Historia szkoły

Pierwsi osadnicy przybyli do miejscowości Szczepkowo w grudniu 1945 roku.Jedną z pierwszych decyzji wybranego wójta i Zarządu Gminnego było utworzenie placówki oświatowej.

3 marca 1946 roku zorganizowana została Publiczna Szkoła Powszechna w Szczepkowie, do której uczęszczało 12 dzieci. Pierwszą nauczycielką była pani Leokadia Łosiewicz, która została także pierwszym dyrektorem szkoły.

W roku 1947 liczba dzieci wzrosła do 132. Do pracy przyjęto także drugą nauczycielkę - była to pani Zofia Pogonowska. Dla uczniów z odległych miejscowości zorganizowano internat, w którym mieszkało 50 osób. W tym też roku zmieniono nazwę miejscowości ze Szczepkowa na Lelkowo.

W roku szkolnym 1948/49 przybył nowy nauczyciel, pan Jan Turka. Wzrosła też liczba uczniów - było ich już 180. W tym też roku uczniowie mogli już rozpocząć zajęcia sportowe na własnym boisku, którego szkoła dotychczas nie posiadała. Na boisko wygospodarowano plac obok budynku szkolnego. Stopniowo w szkole zwiększała się liczba uczniów i kadry pedagogicznej.

W roku szkolnym 1951/52 na zajęcia uczęszczało 135 uczniów, pracowało 4 nauczycieli, a uczono w 7 klasach. W roku 1952 nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym. Nowym dyrektorem został pan Edmund Pogonowski.

W 1957 roku w szkole po raz pierwszy zabłysło światło elektryczne. Dzięki staraniom dyrektora szkoła została zradiofonizowana. W kronice szkolnej odnotowano fakt, iż w listopadzie założono w szkole centralne ogrzewanie. Na początku tego roku szkolnego powołano do życia Związek Harcerstwa Polskiego im. Emilii Plater.

W roku szkolnym 1959/60 do szkoły uczęszczało już 182 uczniów, a wiedzę przekazywało im 6 nauczycieli. W czerwcu 1968 roku szkołę opuścili pierwsi absolwenci klasy VIII. W styczniu 1982 roku nowym dyrektorem szkoły został pan Kazimierz Browarski, a we wrześniu 1984 roku pan Leon Mazurko.Szkoła z 1973 roku

Szkoła z 1973 roku

15 wrzesnia 1991 roku wmurowano kamień węgielny pod nową szkołę. Budowa trwała 2 lata. Lekcje w nowym budynku rozpoczęto 1 września 1993 roku.

6 września 1997 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną, którą wybudowano obok szkoły spajając oba gmachy łącznikiem.Hala sportowa

Hala sportowa

Od 1996 roku dyrektorem szkoły jest pani Alina Mańkut. 1 września 1999 roku uchwałą Rady Gminy w Lelkowie rozpoczął działalność Zespół Szkół w Lelkowie. Powstał on z połączenia SP w Głębocku, SP w Lelkowie oraz Gimnazjum, które powstało z dniem pierwszego września tego roku.

Dnia 30.08.2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku gimnazjum, któremy nadano sztandar i imię Orła Białego.
Od dnia 01.09.2003 roku funkcję dyrektora pełni pani Iwona Chojecka.

Teraz nasz Zespół Szkół mieści się w dwóch budynkach - w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.Szkoła Podstawowa

Szkoła PodstawowaNowy budynek Gimnazjum

Gimnazjum