Aktualności

Szkolna Wigilia

22 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Lelkowie odbyła się Wigilia szkolna z udziałem dzieci przedszkolnych, uczniów, zaproszonych gości – przewodniczącej Rady Rodziców pani Joanny Bujko, przedstawiciela SG majora Andrzeja Kolasy, przedstawiciela nadleśnictwa Zaporowo pana Antoniego Czyża, dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Na tą uroczystość pani Halina Sutkowy z pomocą siostry Julii wykonała świąteczną scenografię.
Na początku ksiądz proboszcz Piotr Piasecki odczytał fragment Ewangelii i złożył życzenia świąteczne. Część artystyczną rozpoczęły przedszkolaki z klasy zerowej pod kierunkiem pani Katarzyny Kiełek, nawiązując w programie do tradycji bożonarodzeniowych. Gimnazjaliści z ks. Piotrem śpiewali kolędy, a uczniowie przygotowani przez z siostrę Julię kolędowali w języku ukraińskim. Dzieci z kl. II i kl. III uczęszczający na zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów „Jestem artystą” prowadzone przez panią Annę Rutkowską i panią Irenę Bagan recytowały wiersze o tematyce świątecznej oraz zagrały na Bum Bum Rurkach kolędę „Lulajże Jezuniu”. Dzieci wykonały również układy taneczne do kolędy i do piosenki pt. „Alleluja” pięknie zaśpiewanej przez Natalię Beredę uczennicę z klasy czwartej. Uczniowie uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne pod kierunkiem pani Katarzyny Ogiela-Kazakiewicz  zatańczyli zumbę.
Kończąc spotkanie dyrektor pani Iwona Chojecka podziękowała organizatorom za przygotowanie uroczystości, złożyła zgromadzonym serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne i dla wszystkich klas wręczyła słodkie upominki.
Po ogólnej uroczystości wszyscy zgromadzeni przeszli do odświętnie udekorowanych sal, gdzie dzielili się opłatkami, składali życzenia oraz próbowali różnych potraw ze świątecznie nakrytych stołów.Świąteczna zbiórka słodyczy dla dzieci z domu dziecka

Samorząd Uczniowski z Zespołu Szkół w Lelkowie już tradycyjnie zorganizował szkolną akcję charytatywną, której celem było zebranie słodyczy dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyły się w szkole „Rozgrywki Charytatywne”, których przygotowaniem i prowadzeniem zajmowali się nauczyciele: Anna Andrejuk-Klufas, Stanisław Dworak i Marek Kiebało.
Dzięki współpracy Samorządu Uczniowskiego z nauczycielami wychowania fizycznego 19 grudnia zorganizowano mecze piłki nożnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Natomiast 20 grudnia gimnazjaliści rozegrali jeszcze mecze piłki siatkowej. Biletem wstępu na rozgrywki, zarówno dla graczy, jak i dla kibiców, było przekazanie „słodkiego podarunku”. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi zaangażowali się w akcję, przynieśli słodycze, a dzięki temu przygotowaliśmy naprawdę dużą, słodką paczkę. Przed wigilią Bożego Narodzenia, opiekun SU p. Anna Andrejuk-Klufas przekazała podarunek dzieciom z domu dziecka we Fromborku.
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w „Rozgrywkach Charytatywnych”, czekają na nie, pamiętają o przyniesieniu „słodkiego podarunku”, i co najważniejsze - rozumieją cel i czują potrzebę organizowania tej akcji.Przedświąteczne spotkanie

Z inicjatywy naszych uczniów Klaudii Sulewskiej i Mateusza Kolasy w godzinach popołudniowych 16 grudnia zorganizowano w bibliotece szkolnej przedświąteczne spotkanie.
Przy suto zastawionym stole, dźwięku kolęd i pastorałek spotkali się chętni uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie, ich rodzice, dyrekcja szkoły, pracownicy i nauczyciele.
Uczeń klasy drugiej gimnazjum - Arek Wewersajtys przygotował interesującą prezentację multimedialną o zwyczajach świąteczno-noworocznych w różnych zakątkach świata. Podkład muzyczny stanowiły kolędy wykonane w obcych językach.
Wspólne kolędowanie w miłej atmosferze łączyło przyjemne z pożytecznym. Pozwoliło na zacieśnienie relacji między uczestnikami. Cieszymy się, ze w wigorze przedświątecznych przygotowań uczestnicy spotkania znaleźli czas, żeby pobyć ze sobą.
Dziękujemy wszystkim za obecność, a szczególnie organizatorom, którzy zapowiadają, że to nie koniec tego typu przedsięwzięć."My wszyscy z niego..."

12 grudnia 2016 r. - w Roku Sienkiewicza Gimnazjum im. Orła Białego podsumowało działania realizowane w ramach projektu "My wszyscy z niego". Należały do nich m.in.: wykonanie prezentacji multimedialnej nt. życia i twórczości noblisty; konkurs na najładniejszy kostium bohaterów "Krzyżaków" - Danusi, Jagienki i Zbyszka; konkurs na najładniejsze klasowe wykonanie "Dumki"; konkurs na najoryginalniejszy lapbook poświęcony Sienkiewiczowi.
Wręczono również nagrody laureatom konkursów czytelniczych w SP i Gimnazjum.
W ramach projektu kl. I obejrzała filmową adaptację powieści "Krzyżacy" w reżyserii Aleksandra Forda.
Głównym celem powyższych działań było włączenie się do obchodów Roku Henryka Sienkiewicza - z okazji 100. rocznicy śmierci i 170 rocznicy urodzin pisarza, propagowanie kultury czytelniczej i podniesienie poziomu czytelnictwa.
Gimnazjaliści chętnie realizowali pomysły nauczycieli, wykazali się własną inicjatywą i aktywnie uczestniczyli w projekcie.Atrakcyjne książki przyciągnęły czytelników

Gmina Lelkowo zgłosiła Gimnazjum im. Orła Białego do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", który dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 5000,00 zł. Po zasięgnięciu opinii rodziców, samorządu uczniowskiego i konsultacji z biblioteką publiczną w Lelkowie oraz pedagogiczną w Elblągu zostało zakupionych 214 książek.
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono szereg działań promujących czytelnictwo. Odbyło się spotkanie autorskie z p. Barbarą Ciwoniuk, konkursy, projekty, spotkania czytelnicze, itp. Biblioteka szkolna współpracowała z biblioteką publiczną i pedagogiczną w celu organizacji wydarzeń służących popularyzacji i promocji czytelnictwa wśród uczniów. Wszystkie działania spotkały się z życzliwym przyjęciem wśród uczniów i rodziców.
Wzbogacenie księgozbioru o książki wybrane przez uczniów wpłynęło na doskonalenie umiejętności czytania i wdrażania nawyku czytelniczego. Zakup atrakcyjnych książek przyciągnął czytelników, co zaowocowało wzrostem czytelnictwa o 70% w stosunku do I półrocza ubiegłego roku szkolnego. Biblioteki szkolne powinny być sukcesywnie wspierane finansowo w celu wzbogacenia księgozbioru o nowości wydawnicze."Czytanie to najpiękniejsza zabawa..."

W ramach Roku Henryka Sienkiewicza jednym z wielu zaplanowanych działań w Zespole Szkół w Lelkowie były konkursy ze znajomości nowel i pięknej interpretacji fragmentów dzieł pisarza. Celem było wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
W konkursie pięknego czytania prozy noblisty chętni uczniowie ze szkoły podstawowej przygotowali fragmenty nowel, a gimnazjaliści - fragmenty prozy.
Zwycięzców wyłoniło jury w składzie: dyrekcja - p. Iwona Chojecka i p. Bożena Rubacha, p. Dorota Wieczorek z biblioteki publicznej, polonistki - p. Ewa Karczewska i p. Halina Sutkowy oraz n-l bibliotekarz p. Irena Sołoducha.
Laureatami w SP zostali: I m-ce Aleksandra Rubacha, II m-ce Martyna Werbowska, III m-ce Kornelia Sempowicz. W Gimnazjum - I m-ce Arkadiusz Wewersajtys, II m-ce Angelina Michalak, III m-ce Milena Góralczyk i Mateusz Kolasa.
Gimnazjaliści wykazali się również znajomością treści nowel. Pierwsze miejsce egzekwo zajęli: Joanna Zięba i Jakub Urawski, a drugie Justyna Bereda."I Szkolny Turniej Szachowy"

W Zespole Szkół w Lelkowie odbył się I Szkolny Turniej Szachowy "Lis szachownicy". Celem turnieju była popularyzacja gry w szachy w środowisku lokalnym, podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, propagowanie zasad fair-play, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
Do rozgrywek zgłosiło się 4 uczniów z klasy V szkoły podstawowej oraz 3 z gimnazjum. Organizacją konkursu zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego, dyrekcja oraz 3- osobowa grupa wolontariuszy z klasy V. Zawodnikom zapewniono profesjonalne szachy oraz zegary. Rozgrywki odbyły się 1 grudnia 2016r w godzinach 9.00- 11.30 w czytelni. W turnieju obowiązywały zasady Polskiego Związku Szachowego, natomiast rundy rozgrywano systemem szwajcarskim. Kwestie sporne rozstrzygał sędzia główny pan Stanisław Dworak.
Uczestnicy turnieju: Karolina Bartczak, Natalia Frankowska, Martyna Gnes, Arek Seneczko, Arek Wewersajtys, Mateusz Wójcicki, Sebastian Jarka.
Organizatorzy z klasy V: Szymon Urawski, Joanna Klisz, Kornelia Sempowicz.
Po emocjonujących rozgrywkach zwycięzcą został Sebastian Jarka uczeń klasy III gimnazjum, miejsce II zajął Mateusz Wójcicki klasa III gimnazjum, miejsce III Arkadiusz Seneczko klasa V szkoły podstawowej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe."Pasowanie na ucznia"

Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali się do tej uroczystości ucząc się wierszy, piosenek oraz gry na instrumentach. 25 listopada w SP w Lelkowie od samego rana panowała wyjątkowa atmosfera . Uczniowie ubrani w galowe stroje, piękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłośniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszoklasistów wypadło jak najlepiej. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała Wójta Gminy Lelkowo Stanisława Popiela, Dyrekcję Zespołu Szkół, przybyłych rodziców oraz wszystkich uczniów. W odświętnych strojach ,w biretkach na głowach pierwszacy zaprezentowali program artystyczny oraz wzięli udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez szóstoklasistów.
Punktem kulminacyjnym ceremonii było oczywiście ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała p. dyrektor Iwona Chojecka. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. Do życzeń dołączył się p. wójt oraz rodzice. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki i udały się wraz z zaproszonymi gośćmi na poczęstunek.SPOTKANIE Z WRÓŻKAMI I ZABAWA ANDRZEJKOWA

Andrzejki to według tradycji niezwykły wieczór: czas wróżb, przepowiedni i oczywiście magii. Każdego roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Lelkowie odbywa się spotkanie z wróżkami, które przepowiadają przyszłość nie tylko ze szklanej kuli.
W piątek 25 listopada tradycyjnie zawitały do naszej szkoły wróżki. Uczniowie bardzo chcieli dowiedzieć się jaka będzie ich przyszłość i chętnie uczestniczyli w przygotowanych zabawach. Były losy, wróżby z liczb, kwiatów, serc, kubków oraz tradycyjne "Wychodzenie butów za próg". Dzieci ze szkoły podstawowej doskonale się bawiły. Oprócz spotkania z wróżkami uczniowie z klas IV-VI mieli również zabawę andrzejkową i przygotowane w klasach poczęstunki. Andrzejki szkolne zorganizował Samorząd Uczniowski oraz wychowawcy, a do przygotowań włączyli się rodzice.
Andrzejki są doskonałą okazją nie tylko do wspólnej zabawy, umożliwiają także poznanie wróżb i zwyczajów, a tym samym podtrzymywanie naszych tradycji."Wolność, Kocham i Rozumiem"

Pod takim hasłem 18 listopada 2016 r. w godzinach popołudniowych w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Lelkowie. Jego nadrzędnym celem było kształtowanie postaw patriotycznych. Spotkanie z młodzieżą uświetnili swoją obecnością goście - żołnierze z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego - kpr. Maria Sołoducha z Zespołu Ewakuacji Medycznej Batalionu Zmechanizowanego i st. szer. Wojciech Wewersajtys z Patrolu Saperskiego. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji n. t. służby żołnierza.
W atmosferze listopadowej zadumy wysłuchali czytanego fragmentu książki M. Zusaka "Złodziejka książek" i obejrzeli film wojenny pt. "Ostatnie dni". Ogromną satysfakcję sprawiły im gry planszowe (m. in. "Pamięć'39") i wspólne śpiewanie piosenek o tematyce wojennej.
Tego typu przedsięwzięcia pozwalają połączyć naukę z zabawą. Okazuje się, że cieszą się one popularnością wśród młodzieży, która chętnie spotyka się w szkole po zajęciach lekcyjnych i deklaruje uczestnictwo w kolejnych tego typu imprezach."Święto Niepodległości"

Jedenasty listopada to ważne święto dla każdego Polaka. Dzień, w którym możemy uczcić odzyskanie, po 123 latach, straconej przez Polskę niepodległości. Tą, o którą walczyło tak wiele pokoleń…
Klasa II Gimnazjum, by uhonorować to historyczne święto razem ze swoją wychowawczynią Panią Lucyną Kaniecką - Białkowską przygotowała przedstawienie, w którym 14 uczniów recytowało patriotyczne wiersze. Nie obyło się też bez piosenek upamiętniających odzyskanie niepodległości. Ten słowno-muzyczny spektakl został przedstawiony na uroczystym apelu szkolnym, który odbył się 10 listopada oraz następnego dnia w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie.Na stronie Pani Barbary Ciwoniuk

http://barbaraciwoniuk.pl

Wyjątkowa szkoła

20 października 2016 | Aktualności, spotkaniaLelkowo to jedna z najbardziej na północ wysuniętych gmin województwa warmińsko-mazurskiego, sąsiadująca z Rosją. Przybyszom, jadącym do Lelkowa pierwszy raz, niełatwo tam dojechać, gdyż droga, mimo w najlepszej wierze podanych konkretnych wskazówek:
Do Lelkowa można jechać trasą w kierunku przejścia granicznego w Grzechotkach. Za ostatnim mostem przed przejściem granicznym skręcić w lewo i wtedy około 18 km. prosto do Lelkowa. (W Żelaznej Górze kierunek Górowo Ił. Lelkowo).
wcale nie była taka oczywista, bo… po czym rozpoznać ostatni most przed przejściem? Żelazna Góra? To dalej, a nam się spieszy, nawigacja każe skręcać na Sawity i, niestety, w pobliskim Pieniężnie zupełnie wariuje…
Na szczęście przyjechaliśmy na czas. Młodzież przygotowywała się jeszcze do spotkania, więc była chwila na małą kawę i rozmowę z Panią Iwoną Chojecką, Dyrektorką Zespołu Szkół w Lelkowie.
Już po kilku minutach pogawędki wiedziałam, że to osoba z pasją, lubiąca pracę i bardzo zaangażowana w działalność na rzecz "swoich" dzieci. Gdy popatrzyłam za okno na dachy pobliskich domów, Pani Iwona powiedziała, że w każdym z nich mieszka ktoś związany ze szkołą. W trakcie rozmowy do gabinetu zajrzał uczeń, by poinformować Panią Dyrektor, że projekt jego i kolegów ostatecznie będzie dotyczył mafii. Pani Iwona z westchnieniem zaakceptowała jego decyzję. Gdy chłopak wyszedł, wyjaśniła, że gimnazjaliści, pracując w zespołach, mają opisać wybraną grupę nieformalną i większość uczniów wybrała fanów zespołów muzycznych lub kibiców sportowych, a ci chłopcy uparli się i szukają czegoś wyjątkowego, ciekawszego. Chcieli opisywać złodziei, potem terrorystów, a teraz… teraz stanęło na mafii. To taki wiek. Wszystko chcą robić samodzielnie, wg własnego pomysłu, często na przekór naszym radom. - Pani Dyrektor uśmiechnęła się wyrozumiale. Nie narzekała na uczniów, opowiadała o nich ciepło i przyjaźnie. - Bywa różnie, ale wierzę, że kiedyś wszyscy będą dobrze wspominać tę szkołę. Słuchając Jej, wcale w to nie wątpiłam.
Moje spotkanie z czytelnikami z Zespołu Szkół w Lelkowie odbyło się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki funduszom pozyskanym z tego projektu powiększono szkolny księgozbiór o pozycje zaproponowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli, a wśród nowo zakupionych książek znalazły się też moje powieści. Organizacją spotkania zajęły się Panie Irena Sołoducha i Ewa Karczewska. To dzięki Ich staraniom wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, choć w postawie uczniów, w oprawie plastycznej i muzycznej spotkania widać było przeogromną pracę i zaangażowanie całej szkolnej społeczności.
Gdy uczniowie zajęli miejsca, skupieni, pełni oczekiwania, uśmiechnięci… już po kilku minutach spotkania zapominało się o powierzchni hali sportowej, na której się ono odbyło. Dzięki atmosferze wzajemnej życzliwości na sali szybko zapanował miły, ciepły klimat. Niemały udział miały w tym pięknie przygotowany okolicznościowy stelaż, jesienne dekoracje zrobione przez uczniów, zapalone świece i nastrojowa muzyka towarzysząca pospotkaniowym rozmowom.
Żałuję, że zabrakło czasu na dłuższy pobyt w tej niezwykle przyjaznej szkole, bo po twarzach uczniów widziałam, że są zainteresowani i dobrze przygotowani do spotkania. To, co w tym gimnazjum zobaczyłam, utwierdziło mnie w przekonaniu, że ciągle jeszcze są szkoły, w których możliwy jest serdeczny, oparty na wzajemnym zaufaniu, kontakt uczniów z nauczycielami. Że bliskie relacje uczeń-nauczyciel, opisywane w moich książkach, wcale nie są fikcją.
Pisząc te słowa, słuchałam dyskusji, jaka rozwinęła się na temat szkół w programie Drugie śniadanie mistrzów. Jeden z gości powiedział, że źródłem wszelkich problemów toczących gimnazja jest fakt, że szkoły są coraz większe. Według niego idealna szkoła to taka, w której wszyscy uczniowie i nauczyciele się znają, w której nikt nie jest anonimowy.
Uśmiechnęłam się, bo właśnie o takiej szkole pisałam :)
Spotkanie autorskie

Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie przystąpiło do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki pozyskanym funduszom powiększono księgozbiór biblioteki szkolnej o pozycje zaproponowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Wśród nowo zakupionych książek znalazły się powieści Pani Barbary Ciwoniuk.
W ramach powyższego programu zaplanowano szereg działań propagujących "czytanie bez przymusu", m.in. spotkanie autorskie. Pani Barbara Ciwoniuk z ogromną przyjemnością przyjęła nasze zaproszenie i przybyła do nas 20 października. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Przy tematycznej scenografii opowiadała Ona o perypetiach nastoletnich bohaterów swoich książek. Zachęciła młodzież do czytania i wzbogacania zasobów swojej " wewnętrznej biblioteki". Uczestnicy przyszli na spotkanie z tomikami powieści autorki, w których złożyła Ona swoją dedykację.
Niezmiernie miło wspominać będziemy spotkanie z autorką ,,Ani" i ,,Igora".Dzień Edukacji Narodowej

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 14 października 2016r. Przybyłych gości, dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przywitała przewodnicząca samorządu uczniowskiego Klaudia Gałan.
Uroczyste spotkanie rozpoczęło wystąpienie pani Dyrektor Iwony Chojeckiej, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom naszej szkoły i wręczyła wyróżnionym nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły. Ponadto podziękowała za zaangażowanie oraz życzyła wielu sukcesów i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy w Lelkowie pan Mieczysław Stec, przekazując na ręce pani Dyrektor wiązankę kwiatów.
Część artystyczną przygotowały najmłodsi uczniowie z klasy II i III pod kierunkiem Anny Rutkowskiej i Ireny Bagan. Podczas montażu słowno - muzycznego dzieci recytowały wiersze podkreślając swą wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Oprawę muzyczną stanowiły pięknie śpiewane i tańczone piosenki. Ostatnią częścią uroczystości był pokaz tańca belgijskiego w wykonaniu uczniów klasy III, który zachwycił wszystkich uczestników święta.
Na zakończenie wszystkim pracownikom szkoły uczniowie klasy V wręczyli własnoręcznie wykonane laurki przygotowane pod kierunkiem pani Haliny Sutkowy.
Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.Koncert AA "MAT"

11 października 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie kolejny raz uczestniczyli w koncercie przygotowanym przez Agencję Artystyczną MAT z Olsztyna.
Tym razem prowadzący przedstawił historię powstania i dorobek artystyczny zespołu The Rolling Stones. Uczniów zainteresowały informacje o karierze, koncertach, podboju scen światowych przez Stonesów oraz o podróżach przynoszących sukces artystyczny i finansowy. Na tej muzycznej lekcji usłyszeli kilka piosenek z repertuaru grupy, które cieszą się popularnością do dziś, gdyż na stałe zapisały się jako ważne utwory w historii bluesa i rocka.
Jak zawsze na zakończenie również z tej lekcji muzycznej przeprowadzono konkurs, którego laureatkami zostały: I m-ce Klaudia Gałan, II m-ce Julia Jendrzejewska.Uczniowie z Lelkowa na "Dniu Otwartych Koszar"

7 października dzieci z oddziału przedszkolnego i z klas I-III Szkoły Podstawowej w Lelkowie pod opieką nauczycieli: Ireny Bagan, Anny Rutkowskiej, Katarzyny Kiełek, Ireny Sołoduchy i Elżbiety Turzyńskiej świętowały 22. rocznicę powstania 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Uczestniczyły w apelu Brygady i z zainteresowaniem zwiedziły jednostkę. Wielką atrakcją był pokaz sprzętu, możliwość wejścia do pojazdów i wzięcie do ręki eksponatów. Żołnierze chętnie służyli pomocą oraz odpowiadali na liczne pytania. W ten deszczowy dzień wszystkich rozgrzała, jak stwierdziły dzieci, najlepsza wojskowa grochówka.
Serdecznie dziękujemy 9. Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej za zaproszenie na "Dzień Otwartych Koszar"."VI Ptasi Piknik" w ramach "Europejskich Dni Ptaków"

Szkoła Podstawowa w Lelkowie już od pięciu lat bierze aktywny udział w akcjach proponowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Różnorodne działania przyrodnicze prowadzone są w ramach programu edukacyjnego "Przyroda wokół nas - Ptaki" realizowanego przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.
Tegoroczne Europejskie Dni Ptaków spędziliśmy na Mierzei Wiślanej, gdzie wzięliśmy udział w "VI Ptasim Pikniku". Uczniowie klasy III pod opieką p. Anny Andrejuk - Klufas i p. Anny Rutkowskiej wczesnym rankiem 1 października pojechali do Krynicy Morskiej w celu bliższego poznania i obserwacji dzielnych ptasich podróżników.
Program pikniku był niezwykle interesujący, mnóstwo quizów, gier i konkursów sprawiło, że czas płynął bardzo szybko. Po rejestracji rozpoczęliśmy obserwacje ptaków, a następnie zwiedzaliśmy stanowiska przygotowane przez różne organizacje przyrodnicze. Doświadczeni ornitolodzy, leśnicy i pasjonaci przyrody dzielili się wiedzą z przybyłymi na piknik. Nasi uczniowie słuchali ciekawych opowieści na temat "podniebnych przyjaciół", wsłuchiwali się w ptasie odgłosy, poznawali tajemnice ich życia oraz odpowiadali na pytania i rozwiązywali zagadki. Wszystko było zorganizowane w sposób przyjazny dziecku tak, że poprzez zabawę rozbudzano ich ciekawość naszych podopiecznych. Dzieci miały okazję wziąć udział w obrączkowaniu ptaków, co wzbudzało największe emocje samodzielnie, wypuszczały je na wolność. Wspólnymi siłami zbudowaliśmy budkę lęgową. Otrzymaliśmy wiele ciekawych gier, książek, broszur i plakatów, które posłużą nam podczas szkolnych zajęć. Piknik zakończył się ogniskiem, podczas którego uczestnicy dzielili się zdobytymi wrażeniami.
Tegorocznym Europejskim Dniom Ptaków towarzyszyła miła, przyjazna atmosfera i słoneczna pogoda, co było ważne podczas zajęć plenerowych. Ogromne zainteresowanie i ciekawość uczniów jest najlepszym dowodem na to, że udział w takich akcjach stanowi urozmaicenie zajęć szkolnych, wzbogaca wiedzę, doskonali umiejętności, a także rozwija pasje przyrodnicze. Udział w imprezie możliwy był dzięki Elbląskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej i wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Teraz będziemy przygotowywali się do kolejnej akcji proponowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - będzie to "Zimowe ptakoliczenie 2017".Uczniowie z Lelkowa w Warszawie

15 i 16 września pod opieką nauczycieli: Bożeny Rubachy, Ewy Karczewskiej, Ireny Sołoduchy pojechaliśmy na wycieczkę do Warszawy.
W Muzeum Powstania Warszawskiego zwiedziliśmy ekspozycje przedstawiające walkę i codzienność powstania, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców w PRL.
Kolejnym miejscem zwiedzania był Zamek Królewski, po którym oprowadziła nas m.in. pani Irena Koć Ulbrych, która jest tam długoletnim pracownikiem i absolwentką naszej podstawówki. Z opowieści i prezentowanych filmów dowiedzieliśmy się o dziejach, losach, sekretach i tajemnicach Zamku. Podziwialiśmy piękne wnętrza okazałych królewskich apartamentów. Na zakończenie zostaliśmy obdarowani broszurami i książeczkami o tematyce zamkowej.
Następnego dnia zawitaliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Samodzielnie eksperymentowaliśmy, poznawaliśmy i odkrywaliśmy świat. W poszukiwaniu odpowiedzi i zadawaniu kolejnych pytań, a także w poruszaniu się po budynku, pomagali nam animatorzy.
Na koniec udaliśmy się na Stadion Narodowy. Przewodnik przekazał nam mnóstwo interesujących informacji. Siadając na trybunie, poczuliśmy się jak kibice. Mieliśmy okazję zwiedzić szatnię, w której do meczów Mistrzostw Europy przygotowywali się Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski.
Na wycieczce w sposób praktyczny utrwaliliśmy wiedzę z różnych dziedzin nauki, którą poznaliśmy na lekcjach.Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Lelkowie

W piątek, 10 czerwca 2016 roku Szkoła Podstawowa w Lelkowie obchodziła jubileusz 70-lecia.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Św. w miejscowym kościele, którą odprawili ks. Piotr Piasecki proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Dębowcu i ks. mitrat Jan Łajkosz proboszcz parafii greckokatolickiej w Lelkowie. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy udali się do szkoły.
Jubileusz uświetniły władze samorządowe: Wójt Gminy Lelkowo pan Stanisław Popiel oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Mieczysław Stec i oświatowe: Dyrektor Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie - pani Halina Uźluk.
Przybyli również przedstawiciele organów i instytucji, z którymi szkoła aktywnie współpracuje: przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Bujko, przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach major SG Andrzej Kolasa, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie podinspektor Edward Szydłowski, zastępca komendanta komisarz Krzysztof Petlarczyk, generał dywizji Lech Stefaniak Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego Łoś w Olsztynie, psycholog z PPP w Braniewie pan Szymon Kaźmierczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagajach pani Halina Stechnacz- Buśko oraz wieloletni przyjaciel szkoły pan Tadeusz Janowiak.
Na Jubileusz przybyli także byli i emerytowani pracownicy, a wśród nich pan Edmund Pogonowski dyrektor w latach 1952-1981. Nie zabrakło również absolwentów, rodziców oraz mieszkańców gminy Lelkowo.
W imieniu społeczności szkolnej gości powitała dyrektor szkoły pani Iwona Chojecka. Z okazji Jubileuszu pani dyrektor wręczyła pamiątki i podziękowała władzom samorządowym za działania dla dobra uczniów oraz przedstawicielom instytucji za wspieranie inicjatyw szkoły. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na współpracę szkoły ze społecznością lokalną, jej bogaty dorobek, liczne sukcesy. Złożyli również gratulacje, a także życzenia dalszego rozwoju placówki.
Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie. Występ składał się z montażu słowno-muzycznego, pokazów tanecznych oraz prezentacji multimedialnej ukazującej niektóre wydarzenia z historii naszej szkoły. Uczniowie przygotowani przez wychowawców i instruktorów zachwycili swoimi umiejętnościami.
Miłym zaskoczeniem dla wszystkich był wniesiony przez rodziców tort jubileuszowy, który zakończył część artystyczną.
Po uroczystości goście mieli okazję zwiedzić sale lekcyjne, obejrzeć kroniki, archiwalne filmy ilustrujące wydarzenia z życia szkoły, wystawę prac plastycznych, dokonać wpisów do księgi pamiątkowej. Wszystkim towarzyszyły liczne wspomnienia i opowieści z minionych lat szkolnych.
Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie uroczystości. Dziękuje za zaangażowanie, okazane serce i bezinteresowność.Recytujemy "Ptasie Plotki"

W dniu 9 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył III Szkolny Konkurs Przyrodniczo -Recytatorski pod nazwą "Ptasie plotki". Przeprowadzony konkurs stanowił jeden z elementów podejmowanych działań w ramach realizacji programu "Przyroda wokół nas - Ptaki".
Konkurs poprzedzony był wiosennymi obserwacjami ptaków na terenie wsi Lelkowo w ramach akcji "Spring Alive" organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ponadto nasi uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Przyrody w Olsztynie, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej " Od przylotu do odlotu".
Przygotowując się do recytacji wybranych wierszy uczniowie wykonali plakaty z informacjami na temat "ptasich bohaterów" występujących w utworach literackich, co przyczyniło się do pogłębienia wiedzy o wybranych gatunkach ptaków.
W trakcie konkursu uczniowie recytowali wiersze o tematyce związanej z ptakami. Poziom przygotowania był bardzo wysoki i mimo tremy nasi wychowankowie wypadli tak wspaniale, że komisja miała ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców.
Nagrody książkowe zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i środków WFOŚiGW w Olsztynie.Lelkowo kolejny raz na elbląskim festiwalu

W sobotę 14 maja 2016 r. zespół wokalny "Lelkiwśki Wesełuszky" wystąpił w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na 50-tym Dziecięcym Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Na dwudniowym jubileuszowym festiwalu prezentowały się zespoły dziecięce. Najmłodsi artyści śpiewali, grali na instrumentach, tańczyli, recytowali i przedstawiali krótkie formy teatralne. W tym roku wystąpiło ponad 500. dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Przyjechały również dzieci i młodzież z Warszawy, Przemyśla oraz Łemkowie z powiatu gorlickiego.
Obecnie w skład zespołu "Lelkiwśki Wesełuszky" wchodzą uczennice szkoły podstawowej: Karolina Bliźniuk, Julka Gnes, Natala Frankowska, Ulanka Puszkar, Milenka Pusz, Martynka Gnes i Martynka Werbowska. Pod kierunkiem instruktora muzycznego pana Michajła Semotiuka, dziewczynki pięknie zaśpiewały piosenki (Tam za lisom, Werbowaja doszeczka, Oj tam na hori, A kałyna), które publiczność nagrodziła burzliwymi brawami.
Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych rozwijają swoje muzyczne talenty. Reprezentują oraz promują naszą gminę poprzez branie aktywnego udziału w kulturalnym życiu, które prowadzi do integracji miejscowego środowiska. Od piętnastu lat Zespołem opiekują się państwo Irena i Jan Sołoduchowie.
Serdeczne podziękowania składamy panu Wójtowi Gminy Lelkowo, pani Dyrektor GCK oraz Dyrekcji Zespołu Szkół za wsparcie w działalności Zespołu."Przyjaciele Brzechwy i Tuwima"

W bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Lelkowie odbył się szkolny konkurs recytatorski pt. "Przyjaciele Brzechwy i Tuwima" dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. Poziom przygotowania był wysoki i mimo tremy uczniowie wypadli wspaniale, za co otrzymali gromkie brawa. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców: I miejsca - Marika Czerniewicz, Magda Horak, Katarzyna Bliźniuk, Amelka Rejs, Igor Awłasewicz, Natalia Bereda; II miejsca - Tosia Rutkowska, Jakub Grzybowski, Emilka Zienkiewicz, Krystian Domański: III miejsca - Nikola Kociubińska, Emilka Sempowicz, Przemek Urawski, Karolina Łosiewicz. Za udział w konkursie wyróżniono: Kingę Klisz, Daniela Łosiewicza, Roksankę Litkę, Szymona Wieczorka, Julię Gnes, Kacpra Imiołka, Norberta Miliszkiewicza, Dominika Niewiadomskiego, Weronikę Popowicz. Laureatom konkursu wręczono dyplomy, książki i nagrody rzeczowe.
Celem konkursu było: popularyzowanie twórczości klasyków literatury dziecięcej, zainteresowanie dzieci poezją, promowanie żywego słowa, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze.
Organizatorami konkursu były wychowawczynie klas: p. Irena Bagan, p. Anna Rutkowska, p. Elżbieta Turzyńska oraz n-l bibliotekarz p. Irena Sołoducha.Projekty gimnazjalne 2016

W Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie odbył się pokaz szkolnych projektów edukacyjnych, podczas którego uczniowie klasy drugiej zaprezentowali swoje dokonania. W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano trzy projekty gimnazjalne:
1. Społeczny projekt edukacyjny pt. "Geneza przemocy" realizowało dwunastu uczniów, których opiekunem był p. Stanisław Dworak. Celem projektu było zapoznanie z sytuacjami z życia codziennego, które wywołują negatywne emocje, a pozostawione swojemu biegowi w konsekwencji doprowadzają do agresji. Swoją pracę przedstawili w formie filmu edukacyjnego, co samo w sobie również było ciekawym przeżyciem.
2. W projekcie matematycznym pt. "Śladami Pitagorasa i jego twierdzenia" wzięło udział 10 uczniów klasy drugiej gimnazjum. Opiekunem projektu była p. Lucyna Kaniecka-Białkowska. Celem gimnazjalistów było poznanie sylwetki starożytnego filozofa i matematyka, dokonań szkoły pitagorejskiej oraz przeprowadzenie dowodów twierdzenia Pitagorasa.
3. Projekt humanistyczny pt. ,,Trudne sprawy Balladyny" realizowało 10 uczniów pod kierunkiem p. Ewy Karczewskiej .Celem uczestników było przedstawienie fragmentów dramatu J. Słowackiego w konwencji programu ,,Trudne sprawy". Ich pomysłowość w realizacji projektu, zarówno w grze aktorskiej jak i w przygotowaniu inscenizacji, spotkała sie z zainteresowaniem odbiorców.Pasowanie na czytelników

5 maja br. w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Z tej okazji uczennice klasy czwartej pod kierunkiem pani Ireny Sołoduchy przygotowały inscenizację pt. "Teatrzyk z zagadkami", podczas której przekazały wiedzę o książce i zachowaniu się w bibliotece. W przedstawieniu udział wzięły: Samanta Czarkowska, Martyna Werbowska oraz grające postacie bajkowe: Joasia Klisz - Czerwony Kapturek , Martyna Gnes - Kot w butach , Ola Rubacha - Królowa Książka i krasnoludki: Aniela Wieczorek, Natalia Frankowska, Kornelia Sempowicz.
Pierwszaki zdały egzamin odpowiadając na pytania zadawane w trakcie przedstawienia. Uroczyście ślubowały szanować książki, słuchać ich rad oraz wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie Królowa Książka pasowała pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę spotkania krasnoludki wręczyły im pamiątkowe dyplomy, prośby książki i zasady zachowania się w bibliotece.
Pani dyrektor Iwona Chojecka podkreśliła ogromną rolę czytania w życiu człowieka. Podziękowała za przygotowanie uroczystości oraz złożyła gratulacje nowym czytelnikom.
Następnie uczniowie wypożyczyli książeczki zakupione w ramach programu "Książki naszych marzeń".Koncert AA "MAT"

5 maja 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie kolejny raz uczestniczyli w koncercie przygotowanym przez Agencję Artystyczną MAT z Olsztyna.
Na zajęciach muzycznych zaprezentowano sylwetkę i dorobek artystyczny Maryli Rodowicz. Znana gwiazda w swoim dorobku ma około dwa tysiące piosenek. Zajmuje się też aktorstwem, zagrała w kilku filmach i widowiskach muzycznych, występowała w serialu Telewizji Polsat "Rodzina zastępcza". Napisała dwie autobiograficzne książki. Za swoją twórczość artystyczną otrzymała odznaczenia państwowe i wiele nagród.
Z wielkim aplauzem odebrano największe hity z repertuaru Maryli, m.in.: Jadą wozy kolorowe, Sing, sing, Małgośka, Niech żyje bal oraz Balladę wagonową.
Koncert odbył się w sprzyjających warunkach do odbioru, a mianowicie w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. Muzyka wykonana "na żywo" przez artystów profesjonalnych była również okazją do zwrócenia uwagi na walory muzyki jako sztuki.Święto Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2016r. z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkół w Lelkowie w hali sportowej odbył się uroczysty apel przygotowany przez kl. VI SP pod kierunkiem pana Mirosława Urawskiego. W montażu słowno-muzycznym przypomniano jedno z najważniejszych wydarzeń z kart historii naszego kraju.
Wystąpił poczet flagowy i sztandarowy pod opieką Przewodniczącej SU pani Anny Andrejuk-Klufas. Podczas śpiewania hymnu państwowego, uczniowie z pocztu flagowego wciągnęli flagę na maszt, który znajduje się przed szkołą.
Podniosły charakter spotkania skłonił do refleksji na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszej Ojczyzny.Dzień Otwarty w Gimnazjum

28 kwietnia 2016 r. do Gimnazjum im. Orła Białego zaproszono szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej z Zagaj i Szkoły Podstawowej w Lelkowie, którzy przybyli do biblioteki szkolnej pod opieką wychowawców: pana Dariusza Wieliczko i pana Mirosława Urawskiego.
Pani dyrektor Iwona Chojecka powitała zaproszonych nauczycieli i uczniów oraz przedstawiła zasady rekrutacji do naszego gimnazjum. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą historię założenia, budowy i nadania imienia Orła Białego dla naszego gimnazjum. Wielkie zainteresowanie wzbudziło pokazanie różnych działań i imprez organizowanych przez szkołę. Pod opieką uczennic klasy trzeciej: Ireny Balcerzak, Justyny Hałuszczak i Gabrysi Powajbo nasi goście zwiedzili klasopracownie Zespołu Szkół w Lelkowie. Uczestnicy Dnia Otwartego mieli możliwość poznać nauczycieli i dowiedzieć się jak funkcjonuje oraz co ciekawego oferuje nasze gimnazjum.
Na zakończenie przy słodkim poczęstunku uczniowie przedstawili się sobie i mieli okazję bliżej się poznać. Spotkanie przygotowały nauczycielki: Irena Sołoducha i Ewa Karczewska.Elbląscy bibliotekarze w lelkowskiej szkole

W ramach realizacji programu "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" 13 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Lelkowie odbyły się zajęcia edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym przeprowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.
Prowadzono następujące zajęcia: "Pani Fela mi mówiła - na nazwisko miał Wojtyła" i "W encyklopedii (nie) znajdziecie czyli o rzeczach śmiesznych, poważnych i osobowych" - p. Mariola Szczepańska; "Małe zdjęcie - duży problem - ochrona danych w Internecie" i "Dozwolony użytek" - p. Anna Szeląg; "Z dżinsami dookoła świata" - p. Monika Kobylińska.
Uczniowie mieli możliwość wspólnej zabawy i nauki oraz kształtowali szereg ważnych kompetencji społecznych i obywatelskich: świadomość i ekspresję kulturalną, porozumiewanie się w języku ojczystym, korzystanie z informacji, łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy, bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, korzystanie z informacji. Uczniowie wykazali spore zainteresowanie tematami, byli aktywni oraz wyciągali trafne wnioski."Czy to jutro czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś"

Dnia 8 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Lelkowie odbył się konkurs czytelniczy pt.: "Kubuś Puchatek i Przyjaciele" dla klasy II i III zorganizowany przez panią Irenę Bagan, panią Annę Rutkowską i panią Irenę Sołoducha.
Konkurs poprzedzony był sprawdzeniem umiejętności pięknego czytania fragmentów omawianej lektury. W klasie drugiej najładniej czytają: I miejsce Jakub Grzybowski, II miejsce Przemek Urawski, III miejsce Emilka Zienkiewicz i Julia Gnes, a w klasie trzeciej Natalia Bereda. Uczniowie przygotowali również prace plastyczne w formie "Kubusiowego alfabetu". Ponadto dzieci miały możliwość utrwalenia zasad pisania zaproszeń skierowanych do swoich najbliższych.
Do konkursu ze znajomości lektury przystąpiło 18 uczniów. Konkurs składał się z III etapów. Podczas zmagań konkursowych uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością cech oraz przygód Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół w Lelkowie pani Iwona Chojecka, bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Lelkowie pani Dorota Wieczorek oraz nauczyciel bibliotekarz pani Irena Sołoducha. Uczestników konkursu wspierali swą obecnością rodzice. Wyłoniono następujących zwycięzców: I miejsce Igor Awłasewicz i Norbert Miliszkiewicz, II miejsce Natalia Bereda, III miejsce Przemysław Urawski. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Lelkowie.
Konkurs był nie tylko sprawdzeniem wiedzy i swoich umiejętności, ale również doskonałą okazją do wspólnej zabawy.Lelkowscy uczniowie uczcili Tarasa Szewczenkę

Dnia 27 marca 2016r. po mszy świętej w lelkowskiej Cerkwi greckokatolickiej uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie pod kierunkiem s. Julii zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony ukraińskiemu genialnemu poecie i malarzowi Tarasowi Szewczence.
W czasie akademii wystąpili uczniowie: Horak Anna, Kajat Tomasz, Gałan Klaudia, Kolasa Mateusz, Krupa Piotr, Omelan Natalia, Frankowska Natalia, Werbowska Martyna, Frankowska Aleksandra, Werbowski Igor oraz Ulana Puszkar i Aleksander Terebieniec ze Szkoły Podstawowej w Zagajach. Scenografię składającą się z eksponatów muzealnych przygotowała pani Irena Sołoducha.
W przedstawieniu pokazano zasługi Tarasa Szewczenki, który jako pierwszy podniósł mowę ukraińskich chłopów do rangi języka literackiego i zaczął w tym języku tworzyć poezję.
Na zakończenie proboszcz parafii ks. Jan Łajkosz podziękował za przygotowanie pięknej akademii i uczczenie ukraińskiego wieszcza narodowego, a wzruszeni widzowie nagrodzili uczniów brawami.Światowy Dzień Poezji w lelkowskiej podstawówce

21 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Lelkowie zrealizowano projekt pt. "Niektórzy lubią poezję", który opracowała i przeprowadziła pani Irena Sołoducha - nauczyciel bibliotekarz we współpracy z panią Anną Andrejuk-Klufas - nauczycielem świetlicy oraz panią Dorotą Wieczorek - pracownikiem Biblioteki Publicznej w Lelkowie. Głównym celem projektu było włączenie się do obchodów Światowego Dnia Poezji.
Początkowo zajęcia prowadzone były w klasach i skupiły się wokół takich działań jak: czytanie poezji, pisanie wierszy o tematyce wiosennej, wykonanie obrazków z ilustracjami, przysłowiami oraz wierszami o wiośnie, wykonanie plakatów ilustrujących wypowiedzi o poezji różnych twórców.
Dalszy ciąg projektu miał miejsce na hali sportowej. Tutaj uczniowie recytowali wiersze, prezentowali wykonane prace, śpiewali piosenki. Następnie odbyło się spotkanie autorskie z poetkę oraz artystkę panią Haliną Sutkowy, która jest także nauczycielem w naszej szkole. Autorka opowiadała o utworach napisanych w różnym okresie życia oraz czytała swoje wiersze. Przedstawiła opublikowane materiały związane z pracą zawodową, np. scenariusze przedstawień, konspekty lekcji oraz gry dydaktyczne. Pokazała dzieciom także swoje obrazy malowane akwarelami. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali i prosili autorkę o wiersze dla siebie.
Podsumowując projekt pani Dorota Wieczorek serdecznie podziękowała wszystkim zebranym za artystyczne powitanie pierwszego dnia wiosny i zaprosiła do korzystania z Biblioteki Publicznej.Międzynarodowy Dzień Liczby Pi w Gimnazjum

W poniedziałek 14 marca 2016r. w Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie obchodzono Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.
W uroczystości przygotowanej przez nauczycielkę matematyki Lucynę Kaniecką-Białkowską udział wzięli: A. Wewersajtys, R. Kołakowski, S. Ciastek, K. Gałan, O. Król, W. Wewersajtys, S. Bartczak, J. Gleba, K. Imiołek, G. Powajbo, K. Bloch.
Uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali prezentację dotyczącą tej niezwykłej i magicznej liczby niewymiernej. Jedna z uczennic - Klaudia - wyrecytowała wiersz autorstwa naszej noblistki W. Szymborskiej pt. "Liczba Pi". Gimnazjaliści uczcili także pamięć niezwykłego człowieka, urodzonego 14 marca, jakim był Albert Einstein. W przygotowanej prezentacji przypomnieli dokonania naukowe i ciekawostki z życia sławnego uczonego.
Gimnazjaliści, podkreślając, że matematyka nie musi być nudna, zaprezentowali inscenizację pt. "Kłótnia liczb" , z Pi w roli głównej.
Wszystkich uczniów gimnazjum włączono również w zabawę w skojarzenia matematyczne. Chętni uczniowie wymieniali, nauczone na pamięć, kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi. Najlepszy w tej kategorii okazał się S. Jarka zapamiętując 50 kolejnych cyfr.
Na koniec uroczystości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów plastycznego ( I m-ce W. Marszał) i poetyckiego (I m-ce K. Gałan) dotyczących liczby Pi.
Uczniowie udowodnili wszystkim, że matematyka to nie tylko trudne zadania, "suche liczby" i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda. Nawet na tak poważną naukę można spojrzeć z lekkim przymrużeniem oka.
Święto Liczby Pi miało nie tylko walory dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób na uatrakcyjnienie szkolnego życia. A więc …. przyjemne z pożytecznym!"KUTIA 2016"

6. lutego br. uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie uczęszczający na lekcje religii grecko-katolickiej oraz języka ukraińskiego wzięli udział w tradycyjnym świątecznym spotkaniu połączonym z występami i zabawą. Na Kutię do Gminnego Centrum Kultury przybyli zaproszeni goście: ks. dziekan Jan Łajkosz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury dyrektor pani Joanna Bujko, bibliotekarka pani Dorota Wieczorek oraz rodzice, małe dzieci i absolwenci szkoły.
Uroczystość prowadzili uczniowie gimnazjum: Mateusz Kolasa i Piotr Krupa. Kutię tradycyjnie rozpoczęto modlitwą, po czym wszystkich zaproszono na poczęstunek do świątecznie zastawionych stołów.
W części artystycznej spotkania wystąpili Kolędnicy (Wertepy) - uczniowie naszej szkoły. W okresie świątecznym siostra Julia z dwoma Wertepami odwiedzała domostwa ukraińskich rodzin oraz osoby zapraszające. Następnie na scenie kolędował zespół "Lelkiwski Wesełuszky", kierownikiem którego jest Jan Sołoducha. Nasi artyści zaśpiewali wiązankę kolęd, a przygrywał im instruktor muzyczny pan Michał Semotiuk.
Po części artystycznej rozpoczęły się oczekiwane przez wszystkich konkursy i zabawy z nagrodami. Do udziału zaproszono również osoby dorosłe. Wśród konkursów powodzeniem cieszyły się: karaoke, gorące krzesła, kalambury, zajczyk, morze - brzeg, taniec na gazecie, taniec z balonami, taniec z miotłą. Wszyscy fantastycznie się bawili, a w dodatku byli nagradzani. Impreza ta jest okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do integracji i angażowania społeczności lokalnej. Spotkanie są miłą rozrywką podczas ferii oraz sprawiają wiele radości uczestnikom i na długo pozostają w ich pamięci.
Przygotowania do Kutii trwały od dłuższego czasu. Nauczyciele, uczniowie i rodzice przygotowali scenografię i salę. Mamy zadbały o poczęstunek (przepyszne ciasta i smaczne potrawy wigilijne - kutia, pierogi z różnym nadzieniem, ryby, sałatki, owoce oraz świąteczne przysmaki).
Serdeczne podziękowania dla: Dyrekcji GCK, wszystkim uczestnikom za udział w Kutii, a szczególne dla pań, które włożyły ogromny wysiłek w przygotowanie imprezy, składają nauczyciele organizatorzy - siostra Julia Yasenytska, Anna Andrejuk-Klufas, Irena Sołoducha."Zimowe Ptakoliczenie 2016"

W trakcie ferii zimowych uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelkowie wzięli udział w akcji "Zimowe Ptakoliczenie 2016". Obserwacje ptaków są jednym z działań organizowanych w ramach uczestnictwa w programie "Przyroda wokół nas - Ptaki" prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
29 stycznia uczniowie klasy II i III wraz z organizatorami p. Anną Andrejuk -Klufas, p. Anna Rutkowską i zaproszonymi gośćmi włączyli się w ogólnopolską akcję obserwacji ptaków. Rozpoczęto zajęciami edukacyjnymi, które poprowadził p. Antoni Czyż - specjalista do spraw ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej. Przedstawiciel nadleśnictwa Zaporowo opowiadał uczniom ciekawostki na temat ptaków zimujących na naszych terenach.
Po części edukacyjnej uczniowie wraz z organizatorami i zaproszonymi gośćmi wyruszyli na wycieczkę w celu obserwacji i przeliczania zimowych mieszkańców naszych okolic. Obserwatorzy przemierzyli wyznaczoną trasę zaopatrzeni w lornetki i przewodniki. Odnotowano 12 gatunków ptaków. Najliczniej podobnie jak w ubiegłym roku występowały wróble. Wyniki obserwacji zostały przesłane do koordynatora akcji i będą stanowiły materiał służący ornitologom w bliższym poznaniu najczęściej spotykanych zimą gatunków ptaków.
Po powrocie do szkoły uczniowie rozwiązywali krzyżówki, kolorowali ilustracje przedstawiające różne gatunki ptaków i wykonywali inne zadania podczas których mogli wykazać się wiedzą na temat "podniebnych przyjaciół". Podczas poczęstunku przygotowanego przez Wojskowe Koło Łowieckie "Łoś" z Olsztyna wszyscy dzielili się wrażeniami ze wspólnych obserwacji. Mimo braku śniegu nasi uczniowie ciekawie i aktywnie spędzili jeden z dni zimowego wypoczynku.Dzień Babci i Dziadka

Święto Babci i Dziadka to niezwykły dzień. Uroczystość z tej okazji jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez oddziału przedszkolnego naszej szkoły.
Dnia 22 stycznia 2016r. odbyło się spotkanie z kochanymi babciami i dziadkami . Dzieci, pod kierunkiem pani Katarzyny Kiełek, przygotowały wzruszający program artystyczny. Dla przybyłych gości wnuki przekazały najpiękniejsze życzenia wyrażone wierszem i piosenką . Była to miła okazja, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek oraz podziękować za miłość, cierpliwość, troskę i wyrozumiałość. Występ małych aktorów wywołał u dziadków ogromną radość i wzruszenie. Gromkimi brawami podziękowali oni swoim ukochanym wnukom za występy. Następnie dzieci obdarowały ukochanych gości przygotowanymi upominkami. Po części artystycznej zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. Było to spotkanie pełne uśmiechów, wzruszeń i radości. Wspaniała atmosfera przyczyniła się do umocnienia jeszcze większej więzi rodzinnej.SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY

Karnawał to czas zimowych balów, zabaw i maskarad. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego, pod kierunkiem opiekuna SU p. Anny Andrejuk-Klufas, zamienili świetlicę szkolną w salę balową i na tradycyjną zabawę karnawałową zaprosili najmłodsze dzieci ze szkoły.
W piątek 22 stycznia, tuż przed feriami zimowymi, odbył się tzw. bal przebierańców. Dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klas I-III SP miały piękne przebrania, wśród nich był: Spiderman, Batman, policjant, żołnierz, było też kilka księżniczek, wróżek, cyganek… Podczas szaleństw karnawałowych nie zabrakło również zabaw oraz konkursów z nagrodami, które prowadziły uczennice z gimnazjum: Koziej Natalia i Latos Weronika. Wszyscy bawili się doskonale, a każde dziecko na koniec otrzymało balonika i cukierki.
Czekamy na kolejny bal karnawałowy. Szkoda, że to dopiero za rok…WIGILIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 22 grudnia 2015 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły z udziałem zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców, dzieci przedszkolnych i uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół w Lelkowie odbyła się szkolna Wigilia. Ksiądz proboszcz Piotr Piasecki odczytał fragment Ewangelii i złożył życzenia świąteczne.
Następnie kolędy polskie śpiewała grupa uczniów przygotowana przez księdza Piotra, a ukraińskie prze siostrę Julię. Uczniowie uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne Zumba pod kierunkiem pani Katarzyny Ogiela-Kazakiewicz zatańczyli taniec świąteczny.
Pani dyrektor Iwona Chojecka wręczyła dyplomy i nagrody za kartki bożonarodzeniowe dla laureatów konkursu organizowanego przez panią Ewę Karczewską. Dla wylosowanych uczniów tańczących Zumbę wręczono upominki. Kończąc ogólne spotkanie pani Dyrektor podziękowała organizatorom za przygotowanie uroczystego spotkania oraz złożyła zgromadzonym serdeczne i ciepłe życzenia świąteczno-noworoczne.
Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie z wychowawcami przeszli do swoich klas udekorowanych choinkami, stroikami, gdzie z nauczycielami i rodzicami dzielili się opłatkiem oraz próbowali różnych potraw ze świątecznie przygotowanego stołu. Były pierogi, czerwony barszczyk, ciasta, ciasteczka i mandarynki.
Panował odświętny nastrój, uczniowie byli w eleganckich ubiorach, śpiewano kolędy, składano sobie serdeczne życzenia. Podczas przełamywania opłatkiem padały miłe, szczere i płynące prosto z serca życzenia.
Wesołych Świąt i oby nadchodzący rok 2016 był jeszcze lepszy od poprzedniego!Stypendium Fundacji "Żółty Szalik" dla uczniów z Lelkowa

W roku szkolnym 2015/2016 ruszyła druga edycja Funduszu Stypendialnego Fundacji ,,Żółty Szalik", w ramach którego przyznane zostały trzy rodzaje stypendiów: dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, z trudnościami w nauce oraz okolicznościowe. Jednym z kryteriów otrzymania stypendium była trudna sytuacja materialna rodziny.
Pedagog szkolny p. Joanna Trzebińska po raz kolejny wnioskowała o przyznanie stypendium dla uczniów z Zespołu Szkół w Lelkowie. Spośród dziesięciu kandydatów z Lelkowa, Komisja Stypendialna Fundacji wytypowała cztery osoby, którym przyznano stypendium na cały rok szkolny.
Środki na stypendium pozyskane zostały od sponsorów prywatnych, a także organizacji pozarządowych i są przeznaczone wyłącznie dla uczniów z powiatu braniewskiego. Łącznie stypendium przyznano dla jedenastu osób.

"Żywa lekcja historii"

15 grudnia 2015r. uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie kolejny raz uczestniczyli w żywej lekcji historii przygotowanej przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto z Dębiny. Tym razem tematem był ,,Staropolski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka". W programie artyści zaprezentowali: obyczaje epoki szlacheckiej, tradycyjny strój sarmaty, uzbrojenie i metody walki.
Chętni uczniowie wzięli udział w scenkach z życia ówczesnych różnych warstw społecznych. Ta żywa lekcja historii prezentująca szerokie spektrum staropolskiej kultury na długo pozostanie w pamięci każdego jej uczestnika.
Na zakończenie spotkania istniała możliwość osobistego zapoznania się ze strojami i rekwizytami charakterystycznymi dla tej epoki."ŚLUBUJEMY"

10 grudnia w Szkole Podstawowej odbyło się uroczyste Pasowanie klasy I na uczniów. Pani Elżbieta Turzyńska - wychowawczyni z uczniami przygotowali z tej okazji inscenizację słowno-muzyczną składającą się z wierszy, piosenek i tańców.
Ciekawe konkurencje sportowe dla pierwszaków przeprowadziły i oceniały z szóstej klasy uczennice: Nikola Król, Julia Pusz, Julia Jendrzejewska, Ela Horak, Karolina Bliźniuk.
Następnie odbyło się ślubowanie, które okazało się niezwykłym przeżyciem. W odświętnych strojach i w skupieniu, na flagę narodową dzieci ślubowały, że będą dobrymi uczniami. Dyrektor szkoły pani Iwona Chojecka dokonała uroczystego ślubowania i pasowania za pomocą symbolicznego ołówka. Do Krainy Wiedzy zostali przyjęci: Bujko Bartłomiej Karol, Czerniewicz Marika, Derwisz Ksawery Erwin, Frankowska Aleksandra Maria, Gałan Martyna, Horak Magdalena Anastazja, Klisz Kinga, Klufas Julia, Kociubińska Nikola, Litka Roksana, Łosiewicz Daniel, Majewski Bartosz, Pieczyński Wojciech Jan, Rutkowska Antonina, Seneczko Amelia, Sidor Tomasz, Wieczorek Karolina.
Dzieciom zostały przekazane prezenty od Wójta Gminy Lelkowo pana Stanisława Popiela. Były też życzenia i niespodzianki przygotowane przez panią Dyrektor oraz rodziców. Rodzice podziękowali panu Wójtowi za wszelką pomoc, życzliwość i zaangażowanie w życiu szkoły. Słowa wdzięczności i uznania skierowali do Dyrekcji i Wychowawcy klasy dziękując za nauczanie, wychowanie oraz wielkie serce okazywane na co dzień.
Po zakończeniu uroczystości pierwszoklasiści i Goście udali się do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców."Mikołajkowy wyjazd do Elbląga"

Dnia 7 grudnia najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelkowie wyjeżdżali do Centrum Zabaw dla dzieci "Bajlandia" i kina Światowid w Elblągu.
Dzieci z punktu przedszkolnego miło spędziły czas na zabawach ruchowych w lunaparku, natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego i klas II-III w kinie Światowid przeniosły się do krainy lodu. Śpiewały, brały udział w konkursach, nie zabrakło też Mikołaja i słodkich upominków dla wszystkich uczestników wycieczki.
Spotkanie zakończył seans filmowy pt: "Święty Mikołaj dla wszystkich", który bardzo się podobał i wprawił dzieci w świąteczny nastrój.Koncert AA "MAT"

W ramach współpracy Zespołu Szkół w Lelkowie z Agencją Artystyczną "MAT" z Olsztyna, dnia 1 grudnia w GCK zorganizowano koncert dla uczniów gimnazjum i klas IV-VI szkoły podstawowej.
Celem tych zajęć muzycznych było przekazanie wiedzy o życiu i twórczości wybitnych austriackich muzyków i kompozytorów XIX wieku: Johanna Straussa Starszego (ojca) i Johanna Straussa Młodszego (syna) zwanego królem walca, dlatego że walce taneczne przyniosły mu międzynarodową sławę.
Każde spotkanie z artystami jest próbą zaszczepienia miłości do muzyki i zachętą do gry na instrumentach muzycznych. Uczestnicy koncertu dowiedzieli się wiele ciekawostek dotyczących obydwu Straussów i wysłuchali utwory m.in.: Nad pięknym modrym Dunajem, Opowieści Lasku Wiedeńskiego, Pizzicato Polkę, Grzmoty i błyskawice, operetkę Baron cygański.
Jak zawsze dodatkową atrakcją koncertu był konkurs z wiedzy o muzyce, którego laureatką została Joanna Klisz uczennica kl. IV szkoły podstawowej."ANDRZEJKI"

Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Tego wieczora wróżby orzekały o losie i przyszłości. Dawniej istotną część wieczoru andrzejkowego stanowiły wróżby, mające obecnie charakter zabawowy.
Uczennice ze szkoły podstawowej: Roksana Gałan, Wiktoria Horak, Natalia Omelan i Wiktoria Poźniak pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Anny Andrejuk-Klufas przygotowały najmłodszym uczniom wyśmienitą zabawę. W świetlicy szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III SP spotkały się z cygankami, które przepowiadały przyszłość nie tylko ze szklanej kuli. Były również wróżby z kubków tzw. "Kubki przyszłości" - przepowiednia przyszłego zawodu, tradycyjne "Wychodzenie butów za próg" - co wskazywało, która z dziewcząt pierwsza wyjdzie za mąż, dzięki wróżbie z serc można było dowiedzieć się jak przyszły mąż/żona będzie miał/a na imię, wróżba z liczb, losowanie przepowiedni na najbliższą przyszłość, wróżba "Mowa kwiatów" i wiele innych. Dzieci doskonale się bawiły, a świadczyły o tym ich radosne uśmiechy. Do zabawy włączyli się również uczniowie z klas IV-VI SP i gimnazjaliści, każdy chciał poznać swoją przyszłość.
Niewątpliwie andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie powrotem do tradycji i obrzędów ludowych."PASOWANIE W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM"

Dnia 05.11.2015r. w punkcie przedszkolnym w Lelkowie odbyła się uroczystość "Pasowania na przedszkolaka". To było szczególnie ważne wydarzenie dla nowo przyjętych dzieci. Na uroczystość przybył Pan Wójt Gminy Lelkowo Stanisław Popiel, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Iwona Chojecka oraz licznie zgromadzeni rodzice.
Dzieci przebrane za biedroneczki zaprezentowały gościom piosenki, wiersze i tańce, których nauczyły się do tej pory. W ten sposób udowodniły wszystkim zebranym, że są gotowane aby stać się prawdziwymi przedszkolakami. Po złożeniu obietnicy bycia wzorowym przedszkolakiem pani Dyrektor "zaczarowanym ołówkiem" dokonała aktu pasowania. Miłą niespodzianką dla dzieci było otrzymanie pamiątkowych dyplomów oraz upominków od Pani Dyrektor i Pana Wójta. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, który przygotowali rodzice.
Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń."Policjanci czytali uczniom"

24 listopada 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelkowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Posterunku Policji w Pieniężnie, którzy przyłączyli się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Kierownik PP w Pieniężnie asp. sztab. Monika Strogowska i sierż. sztab. Paweł Sołoducha (absolwent naszej szkoły) przeczytali uczniom rozdziały z książki Miś Uszatek. Książkę zakupiono w ramach programu "Książki naszych marzeń". W dalszej części spotkania policjanci przedstawili zagadnienia z zakresu kryminalnego, prewencyjnego i ruchu drogowego oraz odpowiedzieli na zadane pytania.
Nauczyciel bibliotekarz pani Irena Sołoducha poinformowała o działaniach związanych z programem "Książki naszych marzeń". Zaprosiła uczniów do biblioteki, aby wypożyczali i czytali książki o których marzyli.
Dyrektor Zespołu Szkół pani Iwona Chojecka podziękowała funkcjonariuszom Policji oraz organizatorom za miłe i pouczające spotkanie.
Następnego dnia, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, na zajęciach dydaktycznych, bibliotecznych oraz świetlicowych uczniowie czytali książki o misiach, oglądali film "Miś Uszatek - Motorek" i bawiąc się śpiewali Stary niedźwiedź mocno śpi.
Powyższe działania mają na celu promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania."Książki naszych marzeń"

Szkoła Podstawowa w Lelkowie jest jedną z 10 tysięcy szkół, które zgłosiły się do rządowego programu pt. "Książki naszych marzeń" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program prowadzony jest w roku szkolnym 2015/2016.
Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 1625,00 zł. W ramach dotacji zakupiono 73 książki.
Podstawowym rezultatem rządowego programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, dlatego muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu. Uczniowie będą zachęcani przez nauczycieli do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.
W ramach programu przewidziana jest także współpraca biblioteki szkolnej z publiczną i pedagogiczną. Wymienione instytucje będą wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa, m.in. projekty, konkursy oraz imprezy promujące czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że nasze działania spotkają się z życzliwym przyjęciem wśród dzieci, a rodzice staną się partnerami w ich realizacji."Śniadanie daje moc"

W dniu 6.11.2015r. po raz drugi nasze dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III Szkoły Podstawowej w Lelkowie włączyły się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Śniadanie daje moc". Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasi najmłodsi podopieczni mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Tego dnia uczniowie przynieśli do szkoły produkty potrzebne do przygotowania zdrowego śniadania. Zależało nam, aby wspólnie przygotowany i spożyty posiłek połączyć z przypomnieniem ważnej roli śniadania, zwłaszcza dla młodych, rozwijających się organizmów, ale także zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw, owoców i wybranych produktów. W zorganizowaniu akcji, wsparli nas rodzice naszych uczniów. Na naszych szkolnych stolikach śniadaniowych znalazły się kolorowe kanapki, sałatki i szaszłyki owocowe oraz soki. Dzieci częstowały się nawzajem i dzieliły swoimi wiktuałami. W oddziale przedszkolnym dzieci wykonały piękne prace plastyczne ,,Kosz pełen zdrowia" oraz bawiły się przy muzyce i śpiewały piosenki o witaminkach.
Wszystkie te działania z pewnością przyczyniły się do utrwalenia zdrowych nawyków żywieniowych naszych uczniów, ale również wzmocniły integrację szkolnej społeczności.Konkurs recytatorski

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą " - pod takim hasłem 6 października br. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego. Został on zorganizowany w związku z przypadająca w tym roku 100. rocznicą od dnia urodzin poety oraz w celu przybliżenia i popularyzacji jego dorobku twórczego.
Przy ocenianiu recytujących brano pod uwagę następujące umiejętności: stopień opanowania pamięciowego tekstu, oryginalność interpretacji utworu, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo mówienia oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury w składzie Dyrektor Zespołu Szkół pani Iwona Chojecka, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Bujko, bibliotekarka GCK pani Dorota Wieczorek, i ks. Piotr Piasecki wyłoniło laureatów.
Szkoła Podstawowa:
I miejsce - Martyna Werbowska kl. IV , wiersz "O DIABŁACH I ANIOŁACH"
II miejsce - Aleksandra Rubacha kl. IV , wiersz "Nie rozdzielaj"
III miejsce - Nikola Król kl. VI, wiersz "Naucz się dziwić" Gimnazjum:
I miejsce - Wiktoria Warabida kl. II, wiersz "Żal"
II miejsce - Oliwia Derwisz kl. III, wiersz "Bezdzietny anioł"
III miejsce - Anna Horak kl. III, wiersz "Nieobecny jest"
Zwycięzcom wręczono dyplomy i książki ks. Jana Twardowskiego, które ufundowała dyrekcja szkoły oraz ks. Piotr Piasecki.
Zgromadzona publiczność w skupieniu i podniosłej atmosferze wysłuchała deklamowanych utworów oraz obejrzała prezentacje multimedialne. Cieszy fakt, że nasi uczniowie zechcieli recytować wiersze, napisane przez najpopularniejszego polskiego poetę współczesnego, który wielokrotnie podkreślał, że głównym celem pisarstwa jest pozyskanie ludzkiego serca. Spotkanie poetyckie dostarczyło jej uczestnikom wielu przeżyć wywołanych słowem mówionym.
Organizatorami konkursu byli nauczyciele: ks. Piotr Piasecki, Irena Sołoducha, Ewa Karczewska i Halina Sutkowy.OBCHODY 13. EDYCJI PROGRAMU "ŚWIĘTO DRZEWA"

Od kilku lat uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Lelkowie podejmują różnorodne, konkretne działania w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja pod nazwą "Święto Drzewa". Koordynatorem działań podejmowanych na terenie szkoły w ramach akcji jest p. Anna Andrejuk-Klufas.
Organizacją pierwszego etapu działań zajęły się p. Anna Andrejuk-Klufas i p. Anna Rutkowska. W tym roku postanowiono włączyć do programu dzieci z klasy II szkoły podstawowej, ponieważ w tym czasie omawiały na lekcjach zagadnienia dotyczące tematyki leśnej. Obchody "Święta Drzewa" w naszej szkole rozpoczęliśmy 9 października 2015r. pogadanką dla uczniów klasy II SP, aby zapoznać dzieci z realizowanym programem. Następnie odbyła się prezentacja filmu edukacyjnego "W lesie o każdej porze". Dzieci z uwagą wysłuchały informacji na temat ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji oraz z dużym zaciekawieniem obejrzały film przyrodniczy, podzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawały trafne i ważne pytania.
Kolejnym etapem realizacji programu było podjęcie konkretnych i bezpośrednich działań na rzecz środowiska i ochrony klimatu. Wiadomo, że sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Organizacją akcji sadzenia drzew zajęły się p. Anna Andrejuk-Klufas i p. Anetta Majewska. Organizatorki nawiązały współpracę z pracownikami Urzędu Gminy w Lelkowie - p. Marian Rubacha zaproponował miejsce, na którym mogliśmy posadzić młode drzewka i zadbał o przygotowanie terenu do sadzenia. Do podejmowania wspólnych działań zaproszono przedstawicieli Nadleśnictwa Zaporowo i myśliwych z Wojskowego Koła Łowieckiego "Łoś" w Olsztynie.
Dnia 16 października uczniowie klasy III gimnazjum sadzili świerki i sosny wokół terenu boiska w miejscowości Zagaje. Na miejscu powitał nas leśniczy p. Andrzej Kuchta, który przypomniał i pokazał uczniom jak właściwie należy sadzić drzewka, a w czasie pracy dzielił się z młodzieżą wiedzą na temat gatunków drzew, ich funkcji, szkodników drzew itp. Choć od 2009 roku zawsze w październiku sadzimy drzewka, to w tym roku warunki pogodowe były wyjątkowo trudne: susza, silny wiatr i niska temperatura. Jednak to nie ostudziło naszego zapału do pracy. Podczas sadzenia młodych drzewek pomagali gimnazjalistom myśliwi: p. Dariusz Klufas, p. Michał Koziej i p. Mirosław Skibiak, leśniczy oraz p. Jerzy Bukacki. Wspólnie posadziliśmy 200 sadzonek - świerków i sosen, które otrzymaliśmy nieodpłatnie od Nadleśnictwa Zaporowo. Na koniec odbyło się spotkanie integracyjne uczestników akcji przy ognisku przygotowanym przez myśliwych. Wręczono podziękowania zaproszonym gościom za uczestnictwo w akcji "Święto Drzewa 2015" oraz sponsoring (Wojskowe Koło Łowieckie "Łoś" z Olsztyna pokryło koszty przejazdu uczniów z Lelkowa do Zagaj - miejsca sadzenia drzew, Nadleśnictwo Zaporowo zasponsorowało poczęstunek na ognisko). Ponad to p. Cyprian Czerwiński w imieniu koła łowieckiego przekazał przybory szkolne do świetlicy.
Podczas obchodów "Święta Drzewa" zostały zrealizowane założone cele akcji takie jak: podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, zainspirowanie do podjęcia lokalnych działań dotyczących sadzenia i ochrony drzew w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu na Ziemi, podejmowanie działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu oraz nawiązanie i kontynuowanie współpracy z różnymi instytucjami.
Bardzo cieszymy się, że wyżej wymienione instytucje i osoby zawsze odpowiadają na nasze zaproszenie do współpracy, biorą aktywny udział i angażują się podczas realizacji różnorodnych przedsięwzięć i podejmowanych działań. Liczymy na dalszą owocną współpracę."Europejskie Dni Ptaków 2015"

Drugiego października uczniowie klasy II i III wraz z organizatorami panią Anna Andrejuk - Klufas, panią Ireną Bagan i panią Anna Rutkowską obserwowali przeloty ptaków na terenie Lelkowa.
Już od pięciu lat Szkoła Podstawowa w Lelkowie bierze aktywny udział w akcjach proponowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Różnorodne działania przyrodnicze prowadzone są w ramach programu edukacyjnego "Przyroda wokół nas - Ptaki" realizowanego przez najmłodszych uczniów naszej szkoły.
Tegoroczne Europejskie Dni Ptaków rozpoczęliśmy zajęciami edukacji przyrodniczej, podczas których uczniowie oglądali film edukacyjny udostępniony przez współpracującego z naszą szkołą ornitologa pana Marka Bebłota.
Najważniejszym punktem przeprowadzonej akcji były oczywiście obserwacje. Dzieci pod opieką nauczycieli wyruszyły na wyprawę po okolicach Lelkowa w celu obserwacji podniebnych przyjaciół. Przy pomocy lornetek uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wypatrywali skrzydlatych wędrowców. Wszelkie wątpliwości co do zaobserwowanego gatunku były sprawdzane w przewodnikach. Zaobserwowano wróble, mazurki, kawki, szpaki, sroki, śmieszki, czaplę siwą. Niestety nie udało nam się zaobserwować żurawia, który był symbolem tegorocznych Europejskich Dni Ptaków.
Po zakończeniu obserwacji został rozstrzygnięty konkurs plastyczny przeprowadzony wśród uczniów klasy drugiej i trzeciej pt. "Żuraw". Komisja wyłoniła laureatów, którym wręczono nagrody.
Tegorocznym Europejskim Dniom Ptaków towarzyszyła słoneczna pogoda. Po obserwacjach udaliśmy się na ognisko przygotowane przez mamę jednego z naszych uczniów panią Joannę Awłasewicz, za co składamy serdeczne podziękowania.
Ogromne zainteresowanie i ciekawość uczniów jest najlepszym dowodem na to, że udział w takich akcjach i realizacja programu edukacyjnego "Przyroda wokół nas - Ptaki", stanowi urozmaicenie zajęć szkolnych, wzbogaca wiedzę i umiejętności, a także rozwija pasje przyrodnicze.
Teraz będziemy przygotowywali się do kolejnej akcji proponowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - będzie to "Zimowe ptakoliczenie".Spotkanie z weterynarzem

Uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej w Lelkowie na zajęciach lekcyjnych omówili lekturę pt. Doktor Dolittle i jego zwierzęta Hugh Loftinga - znanego autora cyklu książek o rozumiejącym mowę zwierząt doktorze Dolittle. Został ogłoszony konkurs. Uczestnicy, w oparciu o ten utwór, wybrali odpowiednie informacje i udzielili pisemne odpowiedzi na pytania. Zwycięscy konkursu wykazali się umiejętnością czytania tekstu ze zrozumieniem, czyli znajomością treści książki. Laureatami zostali: I miejsce - Julia Gnes i Kacper Imiołek; II miejsce Przemek Urawski i Jakub Grzybowski, III miejsce Weronika Popowicz. Wyróżniono Emilkę Sempowicz i Norberta Miliszkiewicza.
W związku z omówioną lekturą, 1 października w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z lekarzem weterynarii panem Mirosławem Szupieńko, który zapoznał drugoklasistów z wykonywanym zawodem. Uczniowie zadawali liczne pytania, na które otrzymali wyjaśniające odpowiedzi. Dowiedzieli się o odpowiedzialności jaka ciąży na właścicielach zwierząt i jak należy z nimi postępować. Dzieci również pytały: Co trzeba zrobić aby zostać lekarzem? Uzyskały odpowiedź, że trzeba się uczyć i nieważne czy są z miasta, czy z małej miejscowości, mogą osiągnąć zamierzony cel, bo marzenia się spełniają. Dodał, że zawód ten jest niebezpieczny oraz wymaga dużo siły. Mimo to dzieci wyraziły chęć zostania w przyszłości weterynarzami. Pani dyrektor Iwona Chojecka będąc na spotkaniu kilkakrotnie podkreślała, że nauka jest najważniejsza. Podała przykład absolwentki Gimnazjum, która jest obecnie studentką Weterynarii UW-M w Olsztynie.
Na zakończenie uczniowie podziękowali panu doktorowi za ciekawe i pouczające spotkanie.
Projekcja fragmentu filmu pt. Doktor Dolittle 2 zainspirowała uczniów do przeczytania pozostałych powieści z tego cyklu.Europejski Dzień Sportu Szkolnego

Zespół Szkół w Lelkowie przyłączył się do ogólnoeuropejskiej kampanii MOVE Week, promującej zdrowie i aktywność fizyczną. Jest to wydarzenie odbywające się we wrześniu w całej Europie.
17 września zgłosiliśmy nasz pomysł na zorganizowanie imprezy sportowej, której głównym celem była zabawa i ruch. Spośród nadesłanych propozycji wybrano 60 najlepszych, w tym również naszą. W nagrodę otrzymaliśmy pakiet sprzętu sportowego.
Dnia 25 września Zespół Szkół w Lelkowie zorganizował Europejski Dzień Sportu Szkolnego pod hasłem ,,Sport czyni wolnym".
Do zorganizowania tego wydarzenia przyłączyli się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także nauczyciele i rodzice.
Każda klasa wylosowała kraj europejski, który reprezentowała podczas turniejów sportowych. Na pierwszych dwóch godzinach lekcyjnych uczniowie przygotowywali się do obchodów tego ważnego wydarzenia. Z pomocą nauczycieli i rodziców wykonali transparenty propagujące Europejski Dzień Sportu Szkolnego, a także flagi z barwami wylosowanego kraju. Podczas zajęć uczniowie zdobyli najistotniejsze wiadomości na temat reprezentowanego przez siebie kraju. Zajęcia przeplatane były gimnastyką śródlekcyjną.
Dalsza część imprezy odbywała się na boiskach szkolnych, gdzie dokonano oficjalnej ceremonii otwarcia. Uczniowie w sposób bardzo kreatywny utożsamili się z wylosowanym przez siebie krajem europejskim. Wyróżniali się kolorowymi strojami, flagami namalowanymi na policzkach i włosach, a także różnym rekwizytami. Do konkurencji sportowych stanęła drużyna polska, niemiecka, rosyjska, czeska, austriacka, węgierska,
Tego dnia boisko szkolne zamieniło się w piękne kolorowe wydarzenie propagujące aktywność fizyczną na kolorowych banerach, transparentach i flagach.
Uczniowie zmierzyli się w minieuropejskim turnieju ,,zbijaka oraz minieuropejskim turnieju piłki nożnej i siatkowej. Młodsze dzieci brały udział w grach i zabawach zwinnościowych. Podczas imprezy wykorzystano także sprzęt sportowy otrzymany w ramach zorganizowania EDSS. Nauczyciele oraz zaproszeni rodzice nie tylko dopingowali drużynom, ale także brali czynny udział w konkurencjach sportowych. Aby urozmaicić imprezę, pomiędzy konkurencjami, odbywało się losowanie ,,szczęśliwego numerka", za którym ukryta była nagroda w formie gadżetu sportowego. Otrzymany podarunek miał zachęcić zdobywcę do aktywności fizycznej.
Całe wydarzenie uświetniła ZUMBA FITNESS poprowadzona przez zaproszonego instruktora p. Katarzynę Ogiela-Kozakiewicz. Przy głośnej muzyce taniec z elementami fitnessu zaprezentowali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice.
Partnerami w organizacji Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego ds. informacji była Fundacja Żółty Szalik z Braniewa oraz Federacja Fosa.Dzień Przedszkolaka

W piątek, 18 września z okazji Dnia Przedszkolaka odbyło się spotkanie integracyjne dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego. Maluszki z wymalowanymi na kolorowo twarzami brały udział w różnych zabawach, określały również jaki powinien być super przedszkolak i pokazywały, co potrafi robić. Następnie poszukiwały ukrytych skarbów - cukiereczków, schowanych w sali. Po zabawach odbył się słodki poczęstunek.
W dalszej części uroczystości dzieci przeszły kolorowym pochodem po okolicy i zakończyły świętowanie na placu zabaw. Na pamiątkę każdy otrzymał odznakę Super Przedszkolaka i balonik.