osoby dojrzałej. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, oglądały ilustracje i odpowiadały na zadawane pytania. Nasz Gość przedstawił dzieciom zagadnienia związane z prawidłowym żywieniem oraz wyjaśnił proces leczenia i zdrowienia osób chorych. Wywiązała się miła rozmowa dotycząca stanów emocjonalnych i zachowań dorosłego chorego oraz osób mu najbliższych.
Na zakończenie pani dr Hanna Zach poczęstowała uczniów, jak podkreśliła, zdrowymi owocami i niezdrowymi gumami. Pierwszaki z autorkami projektu "Czytająca klasa" - Anną Rutkowską i Ireną Sołoduchą - serdecznie podziękowały za pouczające i sympatyczne spotkanie.EDUKACJA TEATRALNA

Program edukacji teatralnej jest bardzo eksponowany na etapie kształcenia uczniów w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. W Zespole Szkół w Lelkowie ostatni tydzień lutego upłynął pod znakiem uczestniczenia w kulturze wysokiej.
Najważniejsze w imprezach pozaszkolnych są niewątpliwie wycieczki do teatru na przedstawienie. 23 lutego 2014 roku uczniowie z klas IV-VI SP jeździli do Braniewa na spektakl pod tytułem "Ten obcy". W BCK wystąpili aktorzy z Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Widzowie z ciekawością śledzili losy Uli, Pestki, Mariana, Julka oraz Zenka. Artyści świetnie zaprezentowali odtwarzane postacie. Oglądających wprawił w zachwyt niesamowity układ taneczny, który wykonali występujący.
Edukacyjną wycieczkę zorganizowała nauczycielka języka polskiego pani Justyna Masiewicz - Grodź .
W ramach Internetowego Teatru Telewizji Polskiej dla Szkół, dzieci z klas: "0", I, II SP obejrzały kolejny spektakl. 24 lutego z Wrocławskiego Teatru Lalek transmitowano przedstawienie pt. "Pacan - historia o miłości". Najmłodsi uczniowie śledzili perypetie bohaterów przedstawienia, pokazujące miłość dwóch psów, ale tak naprawdę pokazujące miłość człowieka do zwierzęcia. Następnie, na przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych, uczniowie wykazali się umiejętnościami plastycznymi i wiedzą nt psów oraz znajomością obowiązków wobec czworonożnych przyjaciół.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, uczniowie z naszej miejscowości oddalonej od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych, mają możliwość obejrzenia spektakli transmitowanych z różnych miast. Repertuar obejmuje nie tylko kanon lektur szkolnych, ale też adaptacje teatralne arcydzieł polskiej i światowej literatury. Wcześniej uczniowie gimnazjum obejrzeli arcydzieło polskiej literatury dramaturgicznej - "Zemstę" Aleksandra Fredry.
27 lutego na Dużej Scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu uczniowie z klasy I a gimnazjum obejrzeli przedstawienie "Świętoszek" Moliera w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego. Komedia bardzo spodobała się uczniom, skłoniła do refleksji oraz sięgnięcia po lekturę. Wycieczkę do teatru zorganizowała polonistka pani Ewa Karczewska.
Kształcenie teatralne: rozwija i wzbogaca kompetencje polonistyczne uczniów, przygotowuje ich do krytycznego i aktywnego odbioru sztuki, rozbudza wrażliwość oraz wyobraźnię. Uczniowie wzbogacają słownictwo związane ze sztuką teatralną, budzi się u nich wrażliwość na odbiór słowa poetyckiego i utrwalają nawyk bywania w teatrze.LEKCJE MUZYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W Szkole Podstawowej w Lelkowie kolejny rok szkolny prowadzony jest edukacyjny program muzyczny przygotowany przez Olsztyńską Agencję Artystyczną "MAT". Przedszkolaki i uczniowie z klas I-VI brali udział w następnych koncertach z cyklu ,,Spotkania z Panią Muzyką".

PRZYGODY NUTKI PÓŁNUTKI

Chętni uczniowie wcielili się w role bohaterów bajkowej muzycznej opowieści: Król - Rysio Oleksiak, Królowa - Amelka Seneczko, Król Hałas - Kacper Imiołek, orkiestra Czarnoksiężnika: Michał Bloch, Kuba Kiełek, Bartosz Nowosiak, Karol Krawiec; cała nuta - Dorota Grabowska, półnuta - Radek Dworak, ćwierćnutki: Martyna Gnes, Milena Pusz, Kasia Bliźniuk, Natalia Bereda, Karolina Bartczak.
Poprzez świetną muzyczną zabawę dzieci poznały wartości rytmiczne całej nuty, półnuty i ćwierćnuty. Słuchały muzyki skomponowanej przez najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Poznały również puzon - instrument muzyczny z rodziny dętych blaszanych. Dziękując za występ prowadzący koncert pan Sebastian poczęstował aktorów częściami jabłek w zależności od wartości nut.
Na zakończenie w konkursie wiedzą wykazali się: I m-ce Przemek Urawski, II m-ce Igor Awłasewicz, III m-ce Julia Gnes.

CZAS KOLĘDY

Artyści sprawili, że dzieci przeniosły się do królestwa muzyki i wspólnie z królową Muzyką i królem Muzykologiem I poznały tradycje i zwyczaje związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Dzieci dowiedziały się, co to jest kolęda i co to jest pastorałka. Przy akompaniamencie wspólnie zaśpiewały kolędy: "Bóg się rodzi", "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Cicha noc", "Przybieżeli do Betlejem", "Lulajże Jezuniu", " Dzisiaj w Betlejem", "Gdy śliczna panna". Wysłuchały również ludowych pieśni tematycznie związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Były to pastorałki: "Oj maluśki, maluśki…", "Graj panie, graj", "Hola, hola pasterze". Stary zwyczaj związany z Bożym Narodzeniem to także kolędowanie. Wybrane dzieci miały okazję przebrać się za kolędników. Z gwiazdą wędrowali: anioł, diabeł, król Herod i turoń.
Na scenie wystąpili: Justyna Bereda - Królowa Muzyki; Klaudia Kulma - Kaśka; Łukasz Popowicz - Król; Kostek Sutkowy - Król Herod; Arek Wewersajtys - Święty Mikołaj; Szymon Wieczorek - Diabeł; Patryk Wieczorek - Romek - Turoń; Norbert Miliszkiewicz - Czarnoksiężnik.
Na zakończenie spotkania odbył się Turniej Wiedzy o Muzyce, w którym laureatką została Honorata Cieślik, drugie miejsce zajęła Katarzyna Horak, a trzecie Weronika Latos.

Z WIZYTĄ U PANA KOMPOZYTORA

Na kolejnej lekcji uczniowie poznali jeden z instrumentów dętych drewnianych - klarnet oraz dwa tańce ludowe - kujawiak, oberek i czeską polkę. Zapoznali się również z pracą kompozytora.
Prowadzący koncert przekazał dzieciom informacje ze świata muzyki w formie przestawienia, w którym rolę aktorów odegrali uczniowie: król - Paweł Oniszko; orkiestra - Jakub Ordyniak, Adrian Bartczak, Szymon Dawidow; Czarnoksiężnik - Wiktor Wewersajtys; kompozytorzy - Konrad Król, Ksawery Derwisz; kompozytor Kujawski - Jakub Taube; kompozytor Śmieszny - Karol Krawiec; kompozytor Oberkowski - Hubert Imiołek.
Na zakończenie koncertu odbył się konkurs wiedzy o muzyce podsumowujący zdobyte wiadomości. Laureatką została Dorota Grabowska, a drugie miejsce zajęły: Martyna Werbowska i Joanna Klisz.

PRZYGODY MISTRZA KONCERTMISTRZA

Koncert odbył się dnia 10.02.2015 r. Celem tego zajęcia było przybliżenie uczniom budowy i brzmienia instrumentów drewnianych: fletu poprzecznego i skrzypiec.
Wspaniałą, wypracowaną przez zespół formą przekazu tej wiedzy jest bajka słowno - muzyczna z udziałem dzieci. Pozwala na przyswojenie treści w szybki i niezauważalny sposób, a także daje szansę rozwoju wrażliwości i estetyki dziecka. Tym razem na scenie zagrali uczniowie: Królowa Muzyki - Nikola Król; Flecistka - Amelia Rejs; Zbyszek - Orest Gnes; skrzypaczka - Nikola Gałan; król Muzykolog - Jakub Czarnecki; Czarnoksiężnik - Jakub Kiełek; Baba Jaga - Karolina Gałan; kompozytor - Dominik Niewiadomski;
W kolejnym konkursie wiedzy o muzyce pierwsze miejsce zajęła Aniela Wieczorek, drugie Weronika Popowicz, a trzecie Jakub Grzybowski.
Podczas muzycznych opowieści uczniowie słuchają muzyki i aktywnie uczestniczą w przedstawieniach. Lekcje prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Koncerty w sposób zabawny oraz zrozumiały przekazują informacje, pobudzają wyobraźnię tak, że każdy uczestnik odpręża się i relaksuje. Z niecierpliwością wszyscy czekają na kolejne spotkania i mam nadzieję, iż następne będą przyjmowane z tak wielkim zainteresowaniem jak dotychczasowe.KUTIA 2015

Uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie uczęszczający na lekcje religii grecko-katolickiej oraz języka ukraińskiego wzięli udział w tradycyjnym świątecznym spotkaniu połączonym z występami i zabawą. Dnia 31 stycznia na Kutię do Gminnego Centrum Kultury przybyli zaproszeni goście: ks. dziekan Jan Łajkosz, Przewodniczący Gminnego Koła ZUwP pan Andrzej Orzechowski, dyrektor Zespołu Szkół w Lelkowie pani Iwona Chojecka, dyrektor SP w Zagajach pani Halina Stechnacz-Buśko, s. Magdalena, z Gminnego Centrum Kultury dyrektor pani Joanna Bujko i pani Dorota Wieczorek oraz rodzice, babcie, małe dzieci i absolwenci szkoły.
Uroczystość prowadzili uczniowie gimnazjum: Anna Horak i Piotr Krupa. Kutię tradycyjnie rozpoczęto modlitwą. Po czym wszystkich zaproszono na poczęstunek do świątecznie zastawionych stołów.
W części artystycznej spotkania wystąpili Kolędnicy (Wertepy) - uczniowie naszej szkoły. W okresie świątecznym siostra Julia z dwoma Wertepami odwiedzała domostwa ukraińskich rodzin oraz osoby zapraszające. Następnie na scenie kolędował zespół "Lelkiwski Wesełuszky", którego kierownikiem jest pan Jan Sołoducha. Nasi artyści zaśpiewali wiązankę kolęd, a przygrywał im instruktor muzyczny pan Michał Semotiuk.
Po części artystycznej rozpoczęły się oczekiwane przez wszystkich konkursy i zabawy z nagrodami. Do udziału zaproszono również osoby dorosłe. Wśród konkursów powodzeniem cieszyły się: karaoke, gorące krzesła, kalambury, zajczyk, morze - brzeg, taniec na gazecie, taniec z balonami. Wszyscy fantastycznie się bawili, a w dodatku byli nagradzani.
Impreza ta jest okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do integracji i angażowania społeczności lokalnej. Spotkania są miłą rozrywką podczas ferii oraz sprawiają wiele radości uczestnikom i na długo pozostają w ich pamięci.
Przygotowania do Kutii trwały od dłuższego czasu. Siostra Julia Yasenytska wykonała scenografię, a nauczyciele, uczniowie i rodzice przygotowali salę. Mamy zadbały o poczęstunek (przepyszne ciasta i smaczne potrawy wigilijne - kutia, pierogi z różnym nadzieniem, ryby, sałatki, owoce oraz świąteczne przysmaki).
Serdeczne podziękowania dla: Dyrekcji GCK, wszystkim uczestnikom za udział w Kutii, a szczególne dla osób, które włożyły ogromny wysiłek w przygotowanie imprezy, składają organizatorki-nauczycielki: siostra Julia Yasenytska, Irena Sołoducha, Anna Andrejuk-Klufas."Wybiera się sójka za morze…", czyli Zimowe Ptakoliczenie 2015

Zimowe obserwacje i liczenie ptaków stały się tradycją Szkoły Podstawowej w Lelkowie. Już po raz czwarty młodzi miłośnicy ptaków wraz z organizatorami p. Anną Andrejuk -Klufas, p. Ireną Bagan, p. Anna Rutkowską i zaproszonymi gośćmi włączyli się w akcję Zimowe Ptakoliczenie 2015 organizowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
23 stycznia uczniowie klasy I i II rozpoczęli dzień liczenia ptaków przedstawieniem pt, "Na belku". Dzieci wcielały się w role zwierząt, których los zimą nie jest łatwy. Krótka historia przeplatana pięknymi piosenkami zachęcała widzów do tego aby w mroźne dni pamiętali o głodnych ptakach. Po przedstawieniu uczniowie klas 0- III oglądali prezentację i rozmawiali z przedstawicielami Straży Granicznej w Grzechotkach na temat bezpiecznego spędzania zbliżających się ferii zimowych oraz bezpiecznego przejścia podczas obserwacji ptaków. Następnie ornitolog pan Marek Bebłot poprowadził lekcję przyrody na temat "Jak prawidłowo dokarmiać ptaki".
Po części edukacyjnej uczniowie wraz z organizatorami i zaproszonymi gośćmi wyruszyli na wycieczkę w celu obserwacji i przeliczania zimowych mieszkańców naszych okolic. Obserwatorzy przemierzyli wyznaczoną trasę zaopatrzeni w lornetki i przewodniki. Odnotowano 13 gatunków ptaków. Najliczniej występowały wróble, gołębie i sikorki. Mieliśmy okazję ujrzeć pustułkę, a to zdarzyło się po raz pierwszy odkąd uczestniczymy w zimowym ptakoliczeniu. Wyniki obserwacji zostały przesłane do koordynatora akcji i będą stanowiły materiał służący ornitologom w bliższym poznaniu najczęściej spotykanych zimą gatunków ptaków.
W trakcie dnia poświeconego ptakom rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny "Sójka - Ptak Zimy 2015". Uczniowie klas I i II w trakcie zajęć koła przyrodniczego "Sekrety Ptaków", mieli za zadanie przedstawić sylwetkę ptaka wykorzystując różne techniki plastyczne. Zwycięzcy konkursu otrzymali piękne nagrody zasponsorowane przez Nadleśnictwo Zaporowo, pan Antoni Czyż wręczył nagrody dumnym laureatom. Natomiast Przedstawiciele Straży Granicznej wręczyli uczniom opaski odblaskowe, kolorowanki i zakładki.
Ostatni dzień szkolny poprzedzający ferie zimowe zakończył się pomyślnie, stanowiąc inspirację do spędzania czasu na świeżym powietrzu w trakcie zimowego wypoczynku.PUNKT PRZEDSZKOLNY
z siedzibą w Zespole Szkół w Lelkowie

REKORD GUINNESSA

Dnia 30 września 2014 r. o godzinie 12:00 dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego, pod opieką wychowawców: p. K.Kiełek, p. J.Ozimkowskiej i p. W.Konofalskiej, przyczyniły się do pobicia Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie! Przez 2 minuty 313 328 przedszkolaków w całej Polsce szczotkowało ząbki! Inicjatorem pomysłu była Akademia Aquafresh, największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nasze maluszki wspaniale poradziły sobie podczas szczotkowania, a na pamiątkę każde dziecko i przedszkole otrzymało certyfikat świadczący o uczestnictwie w ustanawianiu Rekordu.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 06.11.2014r. w punkcie przedszkolnym odbyła się uroczystość "Pasowanie na przedszkolaka". Był to szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola, oraz ich pierwszy występ przed rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Dzieci przebrane za biedroneczki śpiewały, tańczyły i recytowały wierszyki, a następnie dzielnie z uśmiechem na twarzy wypiły sok z cytryny. W ten sposób udowodniły wszystkim zebranym, że są gotowane aby stać się prawdziwymi przedszkolakami. Po złożeniu obietnicy bycia wzorowym przedszkolakiem pani Dyrektor dokonała pasowania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Na koniec odbył się słodki poczęstunek.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada w "Światowym Dniu Pluszowego Misia" każde dziecko przyniosło do przedszkola swoją ulubioną przytulankę. Tego dnia odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci opowiadały o swoich misiach, wspólnie bawiły się, gimnastykowały i tańczyły z misiami. Rodzice mogli zaobserwować jak ich dziecko odnajduje się w grupie przedszkolnej, a także wziąć udział w większości zabaw ruchowych, co dzieciom sprawiło ogromną radość.

MIKOŁAJKI

Dnia 05.12.2014r. wszystkie maluszki od rana z niecierpliwością czekały na przybycie Mikołaja. Gdy upragniony gość pojawił się w przedszkolu dzieci powitały go pięknym wierszykiem i słodkim poczęstunkiem. Zanim Mikołaj rozdał prezenty to się upewnił, czy wszystkie przedszkolaki są grzeczne. Dzieci odważnie podchodziły do Mikołaja i robiły z nim pamiątkowe zdjęcia.

JASEŁKA

W czwartek, 18 grudnia w punkcie przedszkolnym odbyły się Jasełka. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowo narodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz aniołów przeplatana była kolędami. Dzieci z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odgrywali swoje role we wspaniałych strojach przygotowanych przez rodziców, a scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat.DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniu 22 stycznia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach. Wspólnie ze swoimi paniami: K.Kiełek, J.Ozimkowską i W.Konofalską przygotowały dla nich przedstawienie.
Do biblioteki szkolnej przybyli babcie, prababcie, dziadkowie, pradziadkowie i z niecierpliwością czekali na występ swoich wnucząt. Pani dyrektor Iwona Chojecka przywitała zaproszonych Gości oraz złożyła im serdeczne życzenia. Następnie przedszkolaki zaprezentowały programy artystyczne składające się z wierszy i piosenek oraz wręczyły upominki i laurki z życzeniami. Dziadkowie i babcie ze wzruszeniem wysłuchali swoich wnucząt nagradzając je gromkimi brawami.
W dalszej części uroczystości wszyscy miło spędzili czas na rozmowach przy słodkim poczęstunku, o który zadbali rodzice.BAL PRZEBIERAŃCÓW

Tegoroczny "Bal przebierańców" w naszej szkole odbył się 21 stycznia. Był to dzień niecierpliwie oczekiwany przez dzieci klas 0 - III oraz punktu przedszkolnego.
Tego dnia świetlica szkolna zamieniła się w salę balową, przyozdobioną w różnokolorowe łańcuchy, serpentyny i balony. Zjawiskowy wygląd, wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy, do której zapraszali uczniowie z samorządu szkolnego. Dzieci z ogromną przyjemnością prezentowały swoje kolorowe stroje, które odzwierciedlały bohaterów znanych bajek i filmów. Animatorzy urozmaicali zabawę ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani lizakami. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Każdy tańczył do utraty tchu, by nie zmarnować szansy na karnawałowe szaleństwo w gronie przyjaciół! Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Gdy ktoś się zmęczył lub zgłodniał, mógł odpocząć i skosztować słodkości przygotowanych przez rodziców. Wszyscy rozchodząc się nie żałowali tak mile spędzonego czasu. Szkoda, że bale odbywają się tylko raz w roku.KLASIE PIERWSZEJ SP W LELKOWIE CZYTAJĄ ...

W ramach projektu "Czytająca klasa", prowadzonego w kl. I Szkoły Podstawowej w Lelkowie, uczniom codziennie czytają panie: Anna Rutkowska i Irena Sołoducha.
Dnia 19 stycznia odbyło się kolejne spotkanie czytelnicze. Gościliśmy panią Dorotę Wieczorek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelkowie. W kąciku czytelniczym biblioteki szkolnej pierwszoklasistom przeczytała lekturę pt. "Nasza mama czarodziejka" Joanny Papuzińskiej, która w 3 stycznia obchodziła swoje 76 urodziny.
Dzieci z zainteresowaniem oglądały ilustracje i słuchały opowiadań o zwykłym życiu, do którego mama głównych bohaterów wnosi element magii. Potrafi pomóc księżycowi, który ułamał sobie kawałek różka, wyprać ciemną chmurę aby zapobiec burzy na morzu i jeszcze wiele innych rzeczy. W opowiadaniach magiczne elementy przeplatają się ze zwykłym życiem i mają mądre morały. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania i wymieniali cechy mamy.
W drugiej części wizyty w bibliotece, pierwszoklasiści obejrzeli wystawę książek autorki i projekcję fragmentów filmu ze spotkania autorskiego Joanny Papuzińskiej z uczniami naszej szkoły podstawowej. Autorka przyjechała do nas 15 marca 2007 roku. (w roku urodzin pierwszaków).
Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały pani Dorocie i wręczyły piękną laurkę, zaś ona zaprosiła ich do korzystania z biblioteki publicznej.EDUKACJA SZKOLNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU PRAWNEMU

Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie uczestniczyło w Projekcie "Edukacja Szkolna Przeciwko Wykluczeniu Prawnemu".
Dnia 15 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez firmę "Diagnoserw". W zajęciach wzięło udział 24 uczniów z klasy drugiej i sześciu z klasy trzeciej. Warsztaty miały na celu wyposażenie uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu ochrony przed cyberprzemocą. W trakcie spotkania uczniowie pracowali w grupach, pod kierunkiem prowadzącej i opracowali zasady dotyczące cyberprzemocy. Spotkanie zakończył pokaz slajdów.
Mamy nadzieję, iż przeprowadzona interesująca lekcja uchroni uczniów przed zjawiskiem cyberprzemocy.WIGILIA SZKOLNA

Tradycyjnie ostatni dzień przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole jest szczególnie uroczysty. 19 grudnia odbyła się Wigilia szkolna. W hali sportowej Pani dyrektor Iwona Chojecka serdecznie powitała zaproszonych gości, rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie życzenia złożyli Wójt gminy pan Stanisław Popiel oraz ks. Jan Łajkosz.
Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez panią Ewę Karczewską. Za przepięknie wykonane kartki bożonarodzeniowe nagrodzono następujących uczniów: Weronikę Marszał, Irenę Balcerzak, Martynę Ciężkowską, Oksanę Andrejuk, Klaudię Gałan, Konstantego Sutkowego,
W części artystycznej nauczycielka religii p. Halina Sutkowy z uczniami Zespołu Szkół zaprosiła na inscenizację pt. "Jezus na śmietniku" według scenariusza, którego jest autorką. Przedstawienie odzwierciedla problemy, uwarunkowania, trudności ludzi współcześnie żyjących, a więc i dzieci. Widzowie na początku byli zszokowani widokiem scenografii - poprzewracane meble, pudełka i inne rzeczy. Za to na koniec rekompensatą była wzruszająca scena, gdy nastąpiło przeobrażenie scenografii. Na pudełkach widniały napisy: zaufanie, nadzieja, miłość, roztropność, pokój, sprawiedliwość, wierność, dobro, ofiarność, szczęście, przyjaźń, wiara, radość. Są to wartości, którymi powinni kierować się ludzie. Trzymając zapalone świece przy choince kolędowali aktorzy - uczniowie: Klaudia Bloch, Irena Balcerzak, Grzesiek Świeca, Gabrysia Powajbo, Tomek Kajat, Wiktoria Warabida, Klaudia Sulewska, Konstanty Sutkowy, Karolina Kultys, Sandra Jakubowska, Anna Gontkowska, Tomek Krawiec, Justyna Hałuszczak, Oliwia Derwisz.
Na zakończenie wspólnego wigilijnego spotkania ksiądz Piotr Piasecki przeczytał fragment Pisma Świętego oraz wszyscy zaśpiewali kolędę. Potem uczniowie udali się do swoich klas, gdzie czekali na nich rodzice i świątecznie nakryte stoły.
Następnie pani dyrektor zaprosiła Gości do otwarcia oddziału przedszkolnego. Rodzice podziękowali panu Wójtowi za wyposażenie lokalu przedszkolnego w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, meble i zabawki.
W Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie 17 grudnia uczniowie naszej szkoły wystąpili w jasełkach podczas Wigilii dla osób starszych. Pod kierunkiem pani Doroty Wieczorek w inscenizacji udział brali uczniowie: Natalia Omelan, Sebastian Jarka, Aleksandra Rubacha, Martyna Werbowska, Joanna Klisz, Samanta Czarkowska, Szymon Urawski, Przemek Urawski, Mateusz Kolasa, Konstanty Sutkowy, Klaudia Sulewska, Patrycja Perkowska, Wiktoria Poźniak i Tosia Rutkowska. Natomiast kilka kolęd ukraińskich zaśpiewał zespół "Lelkiwśki Wesełuszky" w składzie: Anna Horak, Elżbieta Horak, Jarek Horak, Piotr Krupa, Julia Gnes, Martyna Gnes, Roksana Gałan, Martyna Werbowska, Milena Pusz, Maja Kopańska, Ulana Puszkar.ROZGRYWKI CHARYTATYWNE
zbiórka słodyczy dla dzieci z domu dziecka we Fromborku

Samorząd Uczniowski z Zespołu Szkół w Lelkowie już po raz kolejny zorganizował własną, szkolną akcję charytatywną, której celem było zebranie słodyczy dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. W dniach 16 i 18 grudnia 2014 r. odbyły się w szkole „Rozgrywki Charytatywne”.
Dzięki dobrej współpracy Samorządu Uczniowskiego z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizowano mecze piłki nożnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum (16.12.2014r.). Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, czyli dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego i uczniowie z klas 0-III, kibicowali starszym kolegom i koleżankom ze szkoły podstawowej. Podczas meczy piłki nożnej rozgrywanych przez gimnazjalistów, kolegów ze swoich klas wspierali rówieśnicy. Natomiast dnia 18-go grudnia gimnazjaliści rozegrali jeszcze mecze piłki siatkowej. Biletem wstępu na mecze, zarówno dla graczy, jak i dla kibiców, było przekazanie „słodkiego podarunku”. Należy podkreślić, że wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi zaangażowali się w akcję, przynieśli słodycze, a dzięki temu mogliśmy przekazać naprawdę dużą paczkę.
Dnia 23.12.2014r., tuż przed wigilią Bożego Narodzenia, opiekun SU p. Anna Andrejuk-Klufas przekazała paczkę dzieciom z domu dziecka we Fromborku. Otrzymaliśmy piękną kartkę z życzeniami świątecznymi oraz podziękowania za „okazaną życzliwość i wsparcie, (…) za gest dobrego serca (…)” od pani dyrektor i wszystkich dzieci.
Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w „Rozgrywkach Charytatywnych”, pamiętają o przyniesieniu „słodkiego podarunku”, i co najważniejsze - rozumieją cel i czują potrzebę organizowania tej akcji. O zaangażowaniu świadczy bardzo duża ilość zebranych słodyczy. Będziemy kontynuować tradycję i w przyszłym roku również zorganizujemy naszą szkolną akcję „Rozgrywki Charytatywne”.STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LELKOWIE

W październiku 2014 r. pedagog szkolny p. Joanna Trzebińska wystąpiła z wnioskiem do fundacji „Żółty Szalik” o przyznanie stypendium dla piętnastu uczniów z Zespołu Szkół w Lelkowie. O stypendium mogły ubiegać się osoby z bardzo dobrymi wynikami w nauce, a także posiadający trudności edukacyjne. Jednym z kryteriów otrzymania stypendium była trudna sytuacja materialna rodziny. Spośród pięćdziesięciu kandydatów, Komisja Stypendialna Fundacji wytypowała dziewięciu uczniów z Zespołu Szkół w Lelkowie, dwie osoby ze Szkoły Podstawowej i siedem z Gimnazjum. Stypendium przyznane zostało na cały rok szkolny 2014/2015. Finansowane jest z darowizn od osób prywatnych oraz firm i jest przeznaczone wyłącznie dla uczniów z powiatu braniewskiego. Łącznie stypendium przyznano dla dwudziestu jeden osób.
14 listopada w Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie odbyła się uroczysta gala podczas, której stypendyści otrzymali pierwszą transzę pieniężną. Jeden z naszych uczniów otrzymał specjalne stypendium jednorazowe.
18 grudnia w Zespole Szkół w Lelkowie odbył się apel poświęcony naszym stypendystom. Na apelu był obecny Prezes Fundacji „Żółty Szalik” p. Marian Nadziejko oraz Wójt Gminy Lelkowo p. Stanisław Popiel. Podczas spotkania p. Nadziejko zapoznał uczniów z celem programu stypendialnego i wręczył uczniom kolejną ratę pieniężną. Stypendia były miłym upominkiem przedświątecznym i będą motywować uczniów do dobrych wyników w nauce.SZKOŁA PODSTAWOWA LAUREATEM KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Po raz drugi Szkoła Podstawowa w Lelkowie brała udział w kampanii edukacyjnej Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego połączonej z konkursem ekologicznym „Baterie na wagę czystego środowiska”, gdzie przeprowadzono zbiórkę zużytych baterii.
Głównym celem konkursu było upowszechnianie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami w ramach publicznej kampanii edukacyjnej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są baterie małogabarytowe.
W 2014 roku zgromadziliśmy 175 kg zużytych baterii, a jak wskazują badania, jedna bateria zanieczyszcza 1m3 Ziemi, w związku z czym przyczyniliśmy się do ochrony sporego kawałka naszej przyrody.
12 grudnia 2014 R. W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się gala podsumowująca kampanię. W tej ekologicznej rywalizacji wzięło udział 153 placówki oświatowe, które zebrały prawie 20 ton zużytych baterii.
Szkoła Podstawowa po raz drugi stanęła na podium. Została laureatem w konkursie otrzymując cenne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom, przekazany przez dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ANDRZEJKI ŚWIETLICOWE I SPOTKANIE Z WRÓŻKAMI

Jest taki czas, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, wróżb, przepowiedni …. Tradycyjnie w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny.
Andrzejki są doskonałą okazją do wspólnej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.
Magiczne chwile spędzili uczniowie we wtorek 28 listopada 2014 roku, kiedy to Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem p. Anny Andrejuk-Klufas, zaprosił wszystkich uczniów ze szkoły podstawowej do wspólnej zabawy i wróżb. Cyganki, wróżbitki (uczennice z klasy IA gimnazjum: Ciastek Sandra, Gałan Klaudia i Król Oliwia) przygotowały wiele tradycyjnych wróżb. Każdy mógł dowiedzieć się jaki zawód zdobędzie w przyszłości dzięki wróżbom z kubeczków (wylosowane przedmioty symbolizowały wykonywaną w przyszłości pracę, np. igła i nitka – krawcowa itp.). Wiele uśmiechu i zabawy dostarczała dzieciom wróżba „przekładanie butów”, która wskazywała kto jako pierwszy wyjdzie za mąż/ożeni się. Uczniowie najbardziej oblegali wróżkę, u której mogli poznać imię swojej przyszłej sympatii. przygotowane losy były przepowiednią najbliższych zdarzeń lub pozwalały odkryć przyszłość. Nie zbrakło oczywiście wróżenia z wosku.
Wszystkim obecnym życzono spełnienia marzeń i uśmiechów, takich jak podczas andrzejkowej zabawy.OWOCE W SZKOLE

Szkoła Podstawowa w Lelkowie w roku szkolnym 2014/ 2015 po raz kolejny uczestniczy w programie "Owoce w szkole". Uczniowie z klas 0 - III za zgodą rodziców biorą udział w powyższej akcji. Jest to program Unii Europejskiej i Agencji Rynku Rolnego.
Celem tego programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkole.
W ramach programu "Owoce w szkole" uczniowie otrzymują owoce, warzywa lub ich przetwory. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w klasach 0-III (K,Kiełek. A.Rutkowska, I. Bagan, E. Turzyńska realizując program w różny sposób przedstawiają uczniom zagadnienia związane ze zdrowym stylem życia tak, aby wyposażyć ich w niezbędną wiedzę i właściwe nawyki żywieniowe teraz i w przyszłości. Prowadzą zajęcia w formie zabawy, uczą piosenek i wierszy oraz działań praktycznych w czasie, których uczniowie za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku rozpoznają owoce i warzywa. Dzieci mają również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w formach plastycznych.
W listopadzie 2014r. odbył się konkurs plastyczny ,,Owoce i warzywa w koszyku". Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem i pomysłowością wykonali prace plastyczne, które ozdobiły tablice korytarza szkolnego.ŚLUBUJĘ ...

21 listopada na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. Tego właśnie dnia odbyła się ważna dla dzieci szkolna uroczystość - Ślubowanie i Pasowanie klasy I. Do szkoły przybyli rodzice oraz zaproszeni goście, a uśmiechnięte twarze głównych bohaterów wywoływały radość wszystkich zebranych. W części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem wychowawcy pani Anny Rutkowskiej dzieci mogły pochwalić się swą wiedzą i umiejętnościami. Pierwszoklasiści weszli na salę krocząc dumnym krokiem poloneza, a szczęśliwi rodzice oklaskiwali swoje pociechy gromkimi brawami. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowane, którego dokonała pani dyrektor Iwona Chojecka. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I złożyli podziękowania rodzicom oraz gościom wręczając przygotowane laurki. Teraz z dumą mogą powiedzieć: Jestem uczniem Szkoły Podstawowej w Lelkowie. Jako pełnoprawni uczniowie pierwszaki będą miały nie tylko prawa, ale i obowiązki. Chociaż może nie zawsze będzie łatwo, otwiera się przed nimi księga dzięki której mogą zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania.ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ

10 listopada 2014 r. uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej w Lelkowie zabrali nas w historyczną podróż "Pociągiem do Wolności". Podczas uroczystego apelu mieliśmy okazję przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia i postaci z kart historii naszego narodu. "Żeby Polska była Polską" przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz oddawania hołdu bohaterom..
Dziś Ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze - pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej. Uczniowie podczas swojego występu zaakcentowali, że mamy dziś szczęście żyć i dorastać w wolnym kraju.
Nie możemy zapominać o tym, że Ojczyźnie winniśmy miłość, a przodkom pamięć, gdyż to ich odwaga, męstwo i upór zaowocowały w końcu dotarciem do stacji Wolność.
11-go listopada nasi uczniowie uświetnili gminne obchody Święta Niepodległości. Poczet sztandarowy Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie uczestniczył w uroczystej mszy świętej w kościele w Lelkowie. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy Ia: Sandra Ciastek, Klaudia Sulewska i Mateusz Zienkiewicz pod opieką p. Anny Andrejuk-Klufas.
Podczas akademii w Gminnym Centrum Kultury wystąpili uczniowie kl. VI z wyżej wspomnianym programem artystycznym. Montaż słowno-muzyczny i prezentację multimedialną przygotowano pod kierunkiem p. Ewy Karczewskiej.NAUKOWE OTRZĘSINY

Tradycją naszej szkoły od kilku już lat, jest organizowanie wyjazdów edukacyjnych w ramach Otrzęsin uczniów klasy I. Dnia 30 października 2014r. uczniowie klas I i II Gimnazjum w Lelkowie pod opieką wychowawców, wybrali się z tej okazji do Gdyni. Celem wyjazdu było rozbudzanie zainteresowań młodzieży przedmiotami przyrodniczymi poprzez łączenie nauki i zabawy.
Pierwszym punktem wycieczki było Centrum Nauki EKSPERYMENT. Uczniowie atrakcyjnie spędzili czas na interaktywnych wystawach dających możliwość przyswajania wiedzy hydrologicznej, geologicznej, z dziedziny elektryczności i magnetyzmu oraz z nauki chemii. Odkrywcy poznali i utrwalili również tajniki funkcjonowania ludzkiego organizmu. Pobyt w centrum był bardzo interesujący, gdyż oprócz zwiedzania, młodzież samodzielnie uczestniczyła w działaniach, doświadczała różnych procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie.
Drugim celem wycieczki było Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie w Gdyni, gdzie uczniowie zobaczyli organizmy związane ze środowiskiem Morza Bałtyckiego, a także faunę morską, pochodzącą niemal z całego świata.
Z oceanarium uczestnicy udali się na jedno z ulubionych miejsc spacerów mieszkańców Gdyni oraz turystów - Skwer Kościuszki. Największą atrakcją dla wszystkich na pewno były cumujące przy nabrzeżu zabytkowe okręty i statki żeglarskie - polski niszczyciel ORP Błyskawica oraz najsłynniejszy polski żaglowiec - Dar Pomorza i Dar Młodzieży.
Wycieczka była doskonałą okazją do integracji zespołów klasowych, ich wzajemnego poznania się, ale przede wszystkim umożliwiła zdobycie wiedzy i nowych doświadczeń z dziedziny nauk przyrodniczych.ŻYWA LEKCJA HISTORII

29 października 2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w żywej lekcji historii pt. ,,Życie i kultura w średniowieczu" przygotowanej przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto z Dębiny (woj. lubelskie). Artyści zaprezentowali ekwipunek i różnego rodzaju uzbrojenie rycerzy oraz pradawne narzędzia tortur. Nauczyciele i chętni uczniowie wzięli udział w scenkach z życia ówczesnych różnych warstw społecznych, a było to miedzy innymi: pasowanie na rycerza, pojedynek, zakuwanie w dyby, karanie kłamców i złodziei.
Na zakończenie spotkania istniała możliwość osobistego zapoznania się ze strojami i rekwizytami charakterystycznymi dla tej epoki. Każdy uczeń mógł wziąć do ręki berło, miecz, tarczę, maczugę, buzdygan, nałożyć hełm na głowę, a nawet stanąć do walki z prowadzącymi. Nie brakowało chętnych uczniów do zakuwania w dyby.
Ta żywa lekcja historii prezentująca obyczaje i kulturę Średniowiecza na długo pozostanie w pamięci każdego jej uczestnika.CZYTAJĄCA KLASA

"Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką ludzkość sobie wymyśliła"

W. Szymborska

Bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka ma jego stały kontakt z książką. Z tego względu rok szkolny 2014/2015 rozpoczęliśmy czytająco, ponieważ nasza szkoła przystąpiła do programu "Cała Polska Czyta Dzieciom". Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Lelkowie pod opieką pani Ireny Sołoducha i pani Anny Rutkowskiej realizują program czytelniczy "Czytająca klasa". Przewodnim celem programu jest codzienne czytanie dzieciom, a przez to rozbudzanie i kształtowanie chęci sięgania po ciekawą książkę. Budzenie zainteresowania książką, od najmłodszych lat, ma wielkie znaczenie i pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. W pierwszej klasie szkoły podstawowej dziecko uczy się trudnej sztuki czytania i wtedy rozpoczyna się jego samodzielna przygoda z książką. Dlatego też ważnym celem edukacji jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach.
Jednym z wielu działań realizowanych w ramach prowadzonego programu są spotkania czytelnicze, podczas których zaproszeni goście będą czytali dzieciom. Pierwszym zaproszonym gościem do wspólnego, głośnego czytania była pani dyrektor Iwona Chojecka, która 31 października wraz z uczniami klasy pierwszej zasiadła w kąciku czytelniczym znajdującym się w bibliotece szkolnej. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwały się w wiersze wspaniałej pisarki Wandy Chotomskiej, która 26 października obchodziła swoje urodziny. Po wysłuchaniu utworów dzieci z zaangażowaniem odpowiadały na pytania Pani dyrektor, dzięki temu miały możliwość poznania znaczenia wielu nowych słów. Nie zabrakło też humoru płynącego z treści czytanej poezji oraz wspólnej rozmowy. Ciepła i przyjazna atmosfera pozwoliła przenieść się w świat książkowej magii.
Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do rozbudzenia i poszerzenia zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wpłyną korzystnie na ich rozwój emocjonalny.MIŁOŚNICY PRZYRODY ZE SZKOŁY SADZILI SOSNY


Uczestnicy i realizatorzy innowacji pedagogicznej „Miłośnicy przyrody – program rozwijania zainteresowań przyrodniczych i działań ekologicznych” spotkali się po raz kolejny na zajęciach w terenie, tym razem po to, aby przeprowadzić kolejne, zaplanowane działania w ramach akcji Święto Drzewa – sadzenie drzew, podejmować konkretne działania na rzecz ochrony środowiska, poznawać walory przyrodnicze najbliższej okolicy i pogłębiać wiadomości. Nauczyciele prowadzący innowację do udziału w zajęciach zaprosili specjalistę do spraw edukacji przyrodniczo-leśnej z Nadleśnictwa Zaporowo i myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego „Łoś” w Olsztynie.
Spotkanie odbyło się w sobotę 18 października w okolicach miejscowości Jarzeń. Na początku organizatorzy przedstawili uczniom główne cele spotkania. Następnie pan Antoni Czyż z Nadleśnictwa Zaporowo przeprowadził pogadankę i pokazał dzieciom i młodzieży jak należy sadzić drzewa. Choć uczniowie sadzili drzewka na początku października w ramach akcji Święto Drzewa, to jednak zawsze warto przypomnieć podstawowe informacje w celu powtórzenia oraz utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności.
Nadleśnictwo Zaporowo przekazało nam bezpłatnie 250 sadzonek świerków. Zaopatrzeni w niezbędny sprzęt uczniowie wraz z myśliwymi i nauczycielami przystąpili do sadzenia drzewek. Praca przebiegała sprawnie, a pogoda jak zwykle nam sprzyjała.
Po wyczerpującej, a zarazem satysfakcjonującej pracy wszyscy mogli posilić się, ogrzać i miło spędzić czas przy ognisku, którego sponsorem było Nadleśnictwo Zaporowo. Po odpoczynku i swobodnych rozmowach odbył się wykład informacyjny prowadzony przez nauczycieli na temat: „Znaczenie lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka”.
Podczas wycieczek do lasu uczniowie poznają nie tylko walory przyrodnicze naszego regionu, ale również podejmują konkretne działania pozytywnie wpływające na środowisko naturalne.
W czasie zajęć wyjazdowych, terenowych nasi uczniowie mieli możliwość obcowania z przyrodą oraz, przy współpracy z różnymi instytucjami, sposobność podejmowania działań praktycznych i zalesiania terenu wokół wiaty w okolicach Jarzenia. Uczniowie mieli kolejną możliwość nabywania i praktycznego doskonalenia umiejętności pod okiem specjalistów.CYRK "SZOK"


13 października 2014 r. w Zespole Szkół w Lelkowie gościł cyrk "Szok". Cyrkowcy zaprezentowali program artystyczny, zawierający elementy żonglerki, akrobacji, a także iluzji.
Podczas godzinnego przedstawienia nasi uczniowie byli nie tylko widzami, ale i próbowali swych talentów cyrkowych włączając się czynnie do zabawy. Pełni zapału, z różnym skutkiem, starali się dotrzymać kroku zawodowcom, co często wzbudzało ogólną radość.
Zapierającą dech w piersiach chwilą było, gdy artysta pojawił się z wężem i wyszedł do publiczności, aby każdy mógł go dotknąć. Na gorący aplauz zasłużyła uczennica gimnazjum - Oliwia Derwisz, która wykazała się odwagą i pozwoliła sobie owinąć szyję wężem.
Występy cyrkowców i uczniów nagrodzono gromkimi brawami. To było naprawdę szokujące przeżycie!"DRZEWO WOLNOŚCI" CZYLI ŚWIĘTO DRZEWA


Od 2009 roku nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Lelkowie realizują program edukacji ekologicznej Klubu Gaja, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew każdego roku w październiku. Tak więc obchody „Święta Drzewa” stały się punktem obowiązkowym w planie pracy szkoły i naszą tradycją. Przyłączenie się do programu „Święto Drzewa” umożliwia nam podejmowanie bezpośrednich i konkretnych działań na rzecz środowiska i ochrony klimatu. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Podczas realizacji tegorocznej akcji skupiliśmy się na takich celach jak: podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, zainspirowanie społeczności do podjęcia lokalnych działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu czyli sadzenia drzew, upamiętnienie odzyskania swobód obywatelskich i nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami oraz osobami.
Szkolnym koordynatorem akcji jest p. Anna Andrejuk-Klufas. Organizatorami tegorocznych obchodów „Święta Drzewa” były: p. Anna Andrejuk-Klufas, p. Anetta Majewska, p. Anna Rutkowska, natomiast uczestnikami grupa uczniów z klasy VI SP, I A i II gimnazjum, uczęszczających na dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia przyrodnicze. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy Wójta Gminy Lelkowo, Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącą Rady Rodziców, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zaporowo, przedstawicieli Wojskowego Koła Łowieckiego „Łoś” z Olsztyna, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.
W tym roku dnia 10 października obchodziliśmy akcję „Święto Drzewa” pod hasłem Drzewo Wolności – upamiętnialiśmy 25 lat Wolności. Wydarzenie to objęte było patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Nasze uroczystości rozpoczęliśmy spotkaniem w bibliotece szkolnej, gdzie uczennica Anna Horak powitała uczestników programu oraz zaproszonych gości, opowiedziała o Klubie Gaja i programie „Święto Drzewa”, przedstawiła cele akcji.
Kolejnym punktem programu było wspólne obejrzenie przygotowanej prezentacji multimedialnej, która przedstawiała prowadzoną przez nas działalność w latach 2009-2013 w ramach programu „Święto Drzewa”, nawiązane podczas organizowania akcji współprace i odniesione sukcesy. Prezentacja była podsumowaniem naszych dotychczasowych działań, a co ważne, wywołała na zebranych widoczne wzruszenie. Uczniowie z uśmiechem oglądali zdjęcia sprzed kilku lat, a na nich siebie, kolegów i koleżanki. Miło było powspominać…
Następnie odbyła się „Rozmowa o 25-leciu Wolności – świętujemy odzyskanie swobód obywatelskich”. Jako pierwsza zabrała głos pani dyrektor Iwona Chojecka, a kolejnym przemawiającym był pan Mieczysław Stec – Przewodniczący Rady Gminy. Wszyscy obecni w skupieniu wysłuchali niezwykle interesującej lekcji historii.
Organizatorzy wręczyli przybyłym gościom podziękowania, własnoręcznie wykonane drewniane statuetki w kształcie liści, za uczestnictwo w programie Święto Drzewa 2014 – DRZEWO WOLNOŚCI oraz udział w uroczystości upamiętnienia odzyskania swobód obywatelskich poprzez działania dla przyrody.
Wszyscy zgromadzeni zebrali się przed budynkiem szkoły, aby posadzić specjalne, symboliczne drzewko tzw. „Drzewo Wolności”. Nadleśnictwo Zaporowo zadbało, by było to rzeczywiście wyjątkowe i piękne drzewko. Pani dyrektor, przedstawiciel władz samorządu lokalnego, goście i uczestnicy akcji posadzili Drzewo Wolności, a przy nim umieścili pamiątkową tabliczkę informacyjną.
Następnie udaliśmy się na teren dawnego boiska, aby tam posadzić drzewka. Na miejscu powitał nas p. Marian Rubacha pracownik Urzędu Gminy w Lelkowie, który zadbał o narzędzia do pracy oraz przygotowanie i oznaczenie miejsc do sadzenia świerków. Pan Antoni Czyż – specjalista do spraw edukacji przyrodniczo – leśnej rozpoczął od pogadanki na temat gatunków drzew i ich funkcji oraz pokazał jak właściwie należy sadzić drzewka. Oczywiście hasło przewodnie to „Zielonym do góry!”. Od Nadleśnictwa Zaporowo otrzymaliśmy nieodpłatnie 150 sadzonek oraz wypożyczono nam narzędzia niezbędne do sadzenia. Piętnastoosobowa grupa uczniów podzielona na dwuosobowe zespoły wraz z nauczycielami, myśliwymi i uczestnikami akcji przystąpiła do pracy. Sadzenie szło bardzo sprawnie, ponieważ uczniowie już wielokrotnie brali udział w akcji „Święto Drzewa” i potrafią odpowiednio sadzić drzewka.
Dumni z wykonanej pracy i w doskonałych nastrojach wróciliśmy do szkoły, gdzie na zakończenie programu odbyła się projekcja filmów przyrodniczo – edukacyjnych.
Należy podkreślić, że przystąpienie do programu „Święto Drzewa” nie jest obowiązkiem lecz inicjatywą, którą chętnie każdego roku podejmujemy. Kontynuacją i zwieńczeniem tegorocznej akcji będzie posadzenie kolejnych drzewek – 250 świerków – w okolicy miejscowości Jarzeń podczas realizacji innowacji pedagogicznej (sadzonki otrzymamy od Nadleśnictwa Zaporowo).
Ważne jest, że podczas tego typu działań zawsze wspiera nas Nadleśnictwo Zaporowo i Wojskowe Koło Łowieckie „Łoś” z Olsztyna, a p. Antoni Czyż i p. Cyprian Czerwiński chętnie pomagają podczas realizacji przedsięwzięć i akcji edukacyjno-przyrodniczych. Cieszymy się, że nasze zaproszenia do współpracy, do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska spotykają się zawsze z pozytywną odpowiedzią. Zaangażowanie społeczności lokalnej, instytucji i placówek w akcje sadzenia drzew potwierdza, że to co robimy jest ważne. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi.ZBIÓRKA ŻOŁĘDZI I KASZTANÓW


Już po raz drugi uczestnicy innowacji pedagogicznej „Miłośnicy przyrody – program rozwijania zainteresowań przyrodniczych i działań ekologicznych” spotkali się na sobotnich zajęciach terenowych.
Dnia 4 października 14 uczniów z Zespołu Szkół w Lelkowie, nauczyciele-organizatorzy akcji oraz myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego „Łoś” w Olsztynie zebrali się w Dębowcu, aby przeprowadzić zbiórkę żołędzi i kasztanów ( wiosną 2014r. uczniowie-uczestnicy programu rozwijania zainteresowań przyrodniczych zbudowali paśnik dla dzików).
Spotkanie rozpoczęło się pogadanką prowadzoną przez myśliwego p. Mirka Sibiaka na temat „Po co i jak pomagać zwierzętom przetrwać zimę”. Młodzież z zaciekawieniem słuchała myśliwego, ale też zadawała pytania. Kolejnym punktem programu było zbieranie żołędzi i kasztanów, czyli podejmowanie konkretnych działań na rzecz zwierzyny leśnej zamieszkującej nasz teren. Na miejsce spotkania wybraliśmy miejscowość Dębowiec, ponieważ rośnie tam kilka kasztanów i bardzo dużo dębów (jest tam tzw. droga dębowa). Niestety, tego roku drzewa nie miały dorodnych owoców. Jednak dzięki wytrwałości nazbieraliśmy sporo kasztanów i żołędzi. Odbył się również wykład informacyjny na temat budowy i funkcjonowania ekosystemów leśnych oraz ogniw łańcucha pokarmowego, a zadaniem uczniów było wyszukiwanie w ekosystemie leśnym przykładów.
Doceniamy zaangażowanie rodziców, którzy przywożą dzieci na zajęcia terenowe i wykazują zainteresowanie prowadzonymi działaniami. Tego dnia zostaliśmy zaproszeni na ognisko i poczęstunek przygotowany przez p. Marka i p. Annę Cieślik. Wspaniała atmosfera i gościnność gospodarzy sprzyjała integracji uczestników programu. Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i podziękowaliśmy za zaproszenie oraz miłe przyjęcie kwiatami.
Dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia są doskonałą okazją do podejmowania przez uczniów konkretnych działań na rzecz ochrony i dbałości o zwierzynę leśną. Należy skoncentrować się na działaniach służących ochronie środowiska i przyrody oraz zadbać, aby dzieci rozumiały wagę wpływu człowieka na środowisko i wykształciły nawyk dbania o otaczającą nas przyrodę. Wymaga to permanentnego pogłębiania wiadomości dotyczących ochrony przyrody i wdrażania do częstego obcowania z nią."EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW 2014"


Tradycją Szkoły Podstawowej w Lelkowie stał się udział w akcji "Europejskie Dni Ptaków" organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły włączyli się do obserwacji ptasich przelotów, jest to jedno z wielu działań prowadzonych w ramach programu edukacyjnego "Przyroda wokół nas - Ptaki" realizowanego przez klasę I pod opieką wychowawcy p. Anny Rutkowskiej.
Europejskie Dni Ptaków2014 w naszej szkole odbyły się 3 października. Do akcji przystąpili uczniowie klasy I pod opieka p. Anny Rutkowskiej oraz uczniowie klasy IV pod opieką p. Anetty Majewskiej.
Dzień poświęcony akcji obserwowania ptasich przelotów rozpoczął się zajęciami edukacyjnymi poświeconymi wiadomościom na temat szpaka, bohatera tegorocznych obchodów EDP. Następnie uczniowie oglądali prezentację przedstawiającą najczęściej spotykane gatunki ptaków.
Najważniejszym punktem przeprowadzonej akcji były oczywiście obserwacje. Dzieci pod opieką nauczycieli oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej wyruszyli na wyprawę po okolicach Lelkowa w celu obserwacji podniebnych przyjaciół. Przed wyprawą funkcjonariuszka SG p. Justyna Makara przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.
Mali obserwatorzy przy pomocy lornetek użyczonych przez Straż Graniczną z ogromnym zaangażowaniem wypatrywali skrzydlatych wędrowców. Wszelkie wątpliwości co do zaobserwowanego gatunku były sprawdzane w przewodnikach. Zaobserwowano 15 gatunków ptaków, najliczniej występowały mazurki, wróble, gołębie i sroki. Zobaczyliśmy również piękną czaplę siwą. Mogliśmy nacieszyć nią oczy do woli, gdyż długo krążyła nad stawem próbując wylądować. Naszą wyprawę uwieczniał na zdjęciach przedstawiciel Straży Granicznej pan Arkadiusz Rutkowski.
Po zakończeniu obserwacji został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. "Szpak". przeprowadzony wśród uczniów klasy pierwszej. Komisja wyłoniła laureatów, którym wręczono dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik otrzymał również piękny plan lekcji przygotowany przez przedstawicieli Straży Granicznej w Grzechotkach.
Tegorocznym Europejskim Dniom Ptaków towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda. To była pierwsza taka wyprawa pierwszoklasistów, jednak mogli oni liczyć na pomoc uczniów klasy czwartej, którzy mają już duże doświadczenie, gdyż przez minione trzy lata byli uczestnikami programu "Przyroda wokół nas - Ptaki". Wszyscy uczniowie z wielkim zaciekawieniem prowadzili obserwacje i zdobywali nowe doświadczenia.
Teraz będziemy przygotowywali się do kolejnej akcji proponowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - będzie to "Zimowe ptakoliczenie".MIŁOŚNICY PRZYRODY W „DOLINIE RZEKI WAŁSZY”

W tym roku szkolnym w Zespole Szkół w Lelkowie realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Miłośnicy przyrody – program rozwijania zainteresowań przyrodniczych i działań ekologicznych”, którego autorkami są Anna Andrejuk-Klufas i Anetta Majewska. Niniejszy program skierowany jest do uczniów z klasy VI szkoły podstawowej i klas I-II gimnazjum. Głównym celem programu jest wywoływanie, podtrzymywanie i wzmacnianie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych. Prowadzona innowacja ma umożliwić dzieciom i młodzieży bezpośrednie, badawcze i aktywne uczestnictwo w życiu przyrody. Można to osiągnąć poprzez częste organizowanie zajęć w środowisku naturalnym, spotkań w terenie, zajęć w systemie innym niż typowo klasowo-lekcyjny. Podstawową formą realizacji innowacji są zajęcia w terenie, na które rodzice przywożą uczniów.
W sobotę 27 września odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizacji innowacji. Punktem wyjścia na sobotnich zajęciach pozalekcyjnych było poznanie flory i przedstawicieli świata zwierzęcego, również tych chronionych, najbliższej okolicy. W celu realizacji tego założenia odbyły się zajęcia w Pieniężnie na ścieżce dydaktycznej w Rezerwacie „Dolina Rzeki Wałszy”. Podczas przejścia uczestnicy koła zainteresowań zbierali informacje na temat roślin i zwierząt, nie tylko chronionych, występujących w naszej okolicy. Posługując się przewodnikami rozpoznawali i nazywali drzewa oraz krzewy. Dokonywali również pomiarów i obliczeń, posługiwali się tabelą wiekową drzew w celu określania wieku konkretnych drzew. W czasie wycieczki uczniowie zbierali materiał roślinny, aby móc wykonać tradycyjny zielnik, który będzie wykorzystywany na zajęciach przyrodniczych jako pomoc dydaktyczna.
Pogoda sprzyjała naszej pieszej wędrówce. Zamieszczone na szlaku plansze i tablice dydaktyczne przyciągały uwagę uczniów, którzy z zaciekawieniem poznawali rezerwat, jego roślinność i mieszkańców. Wytyczona trasa prowadziła na punkt widokowy. Wspinaczka była wyczerpująca, a zarazem satysfakcjonująca.
Na zakończenie spotkania wszyscy mogliśmy posilić się i wypocząć przy ognisku przygotowanym przez p. Anettę Majewską. Dodatkową atrakcją i niespodzianką była możliwość jazdy konnej. Za zgodą rodziców i pod opieką dorosłych uczniowie, większość po raz pierwszy, jeździli konno.
W czasie wycieczki po rezerwacie dzieci i młodzież mieli doskonałą okazję, aby poznać walory przyrodnicze naszego regionu. Zajęcia terenowe są dobrym sposobem zachęcenia uczniów do obcowania z przyrodą, prowadzenia bezpośrednich obserwacji, nauki poprzez działanie – dokonywanie pomiarów, analizowanie danych, doskonalenie umiejętności posługiwania się przewodnikami przyrodniczymi, tabelami, a tym samym zdobywania wiedzy w sposób bardziej trwały i interesujący.KONCERT MUZYCZNY ,,KLUCZ DO…?”

25 września 2014r. koncertem ,,KLUCZ DO…?” dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelkowie rozpoczęli edukacyjny cykl muzyczny ,,SPOTKANIA Z MUZYKĄ”. Spektakl poprowadzili muzycy z agencji artystycznej MAT z Olsztyna. W formie bajki przedstawiono zabawną historyjkę o kluczu wiolinowym. Aktorami byli uczniowie z naszej szkoły: Królowa – Wiktoria Horak; Król – Igor Awłasewicz i jego orkiestra:- Jakub Taube, Szymon Wieczorek; Czarnoksiężnik – Konrad Król i jego orkiestra - Krystian Domański, Damian Król, Szymon Urawski, Jakub Urawski; Smok - Wojciech Wieczyński. Dzieci miały okazję wysłuchać brzmienia instrumentów dętych drewnianych takich jak saksofon i klarnet.
W atmosferze zabawy i przy dźwiękach muzyki płynącej z instrumentów uzyskano odpowiedzi na wiele pytań np.: Co to jest i do czego służy klucz muzyczny?; Co to jest pięciolinia?; Jak zbudowane są instrumenty i jakie wydają dźwięki? Podsumowaniem koncertu był konkurs sprawdzający znajomość wiedzy muzycznej, w którym uczestniczyli trzecioklasiści.Laureatem został Arkadiusz Seneczko, a II m-ce zajęli: Aleksandra Rubacha i Jarosław Horak.
Spotkanie dostarczyło małym widzom wiele wrażeń, emocji i przebiegało w radosnym nastroju. Wszyscy czekają na kolejne spotkania, których organizacją zajmuje się pani Irena Sołoducha.
Dziękujemy pracownikom Gminnego Centrum Kultury za każdorazowe udostępnianie sali widowiskowej.
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Dnia 19 września 2014r. dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Lelkowie obchodziły swoje święto - Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji ich wychowawczynie panie: Katarzyna Kiełek, Justyna Ozimkowska, Wioletta Konofalska zorganizowały w punkcie przedszkolnym spotkanie integracyjne dla przedszkolaków. Dzieci brały udział w różnych zabawach, słuchały i śpiewały piosenki o przedszkolakach, opowiedziały także o tym, jakie cechy powinien mieć super przedszkolak i w jaki sposób powinien się zachowywać w przedszkolu. Na pamiątkę spotkania wspólnie wykonały „plakat przyjaźni” i zostały odznaczone medalami „super przedszkolaka”. Następnie odbył się słodki poczęstunek. Obchody Dnia Przedszkolaka zakończyły się wspólną wyprawą na plac zabaw.
PASOWANIE NA CZYTELNIKA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W Szkole Podstawowej w Lelkowie odbyło się pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników. Oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej odbyło się 26.03.2014 roku.
Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, podczas której starsi koledzy i koleżanki z klasy III starali się przekazać pierwszoklasistom wiedzę o książce i bibliotece. Następnie uczniowie klasy pierwszej zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki , które samodzielnie odczytywali, dzięki temu mogli zaprezentować zdobyte umiejętności umożliwiające im wejście do wspaniałego świata książki. Nasi najmłodsi uczniowie uroczycie przyrzekali, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, poprzez dotknięcie ramienia ucznia przy pomocy wielkiego, pięknego pióra. Po akcie pasowania nastąpiły gratulacje i życzenia. Młodzi czytelnicy otrzymali upamiętniające tą ważną chwilę dyplomy oraz upominki w postaci plakietek i zakładek. Dużo radości dały im również przepiękne książki, które otrzymali od zaproszonego gościa pani Doroty Wieczorek bibliotekarza z Biblioteki Publicznej w Lelkowie.
Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Książki na bibliotecznych półkach czekają na nowych czytelników, którzy będą tu zawsze mile widziani.


ZIMOWE PTAKOLICZENIE

Realizując program edukacyjny "Przyroda wokół nas - Ptaki", którego koordynatorem jest pani Anna Rutkowska, Szkoła Podstawowa w Lelkowie już po raz trzeci włączyła się do akcji "Zimowe Ptakoliczenie 2014" organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Akcja poszerza możliwości realizacji programu "Przyroda wokół nas - Ptaki", daje okazje bliższego przyjrzenia się ptakom zimującym na naszych terenach i kontynuacji nauki rozpoznawania gatunków.
Do akcji przystąpili najmłodsi uczniowie - klasa I i III. Organizacją akcji zajęły się Anna Rutkowska, Anna Andrejuk- Klufas, Irena Bagan. Do udziału zaproszono: Nadleśnictwo Zaporowo oraz ornitologa Pana Marka Bebłota.
"Zimowe Ptakoliczenie 2014" rozpoczęło się w budynku Szkoły Podstawowej w Lelkowie. Po przywitaniu zaproszonych gości i uczestników nastąpiła pierwsza część naszego spotkania. Pan Marek Bebłot przeprowadził zajęcia z uczniami na temat najczęściej spotykanych gatunków ptaków opowiadał również o pracy ornitologa. Szczególnie interesujące były informacje na temat obrączkowania ptaków. Uczniowie mieli okazję obejrzeć różnego rodzaju "ptasie obrączki", a także dowiedzieli się wielu cennych informacji, które bardzo przydały się podczas obserwacji.
Po części edukacyjnej wyruszyliśmy na poszukiwania zimowych mieszkańców naszych okolic. Trasa prowadziła przez wieś Lelkowo. Idąc wyznaczoną trasą rozwieszaliśmy karmę dla ptaków, którą podarował nam przedstawiciel Nadleśnictwa Zaporowo Antonii Czyż. Przed budynkiem naszej szkoły zostały postawione dwa piękne karmniki, które będą zimą stołówką dla ptasich gości. Zaobserwowaliśmy 12 gatunków ptaków. Najliczniej występowały gołębie i wróble. Wyniki obserwacji zostały przesłane do koordynatora akcji i będą stanowiły materiał służący ornitologom w bliższym poznaniu najczęściej spotykanych zimą gatunków ptaków. Wycieczka przebiegała pomyślnie, a piękna zimowa pogoda sprzyjała naszym obserwacjom.
Trasa wycieczki zakończyła się przy budynku szkoły, po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na ciepłą herbatę i poczęstunek w którego przygotowaniu pomogli rodzice naszych uczniów.
Zaproszeni goście zostali również włączeni do komisji oceniającej prace konkursowe naszych uczniów, którzy zrobili bibliotekę szkolną. Tematem konkursu był "Dzwoniec - ptak zimy 2014". Komisja po wspólnej dyskusji wyłoniła zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni.
Na zakończenie Dyrektor Iwona Chojecka złożyła wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania za współprace i zaangażowanie w realizację "Zimowego Ptakoliczenia 2014".
Wszyscy uczniowie z wielkim zaciekawieniem obserwowali ptaki, słuchali opowieści ornitologa oraz bardzo mile spędzili ostatni dzień w szkole poprzedzający ferie zimowe.