Programy i projektyEDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
PROJEKT SZKOLNY

"Temu, który ukochał sercem""Za rękę z Einsteinem do Warszawy"

W dniach 7-8 listopada 2011r. uczniowie z naszego gimnazjum wyjechali na dwudniową wycieczkę do Warszawy, która odbyła się w ramach szkolnego programu "Za rękę z Einsteinem". Wzięło w niej udział 37 uczniów i trzech opiekunów: Lucyna Kaniecka - Białkowska, Anna Urawska oraz Irena Sołoducha.
W drodze do stolicy zatrzymali się w Nidzicy, gdzie młodzież zwiedzała plac zamkowy, po którym oprowadziła ich pani Karolina - pilot wycieczki.
W stolicy pierwszym punktem programu było Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli ekspozycję oraz film "Miasto Ruin".
Po przyjeździe do schroniska odbyły się ciekawe konkurencje sprawnościowe i umysłowe. Najbardziej naszym uczestnikom spodobała się zabawna konkurencja "narty". Po obiadokolacji odbyła się integracyjna dyskoteka i różne zabawy (gra na xboksie i twisterze).
Drugiego dnia uczestnicy wycieczki przeszli ulicami: Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, zatrzymując się przed Pałacem Prezydenta, przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Zamkiem Królewskim.
Głównym celem naszej wyprawy była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, które jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością. W centrum gimnazjaliści obejrzeli kilka wystaw: Świat Ruchu, Człowiek i Środowisko, Strefa Światła, Korzenie Cywilizacji, Park Odkrywców.
Wycieczka była bardzo interesująca i kształcąca. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni, że mogli wziąć w niej udział. Mają nadzieję że kolejna będzie tak samo fascynująca.


"Wycieczka do Torunia"

Już od stycznia 2009 r. w naszej szkole realizowany jest projekt "Za rękę z Einsteinem-edycja II", którego liderem jest Politechnika Gdańska a współrealizatorami Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. W ramach działań projektowych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, między innymi wycieczki edukacyjne.
W tym roku gimnazjalistom zaproponowano podróż edukacyjną do Torunia. Wycieczka odbyła się w dniach 23-24 września. Wzięło w niej udział 37 uczniów i trzech opiekunów: pani Aneta Tymrowska-Wardak, pani Edyta Kanclerz i pani Irena Sołoducha.
Wyprawa pod kryptonimem "Za rękę z Einsteinem do Torunia" składała się z czterech elementów: krajoznawczo-poznawczego, edukacyjnego, rozrywkowo-integracyjnego i socjalno-społecznego. Trasa przebiegała przez Golub-Dobrzyń, Toruń, Piwnice i Łysomice. Oprócz zwiedzania ciekawych miejsc, takich jak np. Muzeum Piernika, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Centrum Astronomii UMK, uczniowie przede wszystkim zgłębiali tajniki wiedzy z zakresu matematyki, chemii, fizyki oraz języka obcego. Wzięli udział w lekcji chemii kuchennej, w interaktywnej lekcji historii połączonej ze spacerem z pochodniami po Forcie nr IV, prowadzili obserwacje astronomiczne przy pomocy nowoczesnych urządzeń. Czas przeznaczony na odpoczynek dodatkowo był urozmaicany udziałem w grach i zabawach edukacyjnych.
Wyjazd edukacyjny to nie tylko możliwość poznania ciekawych miejsc, ale także konieczność obcowania z innymi ludźmi, okazja do podpatrzenia zachowania innych grup społecznych. Nasi uczniowie mogli rozmawiać z wykładowcami i studentami wyższej uczelni, co może stać się punktem wyjścia do kształtowania charakteru młodych naukowców.
Przed nami kolejny rok pracy w projekcie "Za rękę z Einsteinem - edycja II". Uczniowie uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne i biorący udział w konkursach za rok będą mogli wziąć udział w kolejnej wycieczce edukacyjnej. A z pewnością warto, bo przecież nic nie kształci tak jak podróże.

"Olsztyński Festiwal Nauki"

Dnia 22 września 2010 r. grupa 42 uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczestniczyła w Olsztyńskim Festiwalu Nauki prowadzonym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w ramach projektu "Za rękę z Einsteinem-edycja II".
Festiwal jest jedną z form zajęć pozaszkolnych realizowanych w ramach działań proponowanych przez lidera projektu - Politechnikę Gdańską. Organizatorzy przedstawiają uczniom różnorodne i atrakcyjne formy zgłębiania wiedzy i poznania nowych treści z wielu dziedzin nauki. Uczniowie z Lelkowa wysłuchali wykładu na temat: "Od blusa do punka. Krótka historia muzyki popularnej", przedstawiającego historię muzyki rozrywkowej. Następnie odwiedzili laboratoria zajmujące się między innymi badaniem wydolności sportowców oraz analizą postawy ciała człowieka, tam brali udział w ćwiczeniach mając możliwość zmierzenia tkanki tłuszczowej, siły mięśni czy zbadania wad postawy. Uczestniczyli także w zabawie pod hasłem: "Poznajmy się: Jestem Robot Lemo". Mieli możliwość zwiedzenia Biblioteki Uniwersyteckiej, Kortowa, gościnnie odwiedzili Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego.
Udział w festiwalu to nie tylko atrakcyjna forma spędzenia czasu, daje też naszym uczniom możliwość rozwoju zainteresowań, zwiększa ich motywację do uczenia się.


"I Olimpiada Einsteina"

Organizator konkursów przedmiotowych w ramach projektu "Za rękę z Einsteinem. Edycja II", firma Betacom S.A., nagrodziła naszych uczniów, którzy uplasowali się na czołowych miejscach w ww konkursach, nagrodami rzeczowymi. I tak:

Radosław Chyb otrzymał MP3
Monika Kalupa - głośniki
Dawid Kołakowski - głośniki
Darek Skoratko - Flashdrive

GRATULUJEMY!!!


"Einstein" w Gimnazjum w Lelkowie

Aby zainteresować uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, a co za tym idzie podnieść poziom wiedzy w tym zakresie, od stycznia 2009r. uczniowie Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie uczestniczą w projekcie "Za rękę z Einsteinem - edycja II" realizowanym przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz firmę Betacom S.A. w Warszawie. Celem ogólnym projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz języków obcych.
W ramach prowadzonych działań uczniom stwarza się możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii i języka niemieckiego oraz w zajęciach pozaszkolnych - wakacje lub ferie na Politechnice Gdańskiej, wycieczki edukacyjne. Uczniowie mogą też uczestniczyć w pokazach naukowych organizowanych przez nauczycieli akademickich wraz z asystentami, festiwalach nauki, konkursach przedmiotowych. Korzystają również z platformy e-learningowej udostępnionej przez firmę Betacom S.A.
We wszystkich działaniach projektu bierze udział grupa 60 uczniów oraz osoby z kadry pedagogicznej: pani Lucyna Kaniecka, pani Edyta Kanclerz, pani Aneta Tymrowska-Wardak, pan Mirosław Urawski. Koordynatorem jest pani Bożena Rubacha.
Z każdego przedmiotu organizowane są co tydzień 2-godzinne zajęcia pozalekcyjne. Wszyscy uczniowie gimnazjum uczestniczyli już także w pokazach naukowych zorganizowanych na terenie szkoły przez kadrę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W czasie wakacji w dniach 20-22 lipca 2009r. 21-osobowa grupa uczniów brała udział w szkole letniej organizowanej w murach Politechniki Gdańskiej. Młodzież uczestniczyła w cyklach wykładów wzbogacanych pokazami oraz samodzielnie przeprowadzała doświadczenia w laboratoriach studenckich. Dodatkową atrakcją były noclegi w akademikach i możliwość zwiedzania miasta.
W dniach 01-02 października tego roku 37 uczestników projektu wyjechało na wycieczkę edukacyjną pod hasłem "Z Mazur do Gdańska". Uczniowie zwiedzili: pochylnię w Buczyńcu, elektrownię wodną, Politechnikę Gdańską, zakład produkujący cukierki, Centrum Edukacji Hevelianum w Gdańsku.
Projekt "Za rękę z Einsteinem - edycja II" zakończy się w grudniu 2011 roku. Tak więc na naszych uczniów czeka jeszcze wiele atrakcji. Może odkryją w sobie "duszę Einsteina"?


Pij mleko - będziesz wielki

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelkowie w roku szkolnym 2009/2010 od 16 września objęci są programem "szklanka mleka". Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie 0,25 l mleka białego w kartoniku na dzień nauki szkolnej.
Z poczynionych informacji wynika, że dzieciom mleczko smakuje. Uczniowie wiedzą, że dzięki temu będą mieć zdrowsze kości i zęby - opowiadają o tym swoim wychowawcom - zwłaszcza maluchy.

Program rekreacyjno-sportowy

Od dnia 1 września w ZS Lelkowo realizowany był program z zajęć rekreacyjno-sportowych w trzech grupach wiekowych tj. I-III SP, IV-VI SP i gimnazjum.
Zajęcia odbywały się we wtorki od godz. 13:00 do 15:25. W pierwszej grupie wiekowej, tj. I-III SP, realizowany był program rekreacyjny w oparciu o gry i zabawy. W drugiej kategorii wiekowej, tj. IV-VI, w pierwszym semestrze były prowadzone zajęcia z piłki nożnej, w drugim z tenisa stołowego. Gimnazjaliści na zajęciach uczyli się i doskonalili swoje umiejętności z siatkówki.
W programie uczestniczyło ogółem 72 uczniów. W trakcie trwania zajęć przewidziane były wyjazdy na: basen, lodowisko oraz mecz siatkówki AZS-u Olsztyn.
Najmłodsza grupa wiekowa uczęszczająca na zajęcia rekreacyjno- sportowe to my, czyli uczniowie z klasy II i III. Nasze zajęcia pod kierunkiem Ireny Bagan i Elżbiety Turzyńskiej prowadzone były głównie pod kątem gier i zabaw ruchowych, ponieważ są one naszą ulubioną formą spędzania czasu wolnego. Odbywały się one w zależności od warunków pogodowych na boisku szkolnym lub na hali sportowej.
W celu urozmaicenia zajęć zakupiony został nowoczesny i ciekawy sprzęt sportowy. Dodatkową atrakcją był wyjazd do Aquaparku w Warmia Park w Pluskach.
Możemy stwierdzić, że wdrożony program dostarczył wszystkim wiele satysfakcji i spełnił oczekiwania uczniów Zespołu Szkół w Lelkowie.
Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
- Bożena Rubacha - koordynator
- Irena Bagan
- Elżbieta Turzyńska
- Stanisław Dworak
- Marek Kiebało

Nasi uczniowie "Odkryli Siebie"

Od 06 października do 15 grudnia 2008 r. w Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie realizowany był program ODKRYJ SIEBIE. Środki na realizację pozyskano składając ofertę w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach konkursu na wspieranie realizacji programów związanych z kształceniem umiejętności społecznych i życiowych. Przeprowadzenie programu nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie organu prowadzącego Rady Gminy oraz sponsorów, którymi byli: Gałan Roman, Majewski Andrzej, Orłowski Bogdan, Raubo Władysław, Woźny Antoni, Wójcicka Agnieszka.
Autorami programu byli: Anna Andrejuk, Anetta Majewska, Irena Sołoducha, Anna Urawska, zaś głównym koordynatorem była v-ce dyr. Zespołu Szkół p. Bożena Rubacha. Działania realizowane były w formie dodatkowych zajęć i wycieczek kształtujących podstawowe umiejętności życiowe, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowania poczucia wartości młodego pokolenia.
Działania objęto grupę 52 uczniów Gimnazjum. Zorganizowane spotkania, pogadanki i wycieczki edukacyjno-turystyczne, były punktem wyjścia do pracy na pozalekcyjnych zajęciach w szkole. W ramach programu zrealizowano warsztaty: z pedagogiem, pracownikiem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Elblągu, doradcą zawodowym z Urzędu Pracy w Braniewie, z funkcjonariuszem Straży Granicznej w Lelkowie. Zorganizowano wycieczki do: PAN w Popielnie, Nadleśnictwa Maskulińskiego, Wyłuszczarni Nasion oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Ruciane-Nida., Huty Szkła Artystycznego w Olsztynku, Zakładu Produkcyjnego GRANPOL w Gutkowie i Przedsiębiorstwa Romanowskich w Sułowie. Mimo wcześniejszych ustaleń, z uwagi na wiek i bezpieczeństwo uczniów, Dyrektor Michelin Polska S.A. w Olsztynie nie wyraził zgody na zwiedzanie zakładu. W ramach rekompensaty przysłano materiały informacyjne i upominki firmowe.
Wszelkie działania podejmowane w ramach programu były dokumentowane poprzez: Dziennik zajęć, Raport o stanie czystości rzeki, Prezentacje multimedialne: Badanie jakościowe i chemiczne wody, Roślinne oczyszczalnie ścieków, Informator o zawodach, Informacje o szkołach, Wzory dokumentów określonych procedurą ubiegania się o pracę, wzór wniosku do Biznes Planu.
Założone cele programu zostały osiągnięte, ponieważ uczniowie:
- rozwinęli zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności życiowe, naukowe, estetyczne i turystyczne;
- wiedzą, że w poszukiwaniu pracy większe szanse na rynku ma człowiek asertywny, operatywny, komunikatywny, kreatywny, przedsiębiorczy;
- dokonali oceny własnych umiejętności, słabych i mocnych stron do wykonywania określonego zawodu;
- aktywnie uczestnicząc w wyjazdach edukacyjnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych uczniowie nabywali i kształcili umiejętności życiowe niezbędne i cenione na rynku pracy;
- sprawnie posługują się Internetem w celu zdobycia i poszerzenia wiadomości na temat zawodów i rynku pracy;
- potrafią pisać podanie o pracę, życiorys, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy.
Dnia 15 grudnia 2008r. w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie podsumowujące program z udziałem Dyrekcji, zaproszonych Gości, Rodziców, uczniów i realizatorów. Na spotkaniu, przy słodkim poczęstunku, przedstawiono Prezentację multimedialną z realizacji programu oraz Kronikę i prace powstałe podczas zajęć.

"Odkryj siebie"

Od 13 października do 15 grudnia 2008 r. w Gimnazjum im. Orła Białego w Lelkowie realizowany jest program ODKRYJ SIEBIE. Środki na realizację pozyskano składając ofertę w Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach konkursu na wspieranie realizacji programów związanych z kształceniem umiejętności społecznych i życiowych. Kwota otrzymana z przyznanej dotacji to 3.624,-zł. Przeprowadzenie programu nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie organu prowadzącego: Rada Gminy przeznaczyła 1.700,- zł na rozwóz dzieci po zajęciach oraz wycieczkę do Olsztynka.
Autorami programu są: Anna Andrejuk, Anetta Majewska, Irena Sołoducha, Anna Urawska, zaś głównym koordynatorem jest v-ce dyr. Zespołu Szkół p. Bożena Rubacha. Zaplanowano działania realizowane w formie dodatkowych zajęć i wycieczek kształtujących podstawowe umiejętności życiowe, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowania poczucia wartości młodego pokolenia.
Działania obejmują grupę 52 uczniów z terenu obwodu szkolnego, czyli 35% ogółu uczniów Gimnazjum. W ramach programu zaplanowano: warsztaty z pedagogiem, pracownikiem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Elblągu, doradcą zawodowym z Urzędu Pracy w Braniewie, zajęcia z nauczycielami w szkole i w terenie oraz wycieczki do: PAN w Popielnie, Michalin w Olsztynie, Huty Szkła Artystycznego w Olsztynku, Przedsiębiorstwa Romanowskich w Sułowie. Zajęcia te mają pomóc młodzieży gimnazjalnej w podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących wyboru zawodu i w przygotowaniu do odnajdywania swojego miejsca w życiu gospodarczym, w warunkach zmiennego rynku pracy.
Odbyły się już spotkania z udziałem pedagoga, pracownika Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i wycieczka po Szlaku Puszczańskim do: Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, Wyłuszczarni nasion oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Unii Europejskiej w Ruciane-Nida.
"Wymiana młodzieży"

04. października 2008 roku dziesięciu uczniów z naszego gimnazjum pod opieką pani Antoniny Tkachuk i pani Elżbiety Turzyńskiej wyjechało w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej do Burgdorfu. Zostaliśmy tam bardzo ciepło przyjęci.
Celem naszej wymiany jest zapoznanie się z kulturą i obyczajami naszych zachodnich sąsiadów.
W programie przygotowanym dla nas przez niemieckich rodziców i nauczycieli znalazło się m. in.:
- Oktoberfest;
- zwiedzanie Burgdorfu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i lotniska w Hannoverze;
- wycieczka do Hamburga;
- pobyt na basenie (Burgdorf);
- spotkanie z burmistrzem Burgdorfu.
Nasz pobyt w Niemczech rozpoczął się i zakończył grillem, na którym byli uczestnicy i organizatorzy wymiany oraz rodzice naszych niemieckich kolegów.
Wszystkim bardzo się podobało, żałowaliśmy, że nie możemy zostać tam dłużej. 10.X., kiedy się żegnaliśmy, upłynęło wiele łez. Kiedy odjeżdżaliśmy, uczniowie niemieccy zatańczyli nam układ, którego uczyliśmy się na grillu.
Teraz z niecierpliwością czekamy na przyjazd naszych zagranicznych przyjaciół do Polski.
"Zajęcia sportowo-rekreacyjne"

Od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. nasza szkoła poszerza ofertę zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań sportowo-rekreacyjnych. Środki na prowadzenie tego typu zajęć pozyskano składając wniosek w Gminie Lelkowo na świadczenie usług integracji społecznej (działanie 4.2.3). Na realizację zadania przeznaczono kwotę 34000 zł.
Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 7-10 lat, 10-13 lat i 13-16 lat. Działania objęły grupę 72 uczniów z terenu obwodu szkolnego, czyli 27% ogółu uczniów. Utworzone zostały trzy 24-osobowe grupy, w tym dwie w szkole podstawowej. Grupa I (uczniowie z klas najmłodszych) realizuje program zajęć ruchowo-rekreacyjnych, grupa II (uczniowie z klas IV-VI) uczęstniczą w zajęciach rozwijających zainteresowanie piłką nożną i tenisem stołowym, a grupa III (młodzież gimnazjum) - piłką siatkową. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w większości odbywają się na hali gimnastycznej, ale przewiduje się także wyjścia w teren i wyjazdy do Aquaparku w Ostródzie, na mecz ligowy piłki siatkowej do Olsztyna i na lodowisko do Elbląga.
Celem tego typu zajęć jest przede wszystkim wszechstronne wpływanie na rozwój młodego człowieka poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji, podejmowanie działań dających dzieciom radość i pozwalających odnieść indywidualny sukces.
"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

Lelkowo 06.10.2008r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 219671 - 2008. Nazwa zadania: Dostawa lekkiego oleju opałowego Ekoterm plus Działając na podstawie art.93 pkt1ust 5 Prawo Zamówień Publicznych informuje się o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Uzasadnienie faktyczne: złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 5 Prawo Zamówień Publicznych
Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r z późniejszymi zmianami ) dział VI - " środki ochrony prawnej "
DYREKTOR
mgr Iwona Chojecka
"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"


Dostawa lekkiego oleju opałowego EKOTERM PLUS
1. Pełna nazwa Zamawiającego :

Zespól Szkół w Lelkowie
14 - 521 Lelkowo
tel. 055 244 81 03 fax 055 244 81 03
NIP 582 14 92 662 REGON 000636040

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r , (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.zs.lelkowo.webpark.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS w ilości do 50.000 litrów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia : październik 2008r. - wrzesień 2009r

7. Formularz zawierający "Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia" można odebrać osobiście w Zespole Szkół w Lelkowie w sekretariacie w godz. 7.30 - 15.30.

8. Miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Lelkowie . Koperta powinna być oznaczona " OFERTA - DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO typu Ekoterm Plus". Nie otwierać przed 14.10.2008r godz. 11.05

Termin składania ofert upływa dnia 14 października 2008r. o godzinie 11.00

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14 października 2008r o godzinie 11.05

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - Cena 100% , maksymalną ilość 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

12. Termin związania ofertą - 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

13. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

14. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

DYREKTOR
mgr Iwona ChojeckaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Projekt umowy